Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, lördag, november 06, 2010, 21:50 (4046 dagar sedan)

Vid infarterna till Billeberga från Helsingborg och Landskrona fanns två plankorsningar:

* Årup vid km 27.038 räknat från Helsingborg
* Billeberga västra vid km 27.244, numera slopad

Stationshuset vid km 27.458

Tredje signalsektionen fotograferade båda korsningarna i november 1957, och menar att de två första bilderna visar Årup:

[image]

Bommarna har enhetsdriv. Korsningen ligger bara några hundra meter före stationshuset, som syns i nedre bildens mitt, vilket får mig att misstänka att dessa två bilder snarare visar Billeberga västra. Ett mysterium är dock att det tycks vara många fler spår mellan bommarna på bilden nedan än på bilden ovan. Möjligen skymtar man ett bomdriv mellan spåren till vänster på bild två, vilket skulle kunna indikera att det fanns tre bommar och att bild ett bara visar två av dessa.

[image]

Tredje distriktets signalingenjör beklagade sig 1951 över de "icke författningsenliga" mekaniska bommarna vid vägen som korsar över "bangårdens mittparti" i västra delen av bangården. Bommarna borde bytas mot elektrifierade, men allra helst skulle SJ vilja stänga övergången, något som uppenbarligen så småningom genomfördes [PM den 27 november 1951 angående vägomläggning i Billeberga]

Dessa två bilder skulle enligt signalsektionens kortregister vara tagna vid Billeberga västra:

[image]

Jag skulle snarare tro att de hår två bilderna visar Årup - båda övergångarna har ju enkelspår, precis så som det borde se ut där linjerna grenar ut mot Helsingborg respektive Landskrona.

[image]

Jag blir också förvirrad av den nedersta bilden. Om det verkligen är linjen Billeberga - Helsingborg som syns borde det finnas ytterligare en bom och ett ytterligare ett kryssmärke - och bilden måste i så fall ha blivit spegelvänd. Kan man mellan knäppandet av bild tre och bild fyra ha tagit bort de två innersta bommarna och gjort om från två separata vägskyddsanläggningar till en anläggning för båda linjerna? V-signalen syns ju inte på den övre bilden, så något kanske har hänt under tiden. Men vridlyktan och bomsignalskärmen ser ut att ha ändrat plats. Huvudsignalen och borde vara utfartssignal.

I sin PM från november 1951 skriver signalingenjören att korsningen vid Årup (som han förvirrande nog kallar den västra, till skillnad från vägkorsningen "inne på bangården" ) är utrustad med tre elektrifierade bommar. Men på bild tre syns ju fyra bommar, antingen har en bom tillkommit mellan 1951 och 1957, eller så minns signalingenjören fel - eller kanske bilden varken visar Billeberga västra eller Årup?

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra

av Överkörmästaren, lördag, november 06, 2010, 22:12 (4046 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vid infarterna till Billeberga från Helsingborg och Landskrona fanns två plankorsningar:

* Årup vid km 27.038 räknat från Helsingborg
* Billeberga västra vid km 27.244, numera slopad

Stationshuset vid km 27.458

Tredje signalsektionen fotograferade båda korsningarna i november 1957, och menar att de två första bilderna visar Årup:

[image]

Bommarna har enhetsdriv. Korsningen ligger bara några hundra meter före stationshuset, som syns i nedre bildens mitt, vilket får mig att misstänka att dessa två bilder snarare visar Billeberga västra. Ett mysterium är dock att det tycks vara många fler spår mellan bommarna på bilden nedan än på bilden ovan. Möjligen skymtar man ett bomdriv mellan spåren till vänster på bild två, vilket skulle kunna indikera att det fanns tre bommar och att bild ett bara visar två av dessa.

[image]

Jag tycker att det verkar stämma både utifrån antalet spår mellan bommarna, bondfångarens och kryssmärkets inbördes placering och kryssmärkets vinkel mot banan!

Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra

av Jan Winberg ⌂ @, Uppsala, söndag, november 07, 2010, 00:05 (4046 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Jag håller med om att bild 1 och 2 möjligen visar den numera nedlagda korsningen Billeberga västra, inte Årup alltså. Bild 3 skulle däremot kunna vara korsningen vid Årup. Kan bild 4 vara korsningen öster om Billeberga?

Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, november 07, 2010, 00:54 (4046 dagar sedan) @ Jan Winberg

Ja, bild 1 är tydligen tagen från stationshussidan. I förgrunden svänger vägen mot stationshuset som man ser på bild 2. Man ser också på båda bilderna att bommen inte fälls parallellt med spåret utan radiellt över vägkurvan. Bommen strax t.h. om bildmitt på bild 1 är den bom mellan spåren som syns i vänsterkanten på bild 2. Sedan ser man bondfångare och kryssmärke längst bort men ingen bom. Kan vara skymd av annat i bilden.

På ekonomiska kartan från 1969 ser man att söder om banan mot Landskrona ligger först en fruktträdgård närmast väster om korsningen vid Årup och så en liten skogsdunge. Mellan banorna ligger en betesmark och norr om banan till Helsingborg en åker. Söder om korsningen ansluter en väg från öster till vägen som korsar banan. I bild 3 ser man ett extra kryssmärke med lykta som är riktat åt höger. Bilden visar troligen korsningen vid Årup söderifrån. Bild 4 visar troligen samma korsning och banan till Landskrona. Notera kryssmärket som syns något otydligt mot träden. V-signalen kanske är den provisoriska som turnerade i Skåne. Vridlykta och bomsignalskärm står ju kvar och placeringen stämmer med bild 3. Frågan är bara vad som har hänt med bommen på den sidan. På bild 3 ser man att den står ett stycke utanför bondfångaren, men knappast så långt att den skulle ha hamnat utanför bild 4.

Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, november 07, 2010, 00:57 (4046 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Tredje signalsektionen fotograferade båda korsningarna i november 1957, och menar att de två första bilderna visar Årup:

Bilderna visar Billeberga Västra.


[image]

Bommarna har enhetsdriv. Korsningen ligger bara några hundra meter före stationshuset, som syns i nedre bildens mitt, vilket får mig att misstänka att dessa två bilder snarare visar Billeberga västra. Ett mysterium är dock att det tycks vara många fler spår mellan bommarna på bilden nedan än på bilden ovan. Möjligen skymtar man ett bomdriv mellan spåren till vänster på bild två, vilket skulle kunna indikera att det fanns tre bommar och att bild ett bara visar två av dessa.

2 bommar, men den norra bommen stod innanför det yttersta spåret.


[image]

Tredje distriktets signalingenjör beklagade sig 1951 över de "icke författningsenliga" mekaniska bommarna vid vägen som korsar över "bangårdens mittparti" i västra delen av bangården. Bommarna borde bytas mot elektrifierade, men allra helst skulle SJ vilja stänga övergången, något som uppenbarligen så småningom genomfördes [PM den 27 november 1951 angående vägomläggning i Billeberga]

Det dröjde ett tag, till 1983, innan den stängdes. För övrigt, det nya ställverket i Billeberga togs i drift 3 october 1951. Då var alla vägövergångarna i Billeberga anslutna, utom just Billeberga Västra. Med tiden blev även den ansluten.


Dessa två bilder skulle enligt signalsektionens kortregister vara tagna vid Billeberga västra:

Men visar i verkligheten Årupsövergångarna


[image]

Jag skulle snarare tro att de hår två bilderna visar Årup - båda övergångarna har ju enkelspår, precis så som det borde se ut där linjerna grenar ut mot Helsingborg respektive Landskrona.

Absolut. Mot Helsingborg i bakgrunden, mot Landskrona i förgrunden. Billeberga station är till höger.


[image]

Jag blir också förvirrad av den nedersta bilden. Om det verkligen är linjen Billeberga - Helsingborg som syns borde det finnas ytterligare en bom och ett ytterligare ett kryssmärke - och bilden måste i så fall ha blivit spegelvänd. Kan man mellan knäppandet av bild tre och bild fyra ha tagit bort de två innersta bommarna och gjort om från två separata vägskyddsanläggningar till en anläggning för båda linjerna? V-signalen syns ju inte på den övre bilden, så något kanske har hänt under tiden. Men vridlyktan och bomsignalskärmen ser ut att ha ändrat plats. Huvudsignalen och borde vara utfartssignal.

Detta är Årupsövergången på Landskronalinjen. Bild saknas tydligen på Helsingborgslinjen.


I sin PM från november 1951 skriver signalingenjören att korsningen vid Årup (som han förvirrande nog kallar den västra, till skillnad från vägkorsningen "inne på bangården" ) är utrustad med tre elektrifierade bommar. Men på bild tre syns ju fyra bommar, antingen har en bom tillkommit mellan 1951 och 1957, eller så minns signalingenjören fel - eller kanske bilden varken visar Billeberga västra eller Årup?

