Skånska vägskydd: Hovbyvägen (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, December 30, 2010, 23:15 (4945 dagar sedan)

Platsvakten vid Åsumtorp (Långebro - Gärsnäs) skötte alltså två fällbomsförsedda korsningar; Åsumtorp söder och Hovbyvägen. Bilderna nedan visar Hovbyvägen i november 1957

[image]

Det finns en fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm. Själva lyktan verkar dock ha tagits ner och ersatts med V-signalen som ser ganska permanent ut. Tre år tidigare hade vridlyktan skadats av en trädgårdsmästarbil som körde över spåren just när bommarna fälldes. Ena bommen hade blivit knäckt på två ställen. Vid detta tillfälle fanns inga kryssmärkeslyktor, och bilföraren hade påpekat att vridlyktan vreds alltför sent under bomfällningscykeln. När rött sken visades mot vägen var bommarna redan på väg ner. Förmodligen ansågs det olämpligt att lyktorna vreds redan i början av förringningen; lokföraren kunde då felaktigt få intrycket att bommarna redan var fällda eller på väg ner.

"På grund av buller i bilen, som är dieseldriven, hörde han ej klockklämtningarna, och en från andra hållet kommande bils helljus gjorde att han ej kunde se den på kläppen anbringade märktavlan" heter det i en skrivelse från platsvakten (?) till trafikinspektören i Kristianstad. Dessa märktavlor hade till uppgift att göra bilförare uppmärksamma på att bommarna var på väg att fällas. Märktavlor fanns endast vid vissa övergångar, och på bilden tycks de ha tagits bort - kryssmärkeslyktorna var förstås tillräckliga.

Trädgårdsmästaren gick med på att betala reparationerna.

[image]

Som Kjell Aghult nämnde ersattes de manuella helbommarna 1961 med automatiska halvbommar

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum, uppgifter från tredje signalsektionens arkiv, dnr 155/55