Med tanka på månadens allmanacksbild... (Järnväg allmänt)

av Markus F, torsdag, juli 01, 2010, 06:37 (3972 dagar sedan)

... vet någon var man kan hitta en spårplan över Vimmerby station från smalspårstiden?

Med tanka på månadens allmanacksbild...

av Göran E, torsdag, juli 01, 2010, 07:52 (3972 dagar sedan) @ Markus F

... vet någon var man kan hitta en spårplan över Vimmerby station från smalspårstiden?

En bra början är boken Östra Centralbanan av Niklas Adell och Per-Olov Brännlund utgiven av Stenvalls. Rekommenderas!

Med tanka på månadens allmanacksbild...

av Granis @, torsdag, juli 01, 2010, 07:53 (3972 dagar sedan) @ Markus F

Jag instämmer. Det enda jag sett är en starkt schematisk skiss i skriften "Sveriges övergångsstationer" (eller nåt liknande). Ydreforsbanan -som ju smalspårets fortsättning s a s blev- korsade normalspåret till höger utanför aktuell bild. Som dock borde vara tagen efter att denna bana lagts ned och rivits upp (?) varför korsningen försvunnit. Eller?

/ L G

Med tanka på månadens allmanacksbild...

av Herbert Paalberg @, Västervik, torsdag, juli 01, 2010, 10:19 (3972 dagar sedan) @ Granis

Korsningen Ydrebanan/Stångådalsbanan låg ungefär bortom den nuvarande vägövergången strax norr om yttersta växeln i Vimmerby ungefär där gamla slakthuset eller dagens Hotell Ronja ligger. Bild över krysset borde väl finnas men det är många år sedan banan lades ned, persontrafik år 1934 och revs 1939.
Det smalspåriga lokstallet i Vimmerby vill jag minnas revs slutet på 1970-talet.
Inkommande smalspår till Vimmerby från Spångenäs är det nuvarande men dock snart igenvuxna spåret från ett träföretag öster om det kvarvarande normalspårstallet, spåret ligger i en liten stigning och breddades efter att persontrafiken till Spångenäs/Västervik nedlades 1 sept. 1958.
Palle i Vika som åkte Spångenäsbanan som barn till Hällerum.

Med tanka på månadens allmanacksbild...

av Granis @, torsdag, juli 01, 2010, 10:28 (3972 dagar sedan) @ Herbert Paalberg

Inkommande smalspår till Vimmerby från Spångenäs är det nuvarande men dock snart igenvuxna spåret från ett träföretag öster om det kvarvarande normalspårstallet, spåret ligger i en liten stigning och breddades efter att persontrafiken till Spångenäs/Västervik nedlades 1 sept. 1958.

Intressant. Men efter snabbkoll på "eniros" kartor och flygbilder verkar det inte finnas nåt kvar av banan, eller snarare banvallen. Ingen "lämplig" cykelbana eller grusväg eller så. Väg 40 kanske byggdes på banvallen efter nedläggningen?

/ L G

Med tanka på månadens allmanacksbild...

av Markus F, torsdag, juli 01, 2010, 10:35 (3972 dagar sedan) @ Granis

Statusen kan jag inget säga om, men nog finns det kvar en del. Kolla på eniro igen och börja vid Hansebyn. Där börjar banvallen.
Rätt mycket av banan mot ydrefors finns kvar med. Börja vid Björkhaga och lite till vänster så hittar ni den. Fast man får ta hybrid för att se allt.

Med tanka på månadens allmanacksbild...

av Granis @, torsdag, juli 01, 2010, 10:58 (3972 dagar sedan) @ Markus F

Tack för tipset! Jag drog mig liksom för långt österut, banan viker ju av åt söder! Banvallen syns jättebra på flygfotot, så även på andra sidan Rv 40 (från Hansebyn räknat), i markplätten mellan riksvägen och Älåkragatan (kvarvarande kurva börjar precis intill vägkorsningen Älåkragatan/ Källsåkravägen; och då är det inte långt till industrispåret Palle nämnde, som ju är Spångenäsbanans infart). "Eniro"-kartor + flygbilder är jättebra för järnvägsarkeologisk planering. Som jag dessutom numera även har i min "iFån"!

/ L G :-)

Med tanka på månadens allmanacksbild...

av Herbert Paalberg @, Västervik, torsdag, juli 01, 2010, 10:47 (3972 dagar sedan) @ Granis

Banvallen efter Spångenäsbanan mellan Vib-Spä syns tydligt i naturen och går att iaktta från väg 40 strax innan avfarten in till Vimmerby om man kommer åkandes från Västervik, banvallen syns precis innan vägbron där vägen till Tuna går över väg 40. Likaså kan man följa gamla Ydrebanan på långa sträckor i banans hela sträckning och de flesta stationer finns kvar utom Wentzelholm där endast grunden syns. Lokstallet i Ydrefors finns kvar och sotet efter bl.a NVHJ 22 finns kvar på takbjälkarna i stallet, hade turen att för många år sedan träffa ägaren till byggnaden och studera historiens vingslag där inne, förutom koltrasten tyckte jag mig förnimma kluckandet från lokpannan och sakta pysande ånga och läckvatten, mein gott, om dessa väggar kunde tala.;-)
Palle i Vika.

powered by my little forum