Foton på Hs-vagnar? (Fordon: vagnar)

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, september 12, 2010, 18:33 (3492 dagar sedan)

En större ombyggnad av Hs-vagnar genomfördes 1948-1961. Även några av modell 1907 och en f.d. EJ-vagn blev ombyggda.

Skrivelse 20 juli 1948 t vstf G
Ang. ombyggnad av vagnar litt Hs
Uppdrages åt Eder att låta ombygga 6 st Hs 24849, 26240, 26351, 26355 och 37750. Enligt ritn 70080 på vagnar med underrede enl 9456. På övriga vagnar enligt tillämpliga delar av ritningen.

Sedan fortsatte ombyggnaderna och ytterligare 144 vagnar av modell 1910 och 1911 ombyggdes.
48.11-49.06 6st
49.08-53.06 13st
53.05-53.11 9st
54.01-61.06 121st
summa 149 vagnar

Har någon foto på Hs 24832 /Icmo 810 1 000-8, Hs 24849 /Icmo 810 1 001-6 eller Hs(u) 37750 (f.d. GBJ 442)/Icmo 810 1 149-3? Jag undrar nämligen om dessa tre också fick högvälvt tak vid ombyggnaden. Ritning 70080 visar nämligen ett sådant.
/tell

Foton på Hs-vagnar?

av Kjell Friberg @, söndag, september 12, 2010, 20:14 (3492 dagar sedan) @ Thomas Tell

Jag har bilder på Hs(u) 37750 efter ombyggnad. Den erhöll då högvälvt tak. Jag har dock ingen möjlighet att lägga ut någon av mina bilder.

Foton på Hs-vagnar?

av Thomas Tell @, Vallentuna, söndag, september 12, 2010, 22:52 (3492 dagar sedan) @ Kjell Friberg

Jag har bilder på Hs(u) 37750 efter ombyggnad. Den erhöll då högvälvt tak. Jag har dock ingen möjlighet att lägga ut någon av mina bilder.

Men nu har jag fått en bekräftelse.
Vet du hur det blev med de andra två?
/tell

Morrgans bildsamling: Hs(u) 37750

av Sven Grönquist 12 september, söndag, september 12, 2010, 23:23 (3492 dagar sedan) @ Thomas Tell

Har någon foto på Hs 24832 /Icmo 810 1 000-8, Hs 24849 /Icmo 810 1 001-6 eller Hs(u) 37750 (f.d. GBJ 442)/Icmo 810 1 149-3? Jag undrar nämligen om dessa tre också fick högvälvt tak vid ombyggnaden. Ritning 70080 visar nämligen ett sådant.
/tell

Jag har sparat undan en digital bild av Hsu 37750 i en katalog som heter morrgans bildsamling, minns inte var och när han har lagt ut den. Just nu är jag inte vän med min bilduppladdningstjänst men min epostadress är fornamn.efternamn (utan prickar på t.ex. ö) snabelatelia.com, jag kan skicka den om någon vill lägga ut den.

/Sven

Morrgans bildsamling: Hs(u) 37750

av Bosse, söndag, september 12, 2010, 23:41 (3492 dagar sedan) @ Sven Grönquist 12 september

Här är bilden från Morrgan.
BJ
[image]

Broms på Hs-vagnar speciellt

av Carl-Erik Olsson @, 08, måndag, september 13, 2010, 01:37 (3492 dagar sedan) @ Bosse

Här är bilden från Morrgan.
BJ
[image]

Som synes har denna vagn ingen broms. Var detta det som gav den dess underlittera "u"?
Hs-vagnarna vid tiden för den omtalade ombyggnaden hade väl normalt tryckluftbroms (av olika typer, jfr nedan?) och innan sådan ev installerades högt placerad bromshytt, som sedan togs bort och ersattes av en bromsplattform med rattmanövrerad skruvbroms?

Den hos SJVM sparade Hs 26581 (som var med i en av bytesaffärerna med KLJ/FVJ, identiferad av undertecknad för dåvarande KLJ vid det kvarvarande Helsingborg C-loktallet i slutet av 70-talet) har KE-broms, tidigare fanns det installerat Westinghouse enkammarbroms enl Str 77 har jag för mig.
Var ombyggnad till det modernare KE-systemet också en större seriemodifiering eller bara något som gjordes i enstaka fall? Var det kanske också i denna veva som hjulpar med rullager "undersattes"?

