Ämnesområden - ett första utkast (Forumet)

av Göran E, Monday, December 17, 2007, 00:11 (5650 dagar sedan)

Baserat på hur det nuvarande forumet har använts och vad som jag har tyckt varit intressant börjar jag lista nedanstående ämnesområden som skulle kunna vara aktuella.

Orsaken att detta började växa inom mig var att vissa ämnen kom att dränka sådant som var intressant. Dessutom var några av trådarna sådana som det krävs litet till stort tålamod för att acceptera. Flera ligger nära gränsen för det acceptabla och en del genererade inlägg som definitivt inte hade i forumet att göra.

Kommentera gärna och kom med fler ämnen. I slutändan är det möjligt att vi kan sammanföra vissa ämnen och även göra andra modifieringar.

Som det järnvägshistoriska forumet ser ut idag används det främst av "järnvägshistoriker" och museibanefolk.

Titta gärna på ett forum som jag tycker har lyckats bra med ämnesindelningen och som jag i övrigt gillar också, nämligen

http://www.schmalspur-modell.at/

/Göran E


Järnvägshistoria - allmänt

Rullande material - frågor

Stationer

Banvaktsstugor

Elektrifiering

Historiskt material -

Notiser ur gamla annotationsböcker
Staffan Erikssons och Carl-Axel Schiller

För Staffans material skulle det vara jättebra om han hade kunnat skriva in nya uppgifter i samma dokument för varje ny dag. Samma sak gäller väl KHJ-reglemtet också.

Museibanenytt - aktiviteter, renoveringar

Revisionsfrågor - hjälp med tips

Leverantörstips - vem gjuter lokskyltar

Museibanornas överlevnad

Jvmv informerar

Ämnesområden - ett första utkast

av Rolf Sten, Monday, December 17, 2007, 08:12 (5649 dagar sedan) @ Göran E

Bra förslag Göran. Kan vi finna nåot bra kombinationsnamn/begrepp för Museibanor och järnvägsmuseiföreningar, läs MRO/JHRF?
/ Rolf :-)

Ämnesområden - ett första utkast

av Bobo L @, Thursday, December 27, 2007, 22:56 (5639 dagar sedan) @ Rolf Sten

BANTEKNIK resp SIGNALTEKNIK, eller båda sammanslagna till en grupp! Kanske en grupp för "omgivningar" som kan inkludera samhällsplanering, näringar och ekonomiska förhållanden i järnvägarnas omland mm. Personal och resenärer, kanske, för arbetsvillkor, sociala förhållanden mm?
/Bobo L

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Svensson @, Tuesday, January 01, 2008, 19:25 (5634 dagar sedan) @ Rolf Sten

Bra fråga - salig Järnvägsmuseiutredningen (SOU 1979:18) definerade museijärnvägsföreningar och järnvägsmuseiföreningar, men ingen sammanfattningsbenämning för dem. Dessutom tänkte nog denna utredning mest järnvägsmuseiföreningarna bokstavligt, d v s som föreningar kring ett museum (dagens Järnvägarnarnas Museiförening i Linköping, KUJmf m fl) - vid den tiden hade verksamheten på SJ spår (numera statens spåranläggningar) mindre omfattning. På 1990-talet myntade föreningarna verksamma på statens spåranläggningar begreppet trafikföreningar om sig själva. Alltså finns det inget att gå på i "källorna" om vi ska hitta fram till en samlingsbenämning, varför undertecknad föreslår järnvägsbevarandeförening, som dessutom kan samla såväl föreningar för museijärnvägar, museitrafik på statens spåranläggningar som järnvägsmuseer (och "arkivföreningar", d v s dokumentbevarande). OK, man missar spårvägsbevarande, som oftast ingår (både JHRF och MRO har spårvägsföreningar som medlemmar)... //Anders

Ämnesområden - ett första utkast

av Kurt Möller, Tuesday, January 01, 2008, 20:01 (5634 dagar sedan) @ Anders Svensson

järnvägsbevarandeförening är väl ganska bra - men onödigt långt, tycker jag. Går detta att banta på ngt sätt...??

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Ö/NJM, Tuesday, January 01, 2008, 20:04 (5634 dagar sedan) @ Kurt Möller

Duger det inte kort å gott med Järnvägsförening...eftersom Järnvägsstyrelsen även hand har spårvägar så borde det innefattas även i detta begrepp...
Föreningsnamnet brukar ju sen klargöra vad det rör sig om, bana, förening, museum eller spårväg.

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Svensson @, Tuesday, January 01, 2008, 20:23 (5634 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Järnvägsförening omfattar för mig alla inriktningar, även nutid och framtid (t ex trafikpolitiska föreningar, som Järnvägsfrämjandet, eller publicistiska, som Ånghwisslan). Man skulle givetvis kunna kalla det järnvägshistoriska föreningar, men får då med även järnvägsforskningsföreningar, om det nu finns sådana (jodå, jag har själv varit med att bilda en sådan, men den är sedan länge vilande...). //Anders

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Ö/NJM, Tuesday, January 01, 2008, 20:46 (5634 dagar sedan) @ Anders Svensson

Jo så sant om man ska gå till det yttersta med ordtolkning men nu handlade det väl om en rubrik i detta forum, som har en utpräglade historisk inriktning och då skulle det duga för mig här.
Fö har vi aldrig lyckats lösa den lämpliga ordformen för alla spårburna historiskt inriktade föreningar på alla år jag varit med ;o))

Men man kan tänka sig en del ord som varit på tapeten förr;
järnvägsmuseala föreningar.
museala järnvägsföreningar
osv

Ämnesområden - ett första utkast

av morrgan, Göteborg, Tuesday, January 01, 2008, 22:08 (5634 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Det handlar om veterantåg i olika former
tycker morrgan

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Ö/NJM, Wednesday, January 02, 2008, 00:04 (5634 dagar sedan) @ morrgan

Förvisso, och det skulle för min del duga som rubrik här....

