Skånska vägskydd: Gärds Köpinge (norra) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Saturday, January 01, 2011, 17:59 (4943 dagar sedan)

Vid Gärds Köpinge på linjen Kristianstad - Gärsnäs fanns alltså tre vägskyddsanläggningar som bevakades från stationen.

Vid km 78.722 fanns Gärds Köpinge banvaktstuga, senare benämnd Gärds Köpinge norr.

Vid km 78.892 Gärds Köpinge norra, senare benämnd enbart Gärds Köpinge:

[image]

Korsningen låg drygt tre hundra meter norr om stationshuset, därav det namn som gällde ännu när dessa bilder togs i november 1957.

Detta är ett av få exempel på assymetrisk placering av fällbomsstativ för mekaniska bommar. Och samma princip tillämpades vid Gärds Köpinge banvaktstuga - vid ena övergången var fällbomsstativen dock placerade till vänster och vid den andra till höger om vägen.

Röda lyktor på bommarna. Vridlykta finns antagligen på det vänstra fällbomsstativet på övre bilden

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Gärds Köpinge (norra)

av Ingemar J, Saturday, January 01, 2011, 18:38 (4943 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vid Gärds Köpinge på linjen Kristianstad - Gärsnäs fanns alltså tre vägskyddsanläggningar som bevakades från stationen.

Vid km 78.722 fanns Gärds Köpinge banvaktstuga, senare benämnd Gärds Köpinge norr.

Vid km 78.892 Gärds Köpinge norra, senare benämnd enbart Gärds Köpinge:

[image]

Korsningen låg drygt tre hundra meter norr om stationshuset, därav det namn som gällde ännu när dessa bilder togs i november 1957.

Detta är ett av få exempel på assymetrisk placering av fällbomsstativ för mekaniska bommar. Och samma princip tillämpades vid Gärds Köpinge banvaktstuga - vid ena övergången var fällbomsstativen dock placerade till vänster och vid den andra till höger om vägen.

Röda lyktor på bommarna. Vridlykta finns antagligen på det vänstra fällbomsstativet på övre bilden

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Dessa övergångar blev väl inte automatiserade så länge det var bemanning på stationen, väl ? Jag minns som 5-åring 1968 att jag tillsammans med med min far fick hjälpa till att veva ner bommarna en gång.

Skånska vägskydd: Gärds Köpinge (norra)

av Rolf Johansson, Saturday, January 01, 2011, 18:58 (4943 dagar sedan) @ Ingemar J

Vid Gärds Köpinge på linjen Kristianstad - Gärsnäs fanns alltså tre vägskyddsanläggningar som bevakades från stationen.

Vid km 78.722 fanns Gärds Köpinge banvaktstuga, senare benämnd Gärds Köpinge norr.

Vid km 78.892 Gärds Köpinge norra, senare benämnd enbart Gärds Köpinge:

[image]

Korsningen låg drygt tre hundra meter norr om stationshuset, därav det namn som gällde ännu när dessa bilder togs i november 1957.

Detta är ett av få exempel på assymetrisk placering av fällbomsstativ för mekaniska bommar. Och samma princip tillämpades vid Gärds Köpinge banvaktstuga - vid ena övergången var fällbomsstativen dock placerade till vänster och vid den andra till höger om vägen.

Röda lyktor på bommarna. Vridlykta finns antagligen på det vänstra fällbomsstativet på övre bilden

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Här ser det bekant ut:

Idag

Skånska vägskydd: Gärds Köpinge (norra)

av Kjell Aghult @, Sunday, January 02, 2011, 09:32 (4942 dagar sedan) @ Ingemar J

Gärds Köpinge var bemannad till persontrafikens nedläggning 1972-01-01.
På senare år var G. enmansstation och obevakad bl a kvällstid. Då tjänst-
gjorde vägvakt - bomautomatik vid tre korsningar skulle troligen ha gett för låg förräntning.

G. fick dock viss signalmodernisering någon gång i slutet av 1950-talet. Troligen just för att möjliggöra obevakad körning. Bl a utbyttes T-semaforen mot
huvudljussignaler. Gärds Köpinge, Gyllebo och Hedvigsdal var Österlens sista
stationer med T-semaforer.

Skånska vägskydd: Gärds Köpinge (norra)

av Anders Olsson, Monday, January 03, 2011, 10:29 (4941 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Den undre bilden är tagen norrut. Banvaktsstugan till höger och korsningem vid denna anas.