Installerades luftbroms systematiskt, så att t ex en viss nummerserie fick broms av visst fabrikat, eller blev de olika fabrikaten blandade slumpmässigt?

De vanligaste fabrikaten var, förutom tyska, ev svensktillverkade, tvåkammarbromen Knorr Kunze-Knorr, och de säkert billigare enkammartyperna från Westinghouse, New York Brake Co, och även Knorrs typ för enkammarbromsar.

Normalt verkade det mer tekniskt ändamålsenliga och säkrare Kunze-Knorr-bromssystemet installeras vid ombyggnad, men kan det ha varit leveranssvårigheter när utrustningen till 26581 skulle levereras till tillverkaren, i det fallet Ljunggrens, när det nu var, eller var det den vanliga förklaringen att Westinghouse var billigare?
/undrade åter CEO

Broms på Hs-vagnar speciellt

av Lars Ryderberg, måndag, september 13, 2010, 16:37 (3491 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson

Den vagn, som här ovan nämnts "Den hos SJVM sparade Hs 26581" finns den sparad/bevarad fortfarande eller har jag missuppfattat situationen...?
Om så är fallet - hos förening eller museum? Tacksam för mer inf.
/ LYR

Broms på Hs-vagnar speciellt

av Jonas Sjöberg ⌂ @, Solna, tisdag, september 14, 2010, 11:15 (3490 dagar sedan) @ Lars Ryderberg

[image]

Hs 26581 finns nu bevarad hos SvJVM i Gävle. Ovanstående foto tog jag i fjol i Nynäs.

Broms på Hs-vagnar speciellt

av Lars Ryderberg, tisdag, september 14, 2010, 23:15 (3490 dagar sedan) @ Jonas Sjöberg

Tack för den bilden Jonas! Den ser ändå "hyfsat välbehållen" ut, och får förhoppningsvis överleva - en charmig representant av vitvagnarna!
/ LYR

Kvarvarande "museala" vitvagnar med köttkrokar

av Carl-Erik Olsson @, 08, torsdag, september 16, 2010, 22:55 (3488 dagar sedan) @ Lars Ryderberg

Tack för den bilden Jonas! Den ser ändå "hyfsat välbehållen" ut, och får förhoppningsvis överleva - en charmig representant av vitvagnarna!
/ LYR

Hs 26581, tillverkad som litt H3 av Ljunggrens i Kristianstad 1913, användes utan att på något sätt vara ommärkt på sista tiden av banavdelningen i Helsingborg som förråd för spårsvetsningstermit. Man hade ställt in ett vanligt 220V-element för att hålla den välisolerade vagnen frostfri. Efter slopning hamnade den ute i Ljungbyhed hos Veteranjärnvägen som på den tiden troligen kallades KLJ. Den ingick sedan i en stor bytesaffär med SJVM.

En annan, åtminstone på sista tiden som trafikvagn vitmålad (kan möjligen tidigare ha varit brunmålad enligt någon äldre tråd i detta forum), vagn är den oisolerade men krokförsedda köttvagnen Gsk 26053, byggd i Falun 1910, som åtminstone för ett par år sedan ingick i Nynäs-samlingarna i Gävle enligt SJVM-fordonslistan från 2008-11-21. Den hade från någonstans "räddats" av godsvagnsentusiasten C B Sandberg som huserade den på ett spår i Ulvsunda industriområde, nära Bromma flygplats. Det förekom diskussioner om försäljning till SÅS, som då fortfarande höll till på slakthusområdet, där det då fanns ett slakterimuseum som det skulle ha kunnat vara intressant att visa vagnen i anslutning till, men inför bygget av "Tvärbanan" revs alla spår där och dessa planer skrinlades. Vagnen hämtades istället av SJVM när vagnsamlingen avvecklades, troligen 1997.
Har för mig att den dessutom är försedd med enkammarbroms, troligen den typen med sammanbyggd cylinder och luftbehållare som brukade placeras över ena hjulaxeln, möjligen med New York-styrventil.

I Kristianstad finns ännu en Gsk, 26506 (Falun 1912). Möjligen den enda som har renoverats hittills?

Även SKÅJ hade på den tiden några äldre plattaksfinkor, alla obromsade, i då gråmålat synnerligen befintligt, orenoverat tjänstevagns-/bangårdsvagnsskick, vilka sedan avyttrades till rörelser med mer lokal anknytning till deras ursprung. Vet inte om någon av dessa har renoverats på något sätt.
4 april 2003 stod då i Sundbyberg för ganska snar borttransport urspr ÖCJ G1 231 (Hässleholm 1901)/bgv-tjv-bgv, som hamnade i Kisa hos Stångådalsbanans vänner, och urspr ÖSJ G1 198 (Kockums+Tollarp 1914)/CHJ Gm 932/SJ Gm 2599/tjv-bgv, som det var tal om skulle till museet i Kristianstad, men jag vet ej om det blev så, kan inte hitta den i mfÖSJ:s godsvagnslista.
Dessutom fanns där urspr kylvagnen KJ H3 140 (Kalmar 1909)/Hs 403/SJ Hsu 37751/bgv-tjv-bgv. Fick för mig denna skulle skickas till Nässjö, men kan inte hitta något om godsvagnar på NJ-hemsidan tyvärr. Lägg märke till dess SJ-nummer, alltså precis efter den tidigare omskrivna och avbildade fd GBJ 442, vilken hade blivit ombyggd med högvälvt tak enligt Kjell Friberg tidigare i denna tråd. Månne den såg ut ungefär som fd KJ Hs 403 tidigare? Ansågs denna senare kanske alltför risig, så att den redan 1942 degraderades till bangårdsvagn och inte byggdes om? Både GBJ och KJ förstatligades ju redan 1940, och den stora ombyggnaden av Hs-vagnar påbörjades tydligen inte förrän 1948. Månne skjutportarna på tidiga vagnsexemplar ersattes av vanliga utåtgående portar vid denna ombyggnad eller skedde detta tidigare? I så fall kanske i samband med att tryckluftbroms uppsattes av SJ och de höga, diggabla bromskurarna togs bort?
/CEO

Kvarvarande "museala" vitvagnar med köttkrokar - NJ KJ Hs

av Bengt, torsdag, september 16, 2010, 23:49 (3488 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson

NJ har en kylvagn (bangårdsvagn) som hämtades i Sundbyberg.

Kvarvarande "museala" inte längre skåjiga finkor - bilder

av Carl-Erik Olsson @, 08, fredag, september 17, 2010, 19:43 (3487 dagar sedan) @ Bengt

Även SKÅJ hade på den tiden några äldre plattaksfinkor, alla obromsade, i då gråmålat synnerligen befintligt, orenoverat tjänstevagns-/bangårdsvagnsskick, vilka sedan avyttrades till rörelser med mer lokal anknytning till deras ursprung. Vet inte om någon av dessa har renoverats på något sätt.

[image]

4 april 2003 stod då i Sundbyberg för ganska snar borttransport urspr ÖCJ G1 231 (Hässleholm 1901)/bgv-tjv-bgv, som hamnade i Kisa hos Stångådalsbanans vänner, och

[image]

urspr ÖSJ G1 198 (Kockums+Tollarp 1914)/CHJ Gm 932/SJ Gm 2599/tjv-bgv, som det var tal om skulle till museet i Kristianstad, men jag vet ej om det blev så, kan inte hitta den i mfÖSJ:s godsvagnslista.

[image]

Dessutom fanns där urspr kylvagnen KJ H3 140 (Kalmar 1909)/Hs 403/SJ Hsu 37751/bgv-tjv-bgv. Fick för mig denna skulle skickas till Nässjö, men kan inte hitta något om godsvagnar på NJ-hemsidan tyvärr.

NJ har en kylvagn (bangårdsvagn) som hämtades i Sundbyberg.

Det bör då vara denna vagn som har hamnat i Nässjö. Har det hänt något mer med den i form av renovering eller så?

