Skånska vägskydd: Åsumtorp söder (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Wednesday, December 29, 2010, 17:30 (4946 dagar sedan)

Vid Åsumtorps håll- och lastplats mellan Långebro och Gärds Köpinge skötte platsvakten två vägskyddsanläggningar; Åsumtorp söder cirka tvåhundra meter söder om stationshuset och Hovbyvägen ytterligare 700 meter söderut.

I november 1957 var signalteknikerna på plats vid Åsumtorp söder, och passade på att fotodokumentera korsningen:

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/AsumtorpSodra_fv_5711.JPG[/img]

Röda lyktor på bomrören, fristående vridlykta och bomsignalskärm för signalering mot banan

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/AsumtorpSodra_fb_5711.JPG[/img]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Åsumtorp söder

av Anders Olsson, Thursday, December 30, 2010, 08:58 (4945 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

På den nedre bilden ser vi bangården från söder med godsmagasin och där bakom stationshuset. I dag är allt borta station, godsmagasin och spår. Möjligen finns lastkajen till vänster kvar.

Skånska vägskydd: Åsumtorp söder

av Kjell Aghult @, Thursday, December 30, 2010, 09:31 (4945 dagar sedan) @ Anders Olsson

Åsumtorp avbemannades vid tågplaneskiftet 1961-05-28. Bommarna vid Åsumtorp S
slopades därvid och de vid Hovbyvägen ersattes med halvbommar. Källa: 1961 års linjebok.

Apropå lastkajen: Hur stor var den militära trafiken vid Åtp? A 3 flyttade i två
etapper från centrala Kristianstad till det närbelägna Norra Åsum (1946+1953).
Detta borde ha medfört ammunitionstransporter till Åtp. Regementet motoriserades 1943-1954, varvid drivmedelstranporter bör ha tillkommit.

I vart fall i början såldes militära veckoslutbiljetter i Åtp. A 3 200-årsskrift 1994 visar en sådan. Biljettsträcka Åtp-Trelleborg, giltighetsvägar
Hässleholm/Hörby-Vellinge/Arrie/Alstad. Verkligen full hand!

Skånska vägskydd: Åsumtorp söder - platsen?

av Rolf Johansson, Thursday, December 30, 2010, 10:25 (4945 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Är detta möjligen platsen?

[link=http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?z=1&mp=%3Cpts%3E%3Cpt%20x%3D%221397188%22%20y%3D%226207884%22%20i%3D%22http%3A//www.hitta.se/images/point.png%22%3E%3Ct%3EKorsningen%3F%3C/t%3E%3C/pt%3E%3C/pts%3E]Korsningen?[/link]

Skånska vägskydd: Åsumtorp söder - platsen?

av Harald, Thursday, December 30, 2010, 13:49 (4945 dagar sedan) @ Rolf Johansson

Ja, och nästa korsning söderut var med vägen förbi Pilegården. Det var landsvägen mot Åhus på den tiden. Vägen vid Åsumtorp söder gick bara till en gård, så det är rätt fantastiskt att den hade bommar, men det berodde väl på att man ändå hade en platsvakt och innan man hade automatiska ljud- och ljussignaler var det bommar/grindar eller inget.

Skånska vägskydd: Åsumtorp söder - platsen?

av Gunnar Ekeving, Thursday, December 30, 2010, 17:00 (4945 dagar sedan) @ Harald

Vägen vid Åsumtorp söder gick bara till en gård, så det är rätt fantastiskt att den hade bommar, men det berodde väl på att man ändå hade en platsvakt och innan man hade automatiska ljud- och ljussignaler var det bommar/grindar eller inget.

ja, och dessutom tycks järnvägsbolaget ibland, i samband med att linjen anlades, ha gjort överenskommelser med markägare där järnvägen bl a åtog sig att bevaka plankorsningar. SJ försökte t ex på 1950-talet dra in bevakningen vid några obetydligt trafikerade vägar mellan Nässjö och Oskarshamn, men då plockade resp gårdsägare fram papper som visade att NOJ åtagit sig bevakning.