Skånska vägskydd: Stattena nära Hörby (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Tuesday, July 13, 2010, 23:04 (5115 dagar sedan)

På väg från Långebro till Eslöv passerade tåget Satserup där de manuella bommarna i slutet av 1950-talet byttes mot automatik med kort spårledning - vilket tvingade fram hastighetsnedsättning till 20 km/h. Nästa plankorsning låg vid Äspinge, 38,1 km från Långebro, men därifrån har jag inte hittat några bilder. Vid km 41 fanns så vägövergången Stattena, ej att förväxla med en plankorsning med samma namn i Hässleholm.

När dessa bilder togs i november 1957 hade Stattena svängbommar med röda lyktor.

[image]

Redan i juni 1957 hade signalförman Eric Ericsson i Kristianstad skrivit till signalingenjören om bomrörslyktorna. Dessa, liksom jordkabeln, var i dåligt skick och skulle bytas vid årsrevisionen en vecka senare. Eftersom signalering mot banan saknades ville Ericsson även få sätta upp en V-signal. Det fanns en sådan signal disponibel i Kristianstad.

Som vi ser på bilderna fick signalförmannen sätta upp V-signalen. Kontakt för att styra signalbeskeden placerades på ena grindstolpen (till höger på nedre bilden).

Huset på bilden ovan skulle kanske kunna ha varit en banvaktstuga? Banvakt.se har uppgift om en banvaktstuga ungefär vid km 40,9, och plankorsningen låg vid km 41,0

[image]

1963 infördes "förenklad bevakning" Långebro - Hörby. Sedan två år rullade då endast godståg på sträckan. Som ett led i förenklingen skulle svängbommarna i Stattena slopas fr o m den 3 maj 1963. Ledningsmästaren i Hässleholm fick order att demontera elanläggningen till bomrörslyktorna och V-signalen. Om det inte var några andra anordningar kopplade till elmätaren borde ledningsmästaren säga upp abonnemanget hos Hörby Elverk.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från 3 signalsektionens arkivhandlingar, dnr 66/57 och 38/58

Skånska vägskydd: Stattena nära Hörby

av Jonny Saljefeldt, Wednesday, July 14, 2010, 08:38 (5114 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Stattena på nutida karta:

hitta.se

(Edit: På den nedre bilden syns på avstånd viadukten där nuvarande Kristianstadsvägen korsar banan.)