Skånska vägskydd: Hundsäng (Tomelilla - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, March 09, 2010, 22:30 (5244 dagar sedan)

[image]

Vid Hundsäng mellan Hurva och Skarhult togs dessa bilder i oktober 1957

[image]

Platsen på slätten tycks även vara en nod i både tele- och elnäten. Lite ovanligt att vissa elstolpar är av stålkonstruktion, men det beror väl antagligen på att stolparna måste vara extra höga för att kraftledningen skall kunna passera över SJ/Televerkets blanktrådslinjer.

[image]

Signalavdelningen har satt upp sin mobila V-signal som en av förberedelserna för den kommande automatiseringen. Ännu så länge sker signaleringen mot banan dock med en vridlykta. Stopplyktorna för vägtrafiken sitter däremot på respektive svängbom.

[image]

I mars 1958 togs nedanstående bild i samband med att signalteknikerna kom tillbaka för att montera ljus- och ljudsignaler

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Vilken miljö!

av Rasmus Axelsson, Wednesday, March 10, 2010, 00:04 (5244 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Platsen på slätten tycks även vara en nod i både tele- och elnäten. Lite ovanligt att vissa elstolpar är av stålkonstruktion, men det beror väl antagligen på att stolparna måste vara extra höga för att kraftledningen skall kunna passera över SJ/Televerkets blanktrådslinjer.

[image]


Signalavdelningen har satt upp sin mobila V-signal som en av förberedelserna för den kommande automatiseringen. Ännu så länge sker signaleringen mot banan dock med en vridlykta. Stopplyktorna för vägtrafiken sitter däremot på respektive svängbom.

Vilken underbar miljöbild! Det inspirerar mig nästan att vilja bygga en modell... kuren, den övertäckta vedhögen, korsningen och ledningarna!

Vilken miljö!

av Anders Olsson, Wednesday, March 10, 2010, 17:00 (5243 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Det vita huset i bakgrunden på bild 3 (den som Rasmus kommenterar) är banvaktsstugan Hundsäng. Huset finns fortfarande kvar något ombyggt och sedan länge som privatbostad.

Vilken miljö!

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, March 10, 2010, 20:27 (5243 dagar sedan) @ Anders Olsson

Det vita huset i bakgrunden på bild 3 (den som Rasmus kommenterar) är banvaktsstugan Hundsäng. Huset finns fortfarande kvar något ombyggt och sedan länge som privatbostad.

Hundsäng f.d. banvaktsstuga som den såg ut i mars 2008:

[image]

Underbar serie

av Harald, Wednesday, March 10, 2010, 19:01 (5243 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Jag måste instämma i lovorden. Tack för att du tar dig tid med detta. Det är många barndomsminnen som dyker upp när man ser stålrörsbommar, kryssmärken med text och signaler med ett enda rött sken. En liten aha-upplevelese har jag också fått. Som barn förstod jag aldrig varför järnvägsövergångar med bommar kallades bevakade medan sådan med ljud- och ljussignaler kallades obevakade. Jag såg nog aldrig en korsning med vägvakt utan det var antingen bommar som manövrerades från närliggande station eller ljud- och ljussignaler. Nu förstår jag ju att korsningar med bommar eller grindar faktiskt var bevakade i gamla dagar.

Underbar serie

av Gunnar Ekeving, Thursday, March 11, 2010, 23:02 (5242 dagar sedan) @ Harald

Tack för alla lovord! Det är verkligen trevligt att man på SJ:s tredje signalsektion insett det historiska värdet av dessa bilder och lämnat över dem till Sveriges Järnvägsmuseum. Vad jag tycker är mest fascinerande med vägkorsningsbilderna är att det ofta bara råkat komma med en mängd intressanta detaljer; signalmästaren eller någon av hans medhjälpare har knäppt några bilder för att dokumentera siktförhållandena, och så få vi på köpet med vägvakten, en T-semafor, en betlastningsanordning, vägvaktens vedstapel, vägvaktens cykel, en spärrbom över ett stickspår, en ålderdomlig buss eller en bensinpump med Caltex-skylt.

Skånska vägskydd: Hundsäng (Tomelilla - Eslöv)

av Per Ljungberg., Thursday, March 11, 2010, 16:50 (5242 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Ja Du har säkert rätt beträffande elstolparna. För korsningar med vägar och järnvägar gällde att dessa skulle utföras som "brottsäker" ledning. Om jag ser rätt så skulle även teleledningarna korsas. Så några höga fackverksstolpar var nog det bästa alternativet. Isolatorernas storlek och tre ledare tyder på att det gäller en högspänningsledning. 10 kV?
PLj