ASEA hakkors (Fordon: lok)

av Jan Otterbeck, Monday, December 13, 2010, 21:34 (4938 dagar sedan)

Hej,
Är det någon som vet vilket årtal ASEA slutade att, på sina tillverkarskyltar, använda hakkorssymbolerna på ömse sidor om logotypen?

Mvh
Janne Otterbeck

ASEA hakkors på skyltar [2 bilder]

av Niklas Biedermann @, Monday, December 13, 2010, 21:53 (4938 dagar sedan) @ Jan Otterbeck

Hej,
Är det någon som vet vilket årtal ASEA slutade att, på sina tillverkarskyltar, använda hakkorssymbolerna på ömse sidor om logotypen?

Mvh
Janne Otterbeck

1933 var sista året, tillverkningsnummer 718 eller, tror jag, 719. Tillverkningsnummer 720 var det första utan hakkors.

[image]

[image]

ASEA hakkors (OT)

av Carl-Henrik, Monday, December 13, 2010, 22:03 (4938 dagar sedan) @ Niklas Biedermann

Försvann det som kartsymbol för vattenkraftverk i samma veva?

ASEA hakkors (OT)

av Kurtan @, Wednesday, December 15, 2010, 14:08 (4936 dagar sedan) @ Carl-Henrik

I varje fall inte konsekvent...!

I teckenförklaringarna till Kartverket Svenska Orter, utgivet 1932-52, är hakkorset ersatt med litet kryss i ring, med betydelsen dels större kraftverk, dels trafo-station. Detta gällde "beteckningar gemensamma för huvudkartor och specialer".

Däremot är hakkorsen kvar i beteckn. för specialer i skala 1:50 000!!

ASEA hakkors på skyltar [2 bilder]

av Tomas Jansson, Monday, December 13, 2010, 22:23 (4938 dagar sedan) @ Niklas Biedermann

Tack för bilderna! Vad är måtten på skyltarna f ö?

Mvh/Tomas J

ASEA hakkors på skyltar [2 bilder]

av Niklas Biedermann, Tuesday, December 14, 2010, 20:21 (4937 dagar sedan) @ Tomas Jansson

Tack för bilderna! Vad är måtten på skyltarna f ö?

Mvh/Tomas J

20*37 cm, alla lika stora.

ASEA hakkors på skyltar [2 bilder]

av Peter K @, Hudiksvall, Tuesday, December 14, 2010, 18:24 (4937 dagar sedan) @ Niklas Biedermann

Hej,
Är det någon som vet vilket årtal ASEA slutade att, på sina tillverkarskyltar, använda hakkorssymbolerna på ömse sidor om logotypen?

Mvh
Janne Otterbeck


1933 var sista året, tillverkningsnummer 718 eller, tror jag, 719. Tillverkningsnummer 720 var det första utan hakkors.

Tillverkningsnummer 718 var Uc 275, levererat 1933-12-13. 719 och 720 var Ds 292 och 293, levererade 1933-12-21 och 1934-02-12. Enligt tabellen från Peter Berggren.

/Peter K

ASEA hakkors på skyltar [2 bilder]

av S Svensson tillfällig inloggad, Tuesday, December 14, 2010, 23:31 (4937 dagar sedan) @ Peter K

D 291 hade hakkors på tillv skylt och D 292 var första som saknade detta.

D 291 -skyltar

av Peter K @, Hudiksvall, Wednesday, December 15, 2010, 16:13 (4936 dagar sedan) @ S Svensson tillfällig inloggad

D 291 hade hakkors på tillv skylt och D 292 var första som saknade detta.

Stämmer att D 291 har hakkors, men så var ju loket tänkt att få nummer 185 också. Levererat 1933-02-24. Så 292 saknade dessa. Då är det utrett!

En tillverkarskylt liksom viktskylt från 291 finns i min ägo!
Råkar någon ha en nummerskylt från den maskinen så skulle jag bli glad!
Både bytesskyltar och cash finns i så fall!


/Peter K

ASEA hakkors på skyltar

av Niklas Biedermann, Wednesday, December 15, 2010, 21:02 (4936 dagar sedan) @ S Svensson tillfällig inloggad

D 291 hade hakkors på tillv skylt och D 292 var första som saknade detta.

Att gå efter SJ's nummer är inte så relevant för att loken inte levererades (och tillverkades av ASEA) i nummerföljd. 276-290 var Ub-lok levererade 1934-1935, inga av dem hade hakkors på skyltarna.

