Skånska vägskydd: Rågård (Helsingborg - Billeberga) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, november 03, 2010, 21:49 (4051 dagar sedan)

Vid km 22.571 finns denna plankorsning. Bilderna togs i januari 1958.

[image]

Ljussignalanläggning av Sandersons tillverkning installerades ca 1936. Ringklockor saknades, men det fanns en signal som visade gult sken mot banan när vägtrafiken var spärrad. 1942 ansåg SJ:s tredje distrikt att signalerna borde bytas ut. Man anmärkte även på ett av reläerna, som var tillverkat av Sanderson. Reläet var "mycket primitivt utfört". Övriga reläer var av Ericssons fabrikat. Sanderson köpte in ganska mycket komponenter från Ericssons signalbolag.

De signaler som syns på bilden har alltså installerats efter 1942, och som synes har man också kompletterat med ringklockor och V-signal.

Gasförsignalen som syns på nedre bilden är monterad på en betongstolpe och saknar sidotågsvägslykta. Det är väl en av Tågarps försignaler. Märkligt är att signalen har en rund märktavla, där det tycks stå "B 1/2" (samma beteckning som för huvudsignalen). Jag tror inte det var vanligt med märktavlor på försignaler vid denna tid, och det är också förvånande att tavlan är rund. I 1947 års säo står "Rund tavla användes på signal, som fungerar automatiskt och enbart reglerar tågföljden". Detta stämmer ju inte så bra på en försignal som försignalerar infartssignalen till en station.

[image]

Jag undrar om det vita huset kan vara en f d banvaktstuga? Enligt banvakt.se skall det ha funnits en sådan stuga vid övergången.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, vissa uppgifter från 3 signalsektionens arkivhandlingar, dnr 48/42

Bvst 619

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, onsdag, november 03, 2010, 22:21 (4051 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Jag undrar om det vita huset kan vara en f d banvaktstuga? Enligt banvakt.se skall det ha funnits en sådan stuga vid övergången.

Det står ju 619 på stugan, så jag kan sätta en kattunge på att du undrar rätt...

--
Rasmus Axelsson, lokförare och byggnadsantikvarie med specialinriktning mot järnvägsbyggnader
»Jag tycker inte om tåg« - jag är intresserad av järnvägar...

www.svartabanan.se
www.brakulturmiljo.se

Bvst 619

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, torsdag, november 04, 2010, 00:14 (4051 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Övergången finns fortfarande kvar. Vägen är Kläsingevägen och det är utkanterna av Tågarp vi ser i bakgrunden på den övre bilden. Det långa huset på backen ligger också kvar, men banvaktsstugan är riven. Någon som vet när den revs?

Signalen lär väl vara försignal till Tågarps infartssignal. Vyn från spåret är tagen i riktning Tågarp. Förefaller märkligt om Tågarp inte skulle varit signalmässigt utrustat för tågmöten. Och en snabb koll i grafen från juni 1956 som jag råkar ha till hands visar att persontåg planenligt möttes där.

--
[image]
http://billebergastation.com

Försignal utan sidotågvägslykta

av Gunnar Ekeving @, torsdag, november 04, 2010, 20:47 (4050 dagar sedan) @ Claes J

Signalen lär väl vara försignal till Tågarps infartssignal. Vyn från spåret är tagen i riktning Tågarp. Förefaller märkligt om Tågarp inte skulle varit signalmässigt utrustat för tågmöten. Och en snabb koll i grafen från juni 1956 som jag råkar ha till hands visar att persontåg planenligt möttes där.

jo, Tågarp var säkerligen mötesstation. Signalbeteckningen B 1/2 på försignalen indikerar att den försignalerar en huvudsignal som också heter B 1/2, vilket betecknar att den kan visa en vinge/ett grönt sken till huvudtågvägen, tågväg b1, eller två vingar/två gröna sken till sidotågvägen b2.

Men vid denna tid hade man ännu inte kompletterat försignalerna på alla sträckor med sidotågvägslyktor, så försignalens signalbild var inte differentierad beroende på antal vingar/sken på huvudsignalen.

Skånska vägskydd: Rågård (Helsingborg - Billeberga)

av Harald ⌂ @, Göteborg, torsdag, november 04, 2010, 21:31 (4050 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Är det en enfas hjälpkraftsledning och vad kan vara orsaken till den speciella galgen på den närmaste stolpen?

Skånska vägskydd: Rågård (Helsingborg - Billeberga)

av Peter Estelius @, torsdag, november 04, 2010, 21:54 (4050 dagar sedan) @ Harald

Ser ut som det är trådbyte till en ny sektion. En av trådarna i den närmaste stolpen går snett bort till den längre bort och verkar gå mot vikterna.

Mvh

/Peter

--
Tokig i tåg, men har massor kvar att lära ;-)

Skånska vägskydd: Rågård (Helsingborg - Billeberga)

av Harald ⌂ @, Göteborg, torsdag, november 04, 2010, 22:33 (4050 dagar sedan) @ Peter Estelius

Jag kontaktledningen har mycket riktigt en avväxling där, men det var inte den jag menade. Det jag undrade över var den speciella galgen för hjälpkraftledningen.

Skånska vägskydd: Rågård (Helsingborg - Billeberga)

av Björn Fura, torsdag, november 04, 2010, 22:34 (4050 dagar sedan) @ Harald

Det kan vara så att det finns ett hus till höger om fotografen, och hjälpkraftledningen därför förlagts längre in över banan. Liknande arrangemang kan förekomma i bergsskärningar och andra "sidohinder".

Skånska vägskydd: Rågård (Helsingborg - Billeberga)

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, fredag, november 05, 2010, 00:08 (4050 dagar sedan) @ Björn Fura

Där ligger faktiskt ett par byggnader på andra sidan häcken vi ser en del av och inte längre från spåret än banvaktsstugan på sin sida.

--
[image]
http://billebergastation.com

powered by my little forum