Skånska vägskydd: Snogeröd öster (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, July 21, 2010, 21:56 (4631 dagar sedan)

Snogeröds station låg 53 km från Långebro. Öster om stationen fanns två plankorsningar, Snogeröd öster och Snogeröd väster. Den sistnämnda låg precis vid yttersta växeln, men alltså - trots namnet - öster om stationshuset.

Snogeröd öster återfanns vid infartssignalen i riktning från Långebro, närmare bestämt vid km 52.516:

[image]

Dessa bilder togs troligen i slutet av 1950-talet - efter att V-signal satts upp. Även signaleringen mot vägen är väl tillgodosedd med kryssmärkeslyktor. Däremot tycks det inte finnas lyktor på bomrören, men vanligen hade man vid denna tid endast ena typen av stoppljus (eller bara en vridlykta, ibland inte ens det).

En rund svensk "Stopp"-tavla syns på nedre bilden, liksom moderna vägnummerskyltar med pilar. Skyltarna var dock fortfarande gula; den blå färgen kom väl i början av 1960-talet? Vägvisarna som syns på övre bilden var av traditionell typ och förstås gula. Dessutom fanns en gul skylt som visade vägen till postkontoret (troligen kombinerat med järnvägsstationen).

[image]

Bommarna vid båda övergångarna sköttes av stationspersonalen (när stationen var obevakad hade man vägvakt). Till höger på bilden ovan syns de mekaniska trådledningarna för dels infartssignalen, dels bommarna.

Huset vid övergången ser ut att vara en banvaktstuga. Enligt banvakt.se skulle det finnas en banvaktstuga ungefär vid km 53,2, alltså på Eslövs-sidan av Snogeröds station. Där fanns det dock - i varje fall på 1950-talet - ingen bevakad vägövergång, och banvaktstugor brukade ju oftast placeras just vid plankorsningar (även om bommarna på senare tid sköttes från stationen kan det ju ursprungligen ha funnits grindar som bevakades av banvaktens hustru).

Dessvärre är vägskyddsbilderna från denna bansträcka av ganska dålig kvalitet, och min avfotografering blev kanske heller inte helt perfekt. Därför är det även på förstoringen nedan svårt att få någon bra uppfattning om den misstänkta banvaktstugan

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Snogeröd öster (Långebro - Eslöv)

av Anders Olsson, Wednesday, July 21, 2010, 22:40 (4631 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Jodå det är den ännu kvarvarande banvaktsstugan i Snogeröd. Jämför gärna utseendet med Osbyholms i ett tidigare inlägg. På den övre bilden har fotografen riktat kameran norrut på det som numera är väg 23. Tillv vänster går vägen in till stationen och till höger vägen mot Hörby. Vägen till Hörby går numera bakom banvaktsstugan som fortsättning på vägen från Eslöv som mellan Kastberga och Snogeröds västra del går på den gamla banvallen. På förstoringen finns en kur invid banvaktsstugan som kan ha använts som vägvaktarkur.

Skånska vägskydd: Snogeröd öster (Långebro - Eslöv)

av Dan Ingvar, Monday, February 29, 2016, 14:03 (2582 dagar sedan) @ Anders Olsson

En kommentar lite vid sidan om.
Har kört rv 23 genom Snogeröd en hel del de senaste 30 åren. Varje gång har jag tänkt att det lilla tegelhuset påminner om, eller skulle kunna ha varit en banvaktsstuga. Men det var inte förrän för ett par månader sedan som jag verkligen förvissade mig om saken.

Skånska vägskydd: Snogeröd öster (Långebro - Eslöv)

av Jöran Johansson ⌂, NÖ Småland, Wednesday, July 21, 2010, 22:54 (4631 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Huset vid övergången ser ut att vara en banvaktstuga. Enligt banvakt.se skulle det finnas en banvaktstuga ungefär vid km 53,2, alltså på Eslövs-sidan av Snogeröds station.

Km-uppgiften stämmer inte. Stugan ligger närmare 400 m öster om stationshuset, alltså på ca 52,5-52,6.

/Jöran

Banvaktstugan

av Gunnar Ekeving, Wednesday, July 21, 2010, 23:25 (4630 dagar sedan) @ Jöran Johansson

Km-uppgiften stämmer inte. Stugan ligger närmare 400 m öster om stationshuset, alltså på ca 52,5-52,6.

/Jöran

Stämmer, vägövergången låg vid km 52,5!

Skånska vägskydd: Snogeröd öster (Långebro - Eslöv)

av Adam Rundgren @, Snogeröd, Friday, March 04, 2011, 22:26 (4404 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Jag vill bara komentera om banvaktsstugan, att det stämmer, stugan finns kvar och det är korrekt att den var en banvaktstuga. Järnvägen var nerlagd när jag flyttade till Snogeröd i början av 70-talet, men som sagt det var en banvaktsstuga.
Mvh Adam