Sprickundersökning (Fordon: allmänt)

av Per Ljungberg, söndag, april 13, 2008, 13:27 (4428 dagar sedan)

I mitt tidigare jobb hade vi vid några tillfällen en konsult som bl.a. gjorde sprickundersökning med "penetrant". Det utfördes på följande sätt:
Ytan rengjordes. Man sprayade ett tunt vitt färglager på ytan. Sedan penslade man på en röd vätska med järnpulver(?). Med en elektomagnet med polerna på ömse sidor om ytan kontrollerade man sedan om järnpulvret samlade sig i eventuella sprickor.
Mina frågor är nu: Är det svårt att lära sig att använda denna metod? Vem håller kurser? Kan det vara en bra metod för sprickundersökning inom museitågsområdet? Var får man tag på vätska och magnet för detta ändamål? Kostnadsaspekter för att använda metoden?
PLj

Sprickundersökning

av Anders Ö /NJM TC, söndag, april 13, 2008, 13:48 (4428 dagar sedan) @ Per Ljungberg

NJM gjorde sprickundersökning av samtliga vagnsaxlar under 90-talet.Dels virvelsströmsmätning som gick till såsom du beskrev på ett ungefär. Vi blästrade rent och så kom en kille från STK och genomförde kontrollen. På ekrararna har jag för mig (utan att ha kollat protokollen) att penetrantprov gjordes. Penetrantprov har vi även genomfört på pendelaxlarna till m39-boggierna.
Det är på liknande sätt som du beskrev men utan magnet. Ytan rengöres, vitt medel penslas på, tvättas sen av och så på med "framkallern" en röd vätska som efter av tvättning sen lyser i alla sprickor och hål rum, om sådana finns. Den senare metoden är mycket lätt att lära o tvivlar på att det finns någon utbildning för det, fick iaf ingen på jobbet.

Sprickundersökning

av Kurt Möller, söndag, april 13, 2008, 19:03 (4428 dagar sedan) @ Anders Ö /NJM TC

Andra metoder finns säkert oxå - kolla med ÅF och vaheterdom, konkurrenten...

Sprickundersökning

av Hans Wicklund, söndag, april 13, 2008, 20:56 (4428 dagar sedan) @ Kurt Möller

Penetrantmetoden är såvitt jag minns tvärtom. Dvs först den röda tunna penetrerande vätskan som noga torkas av. Därefter det vita spraypulvret som suger upp den röda vätskan ur ev. sprickor som den sugits ner i så att dessa frmträder tydligt röda på det vita.
/HW

Sprickundersökning

av Anders Svensson @, söndag, april 13, 2008, 21:45 (4428 dagar sedan) @ Hans Wicklund

På JHRF medlemsmöte 2008-03-30 informerades om en metod för vibrationsmätning av hjullager - något om detta kommer i minnesanteckningarna från detta möte. //Anders

Sprickundersökning

av Tommy Lager @, söndag, april 13, 2008, 21:55 (4428 dagar sedan) @ Anders Svensson

På JHRF medlemsmöte 2008-03-30 informerades om en metod för vibrationsmätning av hjullager - något om detta kommer i minnesanteckningarna från detta möte. //Anders

En viktig sak att tänka på i sådana här sammanhang är var man kan förvänta sig sprickbildning. Mycket kan man hitta genom en okulär besiktning om man vet exakt var man skall leta. Annan viktig information är hur stora sprickor man kan acceptera.

Sprickundersökning

av Micke Carlsson, måndag, april 14, 2008, 07:01 (4428 dagar sedan) @ Tommy Lager

Hur avgör man okulärt hur stor en spricka är eller hur djupt den går, så att man vet att den är acceptabel?

Sprickundersökning

av Tommy Lager @, måndag, april 14, 2008, 08:03 (4427 dagar sedan) @ Micke Carlsson

Hur avgör man okulärt hur stor en spricka är eller hur djupt den går, så att man vet att den är acceptabel?

Okulärt kan man se sprickan om den nått en viss storlek och det kan vara tillräckligt för att sprickan skall vara oacceptabel.

Djupet kan man inte se, men väl förekomsten av spricka.

Om en spricka är acceptabel eller inte beror på bl a placering, riktning, sprickutbildningshastighet, vad som kan ske om sprickan propagerar.

