Skånska vägskydd: Vallåkra östra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, October 29, 2010, 21:36 (5007 dagar sedan)

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/VallakraOstra_fv1_5801.JPG[/img]

Vid Vallåkra finns två plankorsningar, den närmast Helsingborg hette tidigare [link=http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=65010]Vallåkra[/link] men numera Bokstigen. I Teckomatorpsänden av stationen finns Vallåkra östra, som hette likadant i januari 1958 när dessa bilder togs.

På bilden ovan syns en kryssmärkeslykta av nyare typ med stor diameter på ljusöppningen.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/VallakraOstra_fv2_5801.JPG[/img]

Nedan skymtar en bomsignalskärm och vridlykta till vänster om spåret. Möjligen finns där även en elektrisk drivanordning för fällbommarna.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/VallakraOstra_fb_5801.JPG[/img]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Vallåkra östra

av Jonny Saljefeldt, Saturday, October 30, 2010, 11:35 (5006 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

En bild från 1985:

[img]http://www.saljefeldt.com/images/jarnvagar/gpostvagnen_2010/85072016b.jpg[/img]

Skånska vägskydd: Vallåkra östra

av Claes J, Saturday, October 30, 2010, 15:41 (5006 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Inläggen om Skånska vägskydd är något jag inte missar. Faktiskt ser fram emot med förväntan, särskilt just nu när inläggen är från "himmabanan", L&HJ. Gunnar ska ha stort tack för allt arbete som han lägger på att hitta bilderna i arkiv och sedan lägga ut dem.

Och lika viktiga som det där första inlägget är ofta de följande som visar hur korsningen förändrats eller belyser bilderna i mer detalj. Det är alltid kul att se hur området vid korsningen förändrats under åren från 50-talet till nu.

Gunnar, jag hoppas att du har många fler Skånska vägskydd i dina samlingar och att du fortsätter lägga ut dem efterhand. Många tack.

Jonnys bild av ett Pågatåg på ingående i Vallåkra 1985 påminde mig osökt om alla gånger jag satt på endera av tågen i möte i Vallåkra. Tågen möttes där, så de stannade på stationen, men något resandeutbyte blev det inte, för under flera år efter att Pågatågen börjat köra, hade man inte tid/pengar att stanna på småstationer som Gantofta, Vallåkra, Tågarp eller Billeberga.

Skånska vägskydd: Vallåkra östra

av NDJ @, Helsingborg, Saturday, October 30, 2010, 21:08 (5006 dagar sedan) @ Claes J

Varför blev X10:orna ommålade? Denna färgsättning är snyggare än den
nuvarande.

MVH

NDJ

Skånska vägskydd

av Gunnar Ekeving, Saturday, October 30, 2010, 23:10 (5006 dagar sedan) @ Claes J

Och lika viktiga som det där första inlägget är ofta de följande som visar hur korsningen förändrats eller belyser bilderna i mer detalj. Det är alltid kul att se hur området vid korsningen förändrats under åren från 50-talet till nu.

ja, dessa kommentarer är minst lika viktiga som de gamla bilderna!


Gunnar, jag hoppas att du har många fler Skånska vägskydd i dina samlingar och att du fortsätter lägga ut dem efterhand. Många tack.

Tack för uppskattningen. Ytterligare en del bilder finns!