Stämmer att bommarna var elektrifierade. I senare tid fanns här alltid 4 bommar. Om tåg skulle komma in från eller avgå mot Landskrona och Helsingborg samtidigt, vilket ofta hände, kunde man alltså bli fångad mellan övergångarna, vilket också hände.
Vad som förbryllar mig litet är att bilden från vägen tydligt visar 4 bommar, men på bilden på Landskronalinjen ser jag bara en bom, närmast Årup. Den andra bommen borde rimligtvis vara synlig en bit till höger om bondfångaren till höger om spåret. Kan denna bilden vara tagen tidigare och visa situationen innan bom 4 installerades?

Återkommer om en liten stund med mer info om de här 2 övergångarna.

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, november 07, 2010, 01:55 (4046 dagar sedan) @ Claes J

Vägövergångarna på västra delen av Billeberga bangård är ett intressant kapitel.
[image]
[image]

Billeberga Västra låg ca 100 m väster om stationshuset och korsade alla spåren. Vid in-och utfarter var den givetvis blockerad, likaså vid växling. SJ ville stänga den redan 1951, vilket väl förklarar varför den inledningsvis inte anslöts till det nya ställverket som togs i bruk 3 oktober 1951. Det lär inte ha gjort trafikanterna glada att stationspersonalen även fortsättningsvis fick hoppa på en cykel för att på plats veva ner bommarna (och sedan veva upp dem igen).

På södra sidan fanns en bom och ljud- och ljussignaler mot vägen som kom från stationshuset och byn.

På norra sidan var bommen placerad innanför det yttre spåret (som alltså var oskyddat). Detta var så att trafik från betbtyggan inte skulle stoppas vid nerfällda bommar. Traktorer med tomma vagnar körde nerför rampen från betbryggan och svängde till vänster, över det yttre spåret, för att komma tillbaka till vågstationen. För säkerhets skull hade man en extra bondfångare i botten av rampen. Så blev det också dubbla varningskryss, medan ljus-och ljudsignalerna satt vid bommen.

Det yttre (osäkrade) spåret är ett stickspår som för till betbryggan och därför användes ganska sällan (utom i betkampanjerna).

[image]
Bilden: Billeberga Västra i april 1976 när man tog bort en växelförbindelse mellan spår 5 och 6 som inte använts på många år. Här syns tydligt hur bommen och signalerna fanns innanför det yttre spåret.
[image]

Bilden: Billeberga Västra augusti 1982. Klykan för bommen syns alldeles till vänster om varningskrysset med ljud- och ljussignal till vänster i bild. Utanför spårområdet syns de extra varningskryssen. Bilden fö tagen när undertecknad friade till den unga dam som han nu varit lyckligt gift med i 27 år. Precis efter att jag friat till henne, gick bommarna ner för ett tåg från Helsingborg, så friandet blev inringt.:-)


Våren 1983 (saknar mer exakt datum) byggdes vägövergångarna på västra delen av stationen om. Billeberga Västra slopades och revs upp. Årupsövergången försågs med nya bommar och signaler. Vägen från Heden breddades och asfalterades på södersidan av spåren fram till vägen vid fd Billeberga Västra. Den vägbiten hade tidigare varit en mycket enkel grusväg som man undvek att köra på.

Årupsövergången (som egentligen är 2 separata övergångar):

Bommar och signaler vid Helsingborgsspåret, bommar och signaler vid Landskronaspåret. Om det ville sig att bommarna gick ner på båda sidor samtidigt för samtidig infart/utfart mot Helsingborg och Landskrona, så kunde man fastna på vägstumpen mellan övergångarna. Det var inte sällsynt alls. Vägen hade nästan privat karaktär, eftersom den gick rakt in till Årupsgården. Man kunde visst köra igenom, ner till stora vägen (väg 17), men få gjorde det.

1983 ändrades läget när Billeberga Västra stängdes. All trafik gick nu via Årupsövergångarna. Linjen till Landskrona var nerlagd, men fanns fortfarande var och kunde vid behov trafikeras. Bommarna och signalerna försvann där, medan varningskryssen fanns kvar tills spåret revs upp flera år senare.
[image]
Kvar blev bommar och signaler på Helsingborgsspåret. Här en bild från 1987, efter att bangården byggts om för Pågatågstrafiken. I bakgrunden syns den nya sträckningen av väg 17 norr om Billeberga, som också ledde till att övergången Heden stängdes.

Hoppas att det klarar upp vägskyddssituationen i Billeberga (åtminstone på den sidan av bangården).

