Skånska vägskydd: Liarum (Kristianstad - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, July 07, 2010, 22:41 (5121 dagar sedan)

Liarum, 25 km från Långebro, var station till 1903, sedan håll- och lastplats fram till 1934. 1956 blev Liarum säsonghållplats, i bruk endast sommartid.

[image]

Bilderna togs i november 1957. Bommarna manövrerades troligen från ett fällbomsvindspel i närheten av hållplatshuset. Det skall enligt banvakt.se också ha funnits en banvaktstuga, dock placerad på andra sidan vägövergången.

[image]

Röda lyktor på bomrören, så den på ena fällbomsstativet placerade vridlyktan behövde signalera endast mot banan. Den runda skärm som på förstoringen nedan sticker ut från fällbomsstativet kan möjligen vara en bomsignalskärm, men det ser snarare ut som om bomsignalskärmen sitter omedelbart under vridlyktan. I så fall kan den lilla skärmen ha varit kopplad till bomklockans kläpp, och haft till uppgift att genom en vinkande rörelse varna chaufförer som närmade sig korsningen under det att förringning pågick. Bomrörslyktorna var visserligen tända under förringningen, men kunde vara svåra att observera när bommen stod i upprätt läge

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, trafikplatsdata från SJK-skriften Järnvägsdata

Skånska vägskydd: Liarum (Kristianstad - Eslöv)

av Harald, Thursday, July 08, 2010, 09:51 (5120 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Den här platsen heter egentligen Tågarp men det är ju namnet på en station mellan Teckomatorp och Helsingborg. Därför har hållplatsen fått namn efter byn man ser i bakgrunden på den översta bilden, det en kilometer bort belägna Liarum.

Skånska vägskydd: Liarum (Kristianstad - Eslöv)

av Jonny Saljefeldt, Thursday, July 08, 2010, 10:42 (5120 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hållplatsstugan finns kvar, den liknar f.ö. de mindre stationshusen på sträckan Hörby-Tollarp. Huset syns på satellitbilden:

[link="http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?ShowTraffic=false&Filter=378&ShowSatellite=true&cx=6203506&cy=1378236&z=9&tip=1"]Satellitbild från hitta.se[/link]