Skånska vägskydd: Östra Strö (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, March 11, 2010, 23:22 (5239 dagar sedan)

Ännu en plankorsning på sträckan Tomelilla - Eslöv, närmare bestämt mellan Hundsäng och Skarhult. I oktober 1957 användes ännu bevakade svängbommar:

[image]

På bilden nedan har den flyttbara V-signalen satts upp för att man skall kunna mäta signalsikten.

[image]

Ingen vridlykta är synlig, så antagligen användes lyktorna på svängbommarna för signalering både mot vägen och banan. Man ser att grindlyktorna har ofärgade glas för att visa vitt sken mot banan när svängbommen är stängd över vägen. Alltså ungefär samma upplägg som för många vridlyktor som signalerade både mot tåg och mot vägfarande. Ena svängbommen har en bomsignalskärm; det är alltså inte ett officiellt vägmärke utan en järnvägssignaltavla.

[image]

På bilden ovan syns en kraftledning med höga fackverksstolpar, precis som i Hundsäng

[image]

Inte så lång tid efter att svängbommarna fotograferats tog man i bruk en automatisk vägskyddsanläggning med ljus- och ljudsignaler. I mars 1958 togs nedanstående föga upphetsande skåpbilder, däremot har jag inte hittat några bilder på signalerna

[image]

[image]


Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Östra Strö

av Harald, Friday, March 12, 2010, 08:18 (5238 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Namngivningen av platser vid järnvägen är ofta märklig. Den här platsen ligger inte i Östra Strö och det är cirka tre kilometer fågelvägen till Östra Strö kyrka. Platsen ligger i Skarhult bara några hundra meter från Skarhults kyrka och slott, men Skarhults station anlades inte där utan 1,5 km längre bort vid det som jag antar blir nästa plankorsning i serien. Därmed kunde förstås den här inte heta Skarhult, men ett lite bättre namn än Östra Strö tycker man ju att de kunde ha hittat på.

Skarhult-Östra Strö

av Anders Olsson, Friday, March 12, 2010, 22:03 (5238 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Jag håller helt med Harald angående namngivningen. Förra korsningen är nog den som låg närmast Östra Strö. Vid denna korsningen låg Skarhults lastplats som när den blev hållplats på 1930-talet av outgrundlig anledning fick namnet Östra Strö vilket även drabbade vägkorsningen. Skarhults station hette fram till 1901 Christineberg efter den gård vars ägor den låg på. Skarhults ägare ville inte ha någon järnväg när YEJ byggdes på 1860-talet och därför placerades stationen på granngodset i grannsocknen.