Okulärbesiktning är ett sätt att finna sprickor, ultraljud, penetrant, röntgen är andra metoder. Valet av metod avgörs bl a av hur allvarligt det är med en eventuell spricka. Fördelen med okulära metoden är att du alltid har med dig verktygen och relativt snabbt kan göra en första undersökning över stora ytor.
Skall du använda röntgenundersökning måste du till exempel avskärma arbetsområdet för att undvika skador på personal.

Sedan gäller det ju att se till att den kontroll man avser göra är lagom till omfattningen. Ta en lokram. Vissa ställen är utsatta för höga spänningar, andra är relativt lågt belastade. Att till exempel föreskriva penetrant för hela lokramen leder till att man inte gör något alls. Föreskriver man okulärbesiktning som första metod är det mycket lättare att få till en undersökning. Skulle man rent av ha fört bok över skador sedan tidigare borde man veta var man skall leta och kan begränsa området och därmed lättare få undersökningen gjord.

Ta till exempel en räl. En tvärgående spricka är allvarligare än en längsgående.
En spricka beroende på utmattning är allvarligare än en spricka som beror på ett gjutmästareboställe.
En spricka som går i neutralaxeln är ofarligare än en som går tvärs rälhuvudet.

Sprickundersökning

av Micke Carlsson, måndag, april 14, 2008, 10:46 (4427 dagar sedan) @ Tommy Lager

Tackar för svaret!

Sprickundersökning

av Anders Ö /NJM TC, söndag, april 13, 2008, 22:33 (4428 dagar sedan) @ Hans Wicklund

Du har så rätt, först den röda sen avtvättning och så sprayar man på den vita framkallaren..ev sprickor framträder som rosa eller röda områden. Lurade mig på ordningen där.

Sprickundersökning

av Per Ljungberg, måndag, april 14, 2008, 13:24 (4427 dagar sedan) @ Anders Ö /NJM TC

Jag tackar för alla kommentarer. Är det någon förening som gör sprickundersökning med penetrant med egen personal? Eller kan man lika gärna lita på sina ögon när det gäller balkar, boggier, hornblock o.dyl. Är det ultraljud och röntgen som gäller beträffande axlar?
PLj

Sprickundersökning

av Tommy Lager @, måndag, april 14, 2008, 15:27 (4427 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Jag tackar för alla kommentarer. Är det någon förening som gör sprickundersökning med penetrant med egen personal? Eller kan man lika gärna lita på sina ögon när det gäller balkar, boggier, hornblock o.dyl. Är det ultraljud och röntgen som gäller beträffande axlar?
PLj

Jag skulle vilja säga att valet av metod (metoder) beror på vad som kan hända om en skada inte upptäcks i tid. På samma sätt har spricktillväxthastigheten en stor roll. Om en spricka kan utvecklas på kort tid och resultatet blir en svår olycka får man välja metod och besiktningsintervall på ett helt annat sätt än om man kan tolerera en stor spricka under lång tid och att när kollaps sker blir det inte större skador.

Detta borde vara ett bekymmer för alla museibaneförvaltningar, detta att välja besiktningsintervall och besiktningsmetoder på ett bra sätt. Välj för korta intervall och med komplicerade metoder med stort omfång och inget blir gjort. Välj å andra sidan sett långa intervall och enkla metoder så blir det gjort men kanske för sällan.

Tänk så här. Varje kontroll som görs oavsett metod och frekvens ger dig större möjligheter att finna en spricka eller fel än om du inte alls gör kontrollen. Problemet är då bara att se till att välja ett lagom långt intervall, lagom omfång av undersökningen, en lagom komplicerad metod. Använd statistik över skador på detta fordon, fordon av samma tillverkare, samma typ, andra fordon med liknande konstruktion som ett hjälpmedel för att finna troliga skadeställen, rimliga interval mm. (Jernvägsbyrån)

Sprickundersökning

av Anders Ö /NJM TC, måndag, april 14, 2008, 17:10 (4427 dagar sedan) @ Per Ljungberg

Jag gör sprickkontroll med penetrantmetoden på pendellänkarna till våra m39.
Andra tjänster köper vi in vid behov.

Balansen mellan underhållsnivå och intervall är inte svårare än vad man gör den till...för våra gamla fordon är SJs gamla föreskrifter ett bra utgångsläge som vi sedan bedömmer om/hur behovet är av förändring. För NJMs del där fordonen rullar mindre än 2000km/år har vi förlängt vissa tidsgränser med några år i samarbete med en besiktningsman från fd. SJ.
Sen får erfarenheterna från framtida underhåll ge besked om de kan förlängas ytterligare, bibehållas eller rent av kortas. En normal underhållsprocess mao.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum