Skånska vägskydd: Osbyholm (Hörby - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, July 15, 2010, 22:02 (5113 dagar sedan)

Osbyholm (tidigare stavat Ousbyholm) var station fram till ca 1955, sedan håll- och lastplats. Detta enligt SJK-boken "Järnvägsdata". På en sträcka av en kilometer fanns där fyra bevakade vägövergångar. Den första, sett i riktning från Hörby, hette helt enkelt Osbyholm:

[image]

Bilderna är odaterade, men torde ha tagits under 1950-talet.

Huset som syns på undre bilden är säkerligen den banvaktstuga som enligt banvakt.se fanns vid km 44,8. Plankorsningens position var vid km 44.784, allt räknat från Långebro.

Den här vägövergången låg knappt 700 meter från Osbyholms stationshus, så det borde ha varit möjligt att ersätta svängbommarna med mekaniska fällbommar manövrerade från stationen. Man kan antaga att billig arbetskraft i form av vägvaktens hustru gjorde att en sådan investering inte var lönsam. Dessutom kanske man tyckte stationspersonalen hade nog att göra med att veva bommarna vid de tre vägar som redan bevakades från stationen.

[image]

I varje fall ena svängbommen har en lykta. Vridlykta för signalering mot banan tycks däremot saknas. Förmodligen samma förhållande som vid Stattena. Den V-signal som syns på nedre bilden är släckt, så det är säkerligen ingen riktig signal utan snarare den mobila attrapp som användes för att prova ut lämplig signalplacering.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum.