Skånska vägskydd: Åhusvägen (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Sunday, June 20, 2010, 23:52 (5138 dagar sedan)

[image]

Mellan Skånes Viby och Rinkaby på sträckan Kristianstad - Åhus låg denna plankorsning med fällbommar.

[image]

Bilderna togs i oktober 1957.

Vägvakten manövrerade även bommarna vid Fjälkingevägen, som låg 877 meter från Åhusvägen. Antagligen var Åhusvägen den mest trafikerade vägen, i annat fall hade man kanske placerat vägvaktskuren mitt emellan vägarna för att ge vägvakten bättre sikt och undvika den långa mekaniska ledningen - men vaktens totala mängd muskelarbete hade förstås inte minskat mycket!

[image]

Den mekaniska trådledningen till bommarna vid Fjälkingevägen syns till höger på bilderna ovan och nedan; nära stängslet.

Det fanns röda lyktor på bomrören, så vridlyktan på samma stolpe som bomsignalskärmen signalerade endast mot banan. När bilderna togs hade man satt upp en mobil V-signal för att hitta lämplig placering för en kommande stationär sådan signal.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum