Skånska vägskydd: Gantofta (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, October 27, 2010, 20:42 (5009 dagar sedan)

Vid Gantofta station mellan Helsingborg C och Billeberga fanns denna mekaniska fällbomsanläggning:

[image]

Byggnaden till vänster på bilden ovan skulle kanske kunna vara en banvaktstuga. Sådana placerades ju ofta vid plankorsningar (även om det vid en station var vanligast att grindar/bommar sköttes av stationpersonalen). Banvakt.se nämner en eventuella banvaktstuga vid Gantofta, dock troligen vid km 9,2 - övergången vi ser på bilderna låg vid km 9,4

Bommarna manövrerades normalt av tågklareraren. När stationen var obevakad tjänstgjorde vägvakt.

Bilderna togs i januari 1958, i samband med att signalteknikerna var på plats med sin mobila V-signal för att utröna placering av permanent V-signal för signalering mot banan.

På bilden nedan syns vridlyktan och bomsignalskärmen, V-signalens föregångare, till höger om spåret.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Gantofta

av Harald, Thursday, October 28, 2010, 19:44 (5008 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Byggnaden till vänster på bilden ovan skulle kanske kunna vara en banvaktstuga. Sådana placerades ju ofta vid plankorsningar (även om det vid en station var vanligast att grindar/bommar sköttes av stationpersonalen). [link=http://banvakt.se/sok.php?objekt=10380]Banvakt.se[/link] nämner en eventuella banvaktstuga vid Gantofta, dock troligen vid km 9,2 - övergången vi ser på bilderna låg vid km 9,4

På den ekonomiska kartan från 1910-talet ser det i alla fall som om marken där huset ligger tillhör järnvägsfastigheten.

Skånska vägskydd: Gantofta

av Gunnar Ekeving, Sunday, January 23, 2011, 14:53 (4921 dagar sedan) @ Harald

Jag fick nu ett tips om en [link=http://gantofta.dinstudio.se/files/DIG_2006_139.jpg]äldre bild, [/link]från tiden innan banvaktstugans tillkomst (jag fick bekräftat att det hus som syns till vänster på min första bild var just banvaktstugan).

På den gamla bilden enligt länken ovan syns en vägvakt som håller i en fällbom. Antagligen fanns en sådan primitiv träbom på vardera sidan spåret. Lite ovanligt - oftast använde man grindar/svängbommar. Bilden finns på ett webbställe om [link=http://gantofta.dinstudio.se/]gamla Gantofta[/link]. Under länken Bildgalleri finns där även flera intressanta bilder från Gantofta station

Skånska vägskydd: Gantofta

av Claes J, Sunday, January 23, 2011, 16:03 (4921 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tjusigt. Mer information är alltid bra. Tack för tillägget.