Någonstans i Skåne (Bana)

av sven på landet @, onsdag, november 03, 2010, 20:29 (4224 dagar sedan)

Har fått tillgång till en del bilder, från min faders sida i släkten.

Någon som kan hjälpa, med placering av dessa ? Helt säkert från Skåne.
Bör nog vara från slutet av 40 talet / början 50 talet.

Tackar på förhand.

sven.

[image]

[image]

[image]

En ålderdomlig banvaktstuga...

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdag, november 03, 2010, 22:24 (4224 dagar sedan) @ sven på landet

[image]

[image]

[image]

...är det i alla fall. En tegelvariant av SJs första banvaktstugor från 1860-talet kan jag gissa, eller så är det från någon privatbana som kopierat friskt.

Skulle vara intressant att se en förstoring av märktavlan till försignalen och på skylten på banvaktstugans gavel mot banan om det kan ge något!

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

En ålderdomlig banvaktstuga...

av sven ⌂, torsdag, november 04, 2010, 07:54 (4224 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Kan ej förstora bilden mer, (återsände den redan i går)
men har fått "tips" om att det kunde vara Eslöv-Landskrona banan, och kanske Marieholm.


/sven.

En ålderdomlig banvaktstuga...Marieholm

av Anders Olsson, torsdag, november 04, 2010, 11:14 (4224 dagar sedan) @ sven

Förslaget om Marieholm känns rätt för mig. Bilden lär då föreställa banvaktsstugan Marieholm som låg vid km 37,035 alltså på Teckomatorpssidan om Marieholms station. Stugan såldes av SJ 1960 enligt banvakt.se. Vägfen som korsar är vägen Landskrona-Eslöv som till för några år sedan gick rakt igenom Marieholm. Kanske detta läge gjorde att stugan revs. På hitta.se kan man dock se att träden som omgav stugan fanns kvar när satelitbilden togs. Signalen är således någon sorts infartssignal till Marieholm.

En ålderdomlig banvaktstuga...Marieholm -definitivt

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, torsdag, november 04, 2010, 13:44 (4224 dagar sedan) @ Anders Olsson

När jag såg bilderna var min första tanke L&HJ, Marieholm. Efter att jag haft chans att kolla flygfoton osv så är det helt klart att detta är bankvaktsstugan väster om Marieholm, vid vägövergången för väg 17 innan den drogs norr om Marieholm, alltså vägen Marieholm - Teckomatorp. Signalen som syns vid övergången måste då vara försignalen till infartssignalen för Marieholm. Ser ut att vara utrustad på samma sätt som försignalen vid Tågarp (se här).

En koll på Googles streetview visar att kontaktledningsstolparna står på exakt samma platser som på bilderna här. Även om mycket annat förändrats kring denna banan, så är det fortfarande de samma stolparna.

Vi vet att bilderna är tagna efter införandet av eldrift Eslöv - Helsingborg (1944-02-01). Skulle tänka mig sent 40-tal. Mot slutet av 50-talet ser utrustningen för vägskyddet litet annorlunda ut.

Vem är personerna på bilderna? Kan möjligen en av dem vara Hugo Nord, som arbetade först vid L&HJ och sedan SJ i Marieholm och Teckomatorp och sedan blev Marieholms siste stins (1962-1975).

--
[image]
http://billebergastation.com

Vägskydd och försignal vid Marieholms banvaktstuga

av Gunnar Ekeving @, torsdag, november 04, 2010, 20:40 (4223 dagar sedan) @ Claes J

... helt klart att detta är bankvaktsstugan väster om Marieholm, vid vägövergången för väg 17 innan den drogs norr om Marieholm, alltså vägen Marieholm - Teckomatorp. Signalen som syns vid övergången måste då vara försignalen till infartssignalen för Marieholm.

... och här är två bilder från samma plats, tagna i november 1957:

[image]

Man ser baksidan av den gasförsignal som syns mycket bättre på Svens bilder. Precis som i Tågarp har signalen ännu inte fått sidotågvägslykta. Dessa lyktor togs så långt möjligt i bruk samtidigt för alla stationer vid en viss linje.

Till skillnad från försignalen vid Tågarp har Marieholms försignal ingen märktavla. Jag skulle vilja påstå att sådana märktavlor var mycket ovanliga fram tills man för några decennier sedan började förse försignaler med tavla med stationssignatur.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Halvbommar 1959

av Gunnar Ekeving @, måndag, november 15, 2010, 22:06 (4212 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

De automatiska vägsignalerna avsågs kompletteras med halvbommar måndagen den 2 mars 1959 klockan 12.00, detta enligt ärendet dnr siiö 75/57, där det också finns ett protokoll över "åtgärder efter avsyning". Åtgärd 8 är "fotografier insättes i album", där har signaturen SF skrivit "finns i kortlådan". Men i den kortlåda som så småningom hamnade på Sveriges Järnvägsmuseum finns alltså bara de några år äldre bilderna utan halvbommar.

Övriga åtgärder som genomfördes i detta fall var

1. En sats ritningar i ritningsmappen
2. Två satser ritningar och mätningsprotokoll till signalmästaren
5. Införes på månadsrapporten
7. Ljusdämpningsbilagorna kompletteras
9. Vägförteckningarna kompletteras
10. Reläliggarna kompletteras
11. Poängtabellen kompletteras
12. Fällbomsdriv anmäles till Åssa
13. Tidtabellsbokens linjebeskrivning kompletteras
16. Ny instruktion insatt i pärm
20. Signalingenjörens kortregister kollat

Däremot behövde man i detta fall förstås inte tänka på att ändra gastabellen, fylla i blanketten "genomförd rationaliseringsåtgärd" eller att sända ut ljusdämpningshuvar. Märkligt nog inte heller skriva till elektroingenjören om ökat effektuttag. Bomdriven kanske var väldigt strömsnåla:-)

powered by my little forum