Som synes har stegarna upp till ispåfyllningen sett sina bästa dagar, låt vara att det måste ha varit länge sedan de användes för ursprungligt ändamål.
Vet någon hur isbehållarna var placerade i dessa vagnar med platta tak? En del tidigare kylvagnar hade visst isen i en järnkorg i ena änden uppe under taket. Senare vagnar, möjligen då H3/Hs med högvälvt tak, hade en längsgående isbehållare uppe under taket. Kanske därför man byggde om för att få effektivare eller jämnare kyla i vagnanrna och dessutom lättare ispåfyllning genom flera takluckor?
/funderade CEO som var med om lastning och ispåfyllning av modernare kylvagnar (Hu/Ibps) på 70-talet

Kvarvarande "museala" inte längre skåjiga finkor - bilder

av Anders Sandgren @, Bredäng, söndag, november 24, 2013, 19:09 (2323 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson

[image]

Dessutom fanns där urspr kylvagnen KJ H3 140 (Kalmar 1909)/Hs 403/SJ Hsu 37751/bgv-tjv-bgv. Fick för mig denna skulle skickas till Nässjö, men kan inte hitta något om godsvagnar på NJ-hemsidan tyvärr.

NJ har en kylvagn (bangårdsvagn) som hämtades i Sundbyberg.


Det bör då vara denna vagn som har hamnat i Nässjö. Har det hänt något mer med den i form av renovering eller så?

Som synes har stegarna upp till ispåfyllningen sett sina bästa dagar, låt vara att det måste ha varit länge sedan de användes för ursprungligt ändamål.

Stegarna är rostiga men inte alltför dåliga, dessutom med ett steg böjt som varning för kontaktledningen. Däremot saknas nog ena räcket samt själva plattformsgolvet. Man får vara tacksam att någon inte bara rensat bort dem när de inte längre behövdes, jag hoppas att de finns där ännu. Litet slipning, målning samt några plank så. Samt ditsvetsning av det saknade räcket, kanske, om det har funnits där.

Kvarvarande "museala" inte längre skåjiga finkor - bilder

av Per Ljungberg @, onsdag, februari 06, 2019, 12:32 (423 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson

På den kylvagn (fd KJ) som NJ har, har mig veterligen ingenting gjorts på sedan den kom till Nässjö. Möjligen att man sett över presseningen som är fäst runt taket.

W och NY

av BD @, onsdag, september 15, 2010, 07:03 (3490 dagar sedan) @ Carl-Erik Olsson

Den hos SJVM sparade Hs 26581 (som var med i en av bytesaffärerna med KLJ/FVJ, identiferad av undertecknad för dåvarande KLJ vid det kvarvarande Helsingborg C-loktallet i slutet av 70-talet) har KE-broms, tidigare fanns det installerat Westinghouse enkammarbroms enl Str 77 har jag för mig.
Var ombyggnad till det modernare KE-systemet också en större seriemodifiering eller bara något som gjordes i enstaka fall? Var det kanske också i denna veva som hjulpar med rullager "undersattes"?

Installerades luftbroms systematiskt, så att t ex en viss nummerserie fick broms av visst fabrikat, eller blev de olika fabrikaten blandade slumpmässigt?

De vanligaste fabrikaten var, förutom tyska, ev svensktillverkade, tvåkammarbromen Knorr Kunze-Knorr, och de säkert billigare enkammartyperna från Westinghouse, New York Brake Co, och även Knorrs typ för enkammarbromsar.

Normalt verkade det mer tekniskt ändamålsenliga och säkrare Kunze-Knorr-bromssystemet installeras vid ombyggnad, men kan det ha varit leveranssvårigheter när utrustningen till 26581 skulle levereras till tillverkaren, i det fallet Ljunggrens, när det nu var, eller var det den vanliga förklaringen att Westinghouse var billigare?
/undrade åter CEO

Antagligen hade de vagnar som hade W- eller NY-styrventiler erhållit tryckluftbroms för trafik till Tyskland före det att SJ 1918 beslutat om allmänt införande av KK tryckluftbroms.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum