Skånska vägskydd: Vannebergavägen (Kristianstad - Åhus) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, June 26, 2010, 23:23 (5132 dagar sedan)

[image]

Denna plankorsning nära Åhus fick automatiska ljus- och ljudsignaler i juli 1955. Tidigare hade det funnits bevakade grindar. Eventuellt togs grindarna bort en kort tid innan automatiseringen, men bevakningen fanns kvar ända tills den automatiska anläggningen togs i bruk.

Bilderna togs i oktober 1957

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från SJ tredje signalsektions arkivhandlingar