Skånska vägskydd: Osbyholms gård (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, July 19, 2010, 22:17 (5109 dagar sedan)

Den tredje bevakade övergången vid driftplatsen Osbyholm var Osbyholms gård:

[image]

Bilderna är odaterade men troligen från senare delen av 1950-talet

[image]

I bakgrunden på nedre bilden syns yttersta växeln vid Osbyholms lastplats samt plankorsningen Osbyholm väster

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum