Skånska vägskydd: Ottarps kyrka (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, lördag, oktober 30, 2010, 23:30 (4046 dagar sedan)

[image]

Vid Ottarps kyrka mellan Vallåkra och Tågarp finns en plankorsning. När dessa bilder togs i januari 1958 fanns elektriska ljus- och ljudsignaler av då modern typ. När vägskyddsanläggningen kom till 1938 var emellertid både signaler mot vägen, gula signaler mot banan och ringklockor av Sandersons fabrikat.

SJ:s tredje distrikt beklagade sig redan 1942 hos Kungliga Järnvägsstyrelsens bantekniska byrå över de Sanderson-anläggningar som fanns vid flera förstatligade banor. Ljuset mot vägen var svagt och med liten spridning, klockorna ringde svagt och var av ålderdomlig konstruktion. Den gula kontrollsignalen mot banan fanns då inte ännu i SJ säkerhetsordning, och ansågs osäker eftersom reflexer från tågets strålkastare kunde få en släckt signal att tillsynes visa gult sken.

[image]

Sanderson-anläggningen vid Ottarps kyrka var inte bland de som borde bytas allra först, men de kvicksilverreläer av solenoidtyp som skulle koppla om från växelströmsdrift till batteridrift vid strömavbrott var inte tillförlitliga. Vägen var visserligen endast måttligt trafikerad, men för att få bra signalering borde man sätta upp gasljussignaler eller elektriska signaler av vanlig typ [3 signalsektionen dnr 48/42]

När dessa bilder togs tycks en permanent V-signal ha kommit upp.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Ottarps kyrka

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, oktober 31, 2010, 02:03 (4046 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vägkorsningen finns fortfarande kvar.

Först ett förtydligande: Är det en Sanderson anläggning vi ser på bilderna eller har den blivit utbytt mot SJ standard när bilden togs? Ska "vägskyddsanläggningen kom till 1938" tydas att denna övergången var obevakad under L&HJ tiden? L&HJ gick till Statliga Järnvägsbolagen 1938 om jag inte minns allt fel.

[image]

Bilden visar vägen upp mot Härslöv. Säkert ingen rolig backe att komma nerför på vintern om bommarna var nere och det var isigt.

[image]

Bilden är tagen mot Helsingborgshållet. Till höger syns en klunga träd bortom fältet och en mörk rand som sträcker sig ut till bildens kant. Det är Råån som slingrar sig fram genom dalen där.

Cirka 400 m bakom fotografen fanns då viadukten för järnvägen Landskrona - Billesholm. Den blev nerlagd 1960 och bron revs, men brofundamenten och den höga dammen som banan gick på upp förbi Ottarps kyrka finns fortfarande kvar och kan beskådas från ett förbifarande Pågatåg om man tittar ut vid rätt tillfälle.

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska vägskydd: Ottarps kyrka

av Jonny Saljefeldt @, söndag, oktober 31, 2010, 07:41 (4046 dagar sedan) @ Claes J

[image]

Bilden är tagen mot Helsingborgshållet. Till höger syns en klunga träd bortom fältet och en mörk rand som sträcker sig ut till bildens kant. Det är Råån som slingrar sig fram genom dalen där.

Cirka 400 m bakom fotografen fanns då viadukten för järnvägen Landskrona - Billesholm. Den blev nerlagd 1960 och bron revs, men brofundamenten och den höga dammen som banan gick på upp förbi Ottarps kyrka finns fortfarande kvar och kan beskådas från ett förbifarande Pågatåg om man tittar ut vid rätt tillfälle.

Reprisbild på brofundamenten, fotograferad från vägen (vägskyddsanläggningen finns till höger utanför bild).

[image]

Skånska vägskydd: Ottarps kyrka

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, oktober 31, 2010, 15:11 (4045 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Följer upp den tjusiga bilden med denna historiska bild som setts på detta forum tidigare:
[image]
Året är 1960. Den sista rälsbussen från Landskrona till Billesholm har stannat på bron i Ottarp för att invänta tåget från Billeberga mot Helsingborg och möjliggöra den här bilden. Tydligen tyckte man att en ensam X7 räckte för ett motorvagnssnabbtåg Malmö - Helsingborg på den tiden.
Råån går under bron mellan träden och bropelaren.

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska vägskydd: Ottarps kyrka

av Gunnar Ekeving @, söndag, oktober 31, 2010, 10:30 (4046 dagar sedan) @ Claes J

Först ett förtydligande: Är det en Sanderson anläggning vi ser på bilderna eller har den blivit utbytt mot SJ standard när bilden togs? Ska "vägskyddsanläggningen kom till 1938" tydas att denna övergången var obevakad under L&HJ tiden? L&HJ gick till Statliga Järnvägsbolagen 1938 om jag inte minns allt fel.

ja detta blev lite otydligt. Enligt tredje signalsektionens arkivhandlingar skall automatisk vägskyddsanläggning av Sandersons tillverkning ha installerats 1938. Vilka skyddsanordningar som eventuellt fanns på platsen före 1938 vet jag inte.

Det finns flera exempel på att automatiska vägskydd som avvek från SJ-standard installerades efter att banor förstatligats, detta på grund av att de beställts av det enskilda bolaget. Signalingenjören i Malmö tycks inte ha ägnat de övertagna vägskyddsanläggningarna så stor uppmärksamhet förrän en besiktning av en Sanderson-anläggning vid Allarp (Skäralid - Röstånga) 1942 visade på brister i signalernas sken och ringklockans ljusstyrka, samt att montaget i reläskåpet var "trassligt och oredigt". Denna anläggning hade varit i bruk sedan 1930, och distriktet begärde nu hos Kungl Järnvägsstyrelsens bantekniska byrå att få byta ut vissa komponenter, inklusive signaler och ringklockor, och förnya montaget i skåpet.

Resultatet av denna skrivelse blev att bantekniska byrån gav signalingenjören på distriktet i uppdrag att "verkställa en noggrann besiktning även av övriga vägsignalanläggningar å de övertagna bandelarna", samtidigt som man lite förvånat påpekade att bristerna tydligen inte observerats vid årsrevisionerna 1941 och 1942 (underförstått att signalingenjören inte tydligt hade kommunicerat till signalmästarna vad som var acceptabel standard på en anläggning).

Den "noggranna besiktningen" av vägskydd på de förstatligade banorna visade att de tio anläggningarna som tillverkats av Sanderson behövde nya signaler mot vägen och nya ringklockor för att få acceptabel standard. Även vissa andra komponenter behövde bytas ut. Tre av anläggningarna hade tagits i bruk 1930, de andra sju 1936 - 1938.

De ljussignaler och klockor som syns på bilderna är alltså inte av Sandersons tillverkning, utan har ersatt de ursprungliga någon gång efter 1942. Med tanke på prioriteringar under krigstiden och åren närmast därefter kan de ursprungliga anordningarna nog ha hängt med in på 1950-talet. Men de gula kontrollsignalerna, som lyste med fast sken mot banan när vägtrafiken var spärrad, försvann troligen ganska snart efter 1942

Skånska vägskydd: Ottarps kyrka

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, oktober 31, 2010, 15:13 (4045 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tack för förtydligandet och den extra informationen.

--
[image]
http://billebergastation.com

powered by my little forum