Men om du har sett skyltarna från 292 inte hade hakkors innebär det att Uc 275 var sista loket med hakkorsskyltarna - en intressant upplysning om du är säker på det - för frågan förefaller dyka upp med jämna mellanrum och jag har inte ett säkert svar.

ASEA hakkors på skyltar

av S Svensson tillfällig inloggning, Wednesday, December 15, 2010, 23:35 (4936 dagar sedan) @ Niklas Biedermann

Frågan dyker upp då och då. Har nog svarat på dessa frågor redan på 60 talet.

ASEA hakkors på skyltar

av Niklas B, Thursday, December 16, 2010, 08:09 (4935 dagar sedan) @ S Svensson tillfällig inloggning

Frågan dyker upp då och då. Har nog svarat på dessa frågor redan på 60 talet.

Har du bild på skyltarna från 292 eller själv sett dem?

Uc 275 ASEA 718 NH 1927 lev 1933-12-13
Ds 292 ASEA 719 VM 393 lev 1933-12-21

ASEA hakkors

av Jan Otterbeck, Monday, December 13, 2010, 22:38 (4938 dagar sedan) @ Jan Otterbeck

Hej igen,
Tack för alla snabba svar!

Mvh
Janne

ASEA hakkors

av Torbjörn Forsman, Sundsvall, Wednesday, December 15, 2010, 22:35 (4936 dagar sedan) @ Jan Otterbeck

Den 27 maj 1933 gick order ut från Asea:s direktion att hakkors-loggan skulle sluta användas, med motiveringen att den "kommit att förknippas med vissa politiska partier". Men jag skulle inte tro att man för den skull makulerade redan producerade skyltämnen, interna trycksaker etc, viktigast var att snabbt få bort hakkorset från reklam och brevpapper. Närmare detaljer finns i diverse Asea-minnesskrifter, den som vill studera saken närmare rekommenderas läsrummet i museet i gamla Mimerverkstaden i Västerås.

ASEA hakkors

av Niklas Bygdestam, Thursday, December 16, 2010, 11:19 (4935 dagar sedan) @ Jan Otterbeck

Jag hörde för några år sedan ett rykte när det gäller just ASEA:s hakkors på tillverkningsskyltar. Enligt detta rykte skulle det ha funnits ett beslut efter andra världskriget hos SJ att samtliga fordon som hade kvar tillverkningsskyltar med hakkors skulle få dessa borttagna. Givetvis för att då inte kopplas ihop med nazisterna. Det låter i sig inte alls otroligt. Speciellt åren efter kriget, ca 1945-1950 var säkert hakkors enbart förknippat med nazister

Men kan detta verkligen stämma att SJ verkligen hade ett sådant beslut? Och togs alla tillverkningsskyltar med hakkors bort i rask takt efter kriget? Eller fanns dessa kvar även flera år efter kriget. Jag har visserligen sett museilok som har skyltar med hakkors, men jag vet inte om dessa satt kvar när de var i drift de sista åren eller om dessa varit borta och återkommit sedan loken blev museilok

ASEA hakkors

av Kurtan @, Thursday, December 16, 2010, 13:07 (4935 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Jag hörde för några år sedan ett rykte när det gäller just ASEA:s hakkors på tillverkningsskyltar. Enligt detta rykte skulle det ha funnits ett beslut efter andra världskriget hos SJ att samtliga fordon som hade kvar tillverkningsskyltar med hakkors skulle få dessa borttagna. Givetvis för att då inte kopplas ihop med nazisterna. Det låter i sig inte alls otroligt. Speciellt åren efter kriget, ca 1945-1950 var säkert hakkors enbart förknippat med nazister

Men kan detta verkligen stämma att SJ verkligen hade ett sådant beslut? Och togs alla tillverkningsskyltar med hakkors bort i rask takt efter kriget?

Nej, ingalunda. Hela mitt tågdiggarliv (var ex.vis 7 år gammal år 1948) har jag sett äldre D-lok m fl med hakkorsskyltarna kvar. Om en sådan åtgärd kanske diskuterades, vet jag däremot inte.

ASEA hakkors

av Klaus Muller, Thursday, December 16, 2010, 16:39 (4935 dagar sedan) @ Kurtan

Denna svastikan är symbolen funnits manga åren i många kulturen,den har ansetts lyckosam Svastikan har man funnit redan 100 åren efter Kristus.
Tredje riket har denna symbolen med snedställda svastikan.

En rolig sak jag tänkte.När den sverigedemokraten sa han fått hakkors inristat i pannan var det nog han själv man kunde se:-D Om han ristade hakkorset och tittadet sig i spegeln det bleve spegelvänt:-D