Skånska vägskydd: Everöd öster (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, onsdag, januari 05, 2011, 19:20 (3939 dagar sedan)

I den forna knutpunkten Everöd var bangården placerad i öst-västlig riktning.

Det fanns två fällbomsanläggningar som sköttes av stationspersonalen. I november 1957 fotodokumenterades plankorsningen öster om stationen:

[image]

Man har satt upp den mobila V-signalen för att prova ut lämplig permanent placering av sådan signal, som skulle bli obligatorisk två år senare. Ännu så länge skedde signaleringen dock med vridlyktor och bomsignalskärmar på fällbomsstativen. Att vänstra bommen på övre bilden är placerad långt från spåret torde bero på att det tidigare även fanns ett spår mot Åhus.

ÖSJ-bladet hade nyligen en artikel om Everöd, författad av Yngve Holmgren. Där finns även spårplaner [ÖSJ-bladet 2010 sid 109 - 115]

[image]

Varken kryssmärkeslyktor eller röda lyktor på bomrören. Enda optiska signaleringen mot vägen under mörker var vridlyktorna

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Everöd öster

av Anders Olsson, torsdag, januari 06, 2011, 11:06 (3939 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Bommens planering och utrymmet till vänster är rester av banan till Åhus. En sista rest mellan Everöd och Gärds Lyngby 1,1 km användes även efter nedläggningen 1936 för bettransporter. 1957 var uppenbarligen detta spår borta.

Skånska vägskydd: Everöd öster

av Kjell Aghult @, torsdag, januari 06, 2011, 13:09 (3939 dagar sedan) @ Anders Olsson

För samma ändamål fanns spåret kvar även åt motsatt håll: Everöd-Everöds lp (gamla stationen), 0,9 km. I JD 4 står "nedlagd ~1955". Exaktare tidpunkt är inte känd, ej heller rivningsår. Everöd lp-Gärds Lyngby trafikerades efter 1936 på någon form av lokalt avtal. Båda dessa platser slopades som formella taxepunkter.

powered by my little forum