Skånska vägskydd: Fogdarp (Långebro - Eslöv) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, fredag, juli 23, 2010, 22:24 (4402 dagar sedan)

Fogdarp låg mellan Osbyholm och Snogeröd, och var enligt SJK-boken "Järnvägsdata" station till ca 1935, håll- och lastplats fram till ca 1960, och sista åren endast hållplats. Bilderna nedan togs troligen i slutet av 1950-talet. Bommarna manövrerades av platsvakten.

[image]

Vägkorsningen låg nästan 200 meter öster om stationshuset. På den dessvärre dåliga bilden nedan skymtar även ett godsmagasin och troligen ett vattentorn. Vridlyktor och bomsignalskärmar på båda bomstativen. Lyktan och skärmen till vänster på bilden nedan sitter väldigt långt från spåret och hade kanske som främsta uppgift att signalera mot vägen.

[image]

Den mobila V-signalen har uppenbarligen ställts upp för att hitta lämplig plats för sådan signal.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Fogdarp (Långebro - Eslöv)

av Anders Olsson, lördag, juli 24, 2010, 09:36 (4401 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Den undre bilden visar från vänster godsmagasinet (sedermera rivet), bakom detta stationshuset av samma modell som Osbyholm (finns kvar). Bostadshus som kallats såväl banvaktsstuga som bostadshus för pumparen. Byggnaden som finns kvar har avvikande utseende jämfört med banans normala banvaktsstugor (se Osbyholm och Snogeröd i tidigare bidrag) samt till höger det bevarade och renoverade vattentornet. Finns det någon som kan berätta mer om bostadshuset?

Skånska vägskydd: Fogdarp (Långebro - Eslöv)

av Jonny Saljefeldt @, söndag, juli 25, 2010, 11:15 (4400 dagar sedan) @ Anders Olsson

Den undre bilden visar från vänster godsmagasinet (sedermera rivet), bakom detta stationshuset av samma modell som Osbyholm (finns kvar). Bostadshus som kallats såväl banvaktsstuga som bostadshus för pumparen. Byggnaden som finns kvar har avvikande utseende jämfört med banans normala banvaktsstugor (se Osbyholm och Snogeröd i tidigare bidrag) samt till höger det bevarade och renoverade vattentornet. Finns det någon som kan berätta mer om bostadshuset?

Bilder från 2009:

Stationshuset

[image]

Vattentornet (stationshuset skymtar i bakgrunden)

[image]

Bostadshuset/banvaktsstugan

[image]

powered by my little forum