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra

av Rolf Johansson @, söndag, november 07, 2010, 09:32 (4046 dagar sedan) @ Claes J

[image]

Bilden: Billeberga Västra augusti 1982. Klykan för bommen syns alldeles till vänster om varningskrysset med ljud- och ljussignal till vänster i bild. Utanför spårområdet syns de extra varningskryssen. Bilden fö tagen när undertecknad friade till den unga dam som han nu varit lyckligt gift med i 27 år. Precis efter att jag friat till henne, gick bommarna ner för ett tåg från Helsingborg, så friandet blev inringt.:-)

Detta måste betraktas som en av de bästa bilderna jag sett på detta forum på mycket länge!

Grattis i efterskott!

Rolf J (också gift i 27 år i år)

Sammanfattning: Billeberga västra och Årup

av Gunnar Ekeving @, söndag, november 07, 2010, 11:13 (4046 dagar sedan) @ Rolf Johansson

Tack för alla kompletteringar och korrigeringar!

Bild 1 i mitt första inlägg visar alltså Billeberga västra från stationshussidan och på bild 2 ser man samma övergång västerifrån. Betspåret skyddas ej av bommar. Ännu 1951 manövrerades bommarna med lokalt fällbomsvindspel. Jag undrar dock om nya ställverket togs i bruk 1951? Signalingenjör Ivar Larsson skriver i sitt PM den 27 november 1951 att den nya signalsäkerhetsanläggningen i Billeberga beräknades kunna tagas i bruk våren 1952. Larsson skriver vidare att man inte anskaffat nya bommar för korsningen inne på bangården, eftersom denna övergång sedan länge var tänkt att slopas efter vägomläggning. Det var en tvist om ersättning mellan SJ och Domänstyrelsen som fördröjde vägomläggningen. Nu blev övergången kvar till 1983, och någon gång mellan 1951 och 1957 byttes de gamla bommarna mot nya med enhetsdriv.

Bild 3 visar Årup söderifrån, med linjen Billeberga - Landskrona i förgrunden. På bild 4 syns Landskrona-linjens korsning vid Årup, och bilden är tagen i riktning mot Landskrona. Att linjen mot Helsingborg inte är synlig till höger beror väl på att banorna börja svänga ganska kraftigt åt vänster respektive höger redan innan plankorsningarna vid Årup. V-signalen som syns på bild 4 är säkerligen den turnerande, och huvudsignalen är en utfartssignal. Att en bom tycks saknas på bild 4 kan mycket väl bero på att bild 4 tagits vid ett tidigare tillfälle, även om signalsektionens registerkort anger 5711 för båda bilderna. Men när uppgiften om vilken anläggning som avses är felaktig behöver ju inte år och månad stämma! Bildkvaliteten på bild 3 är också mycket bättre vilket kan tyda på annan film, annan fotograf, annan väderlek etc.

Återkommer med de två plankorsningarna i östra änden av Billeberga!

Sammanfattning: Billeberga västra och Årup

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, november 07, 2010, 16:09 (4046 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Idrifttagande av nya ställverket i Billeberga 2 oktober 1952. Jag skrev fel tidigare. Tidningsartikeln jag tittade på är daterad 3 oktober 1952. En bild av ställverket i den artikeln visar 4 ställare för vägkorsningar (de små spakarna som sitter ovanpå panelen med alla knapparna på), vilket är rätt antal, om man utelämnar Billeberga Västra. Senare bilder har en ställare till för just Billeberga Västra mellan de båda andra grupperna.
[image]

Fö visste jag inte att Billeberga Västra var handmanövrerad efter ställverkets ibruktagande, eller att man en gång i tiden försökte spara in en bom på Årupskorsningen. Många tack för de nya lärdomarna.

--
[image]
http://billebergastation.com

Sammanfattning: Billeberga västra och Årup

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, tisdag, januari 11, 2011, 06:43 (3981 dagar sedan) @ Claes J

Tillägg till diskussionen om manövreringen av bommarna för Billeberga Västra.

Hittade just en anteckning från stationspersonalen i Billeberga som anger att när ställverket togs i bruk 1952, så var Billeberga Västra inte inkopplad, utan manövrerades som tidigare med lokalvev utanför ingångsdörren till ställverksrummet.

--
[image]
http://billebergastation.com

Skånska vägskydd: Årup och Billeberga västra

av Claes J ⌂ @, Little Rock, AR, USA, söndag, november 07, 2010, 16:11 (4046 dagar sedan) @ Rolf Johansson

Detta måste betraktas som en av de bästa bilderna jag sett på detta forum på mycket länge!

Grattis i efterskott!

Rolf J (också gift i 27 år i år)

Tack så mycket.

--
[image]
http://billebergastation.com

powered by my little forum