Om det sen är rätt benämning på allas vår verksamhet lämnar jag åt andra att avgöra. Veteran kontra Museal har ju diskuterats förr ;o):-P

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Svensson @, Wednesday, January 02, 2008, 11:04 (5633 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Efter att ha tänkt lite till och insett att det faktum att detta är Järnvägshistoriskt Forum gör det historiska självklart tycker jag att ämnesområdet borde heta Föreningar, banor och museer för att bortse från organisationsformen och i stället fokusera på att här avhandlar vi sådant som rör de olika bevararna som sådana och vad de har för sig...

Ämnesområden - ett första utkast - B R A !!

av Kurt Möller, Wednesday, January 02, 2008, 11:13 (5633 dagar sedan) @ Anders Svensson

Lysande!!!

Ämnesområden - ett första utkast - B R A !! - jepp!

av Stefan Nilsson ⌂, Lysviks station, Lyv, Värmland, Wednesday, January 02, 2008, 15:37 (5633 dagar sedan) @ Kurt Möller

Inte för att jag förespråkar "jag med-inlägg", men nu gör jag ändå ett sånt - bra förslag!

--
Hälsningar
Stefan Nilsson
www.arstuga.se/jvg.htm

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Ö/NJM, Wednesday, January 02, 2008, 11:14 (5633 dagar sedan) @ Anders Svensson

Mjo skulle väl duga det med, men får du då egentligen med föreningar, utan bana å museummen som kör på statens spåranläggning?

Alt "JHRF/MRO-föreningar" eftersom rubriken mer ska avhandla föreningsdiskussioner (om jag fattade TC rätt)

Ämnesområden - ett första utkast

av Kurt Möller, Wednesday, January 02, 2008, 11:30 (5633 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Mjo skulle väl duga det med, men får du då egentligen med föreningar, utan bana å museummen som kör på statens spåranläggning?

Det tycker jag absolut.

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Ö/NJM, Wednesday, January 02, 2008, 14:40 (5633 dagar sedan) @ Kurt Möller

Mjo skulle väl duga det med, men får du då egentligen med föreningar, utan bana å museummen som kör på statens spåranläggning?


Det tycker jag absolut.

Nu är vi inne på avdelningen ordklyverier. För oss "invigda" är dte såklart inga problem, dte skulle nog räcka med rubriken Föreningar så fattar vi vad som kan avhandlas. Men för den oinvigde så kanske denne ser begränsningen "Föreningar som har banor och/eller museum" varvid rätt många normalspårföreningar ramlar utanför. Därför anser jag att rubriken inte är perfekt men "So what" det duger, bara vi får en rubrik....

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Svensson @, Wednesday, January 02, 2008, 22:45 (5633 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Det är just min mening att det ska var ett "inkluderande" och, d v s att man ska kunna avhandla sådant som handlar om någon av de tre kategorierna utan att behöva tillhöra alla tre - samtidigt. Jag vill inte att kategorin ska heta JHRF/MRO-föreningar av två skäl - många som vi kan tänkas vilja avhandla är inte med i någon av riksorganisationerna samt allt är inte föreningar... //Anders

Litet off-topic-PS: Din tolkning av och känner jag igen från mitt yrkes, programmerarens, värld - ett '&' i ett datorprogram brukar betyda att båda egenskaperna ska gälla (s k logiskt och). /DS :-)

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Ö/NJM, Thursday, January 03, 2008, 00:24 (5633 dagar sedan) @ Anders Svensson

Det är just min mening att det ska var ett "inkluderande" och, d v s att man ska kunna avhandla sådant som handlar om någon av de tre kategorierna utan att behöva tillhöra alla tre - samtidigt. Jag vill inte att kategorin ska heta JHRF/MRO-föreningar av två skäl - många som vi kan tänkas vilja avhandla är inte med i någon av riksorganisationerna samt allt är inte föreningar... //Anders

Mja är det så många föreningar/museer kvar som inte är med i nån av föreningarna?
(förutom Jvm resp Jvmv so ju ändå äger forumet)

Litet off-topic-PS: Din tolkning av och känner jag igen från mitt yrkes, programmerarens, värld - ett '&' i ett datorprogram brukar betyda att båda egenskaperna ska gälla (s k logiskt och). /DS :-)

Nja jag tillhör väl den logiska skolan där och är och och eller eller och icke skola de två mötas ;o)

Nåja, jag försökte bara hjälpa till med att få en rubrik som både vaneskribenter och nykomligar hittar rätt med.

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Svensson @, Thursday, January 03, 2008, 12:31 (5632 dagar sedan) @ Anders Ö/NJM

Mja är det så många föreningar/museer kvar som inte är med i nån av föreningarna?
(förutom Jvm resp Jvmv so ju ändå äger forumet)

Antar att du menar "... i nån av förbunden?" ovan och i så fall finns det många - av t ex Tågsommars ca 80 deltagare är ungefär hälften med i något av förbunden och således den andra hälften inte med... Nu är ju i o f s många där inte historiska - t ex dressinuthyrare och visningslokaler för de stora järnvägsinfrastrukturbyggena. Men det är ändå många - bara några exempel (norrifrån och söderut): Arvidsjaurs Järnvägsförening, Landabanan, Föreningen Ångrike Fryksdalen, Hagfors Järnvägs- och Industrimuseum, Frykstads Järnvägsmuseum, Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum, Föreningen Förstlingen II, Roslagsbanans Veterantågsförening, Stockholms Spårvägsmuseum, ... JvmV, däremot, är faktiskt med i JHRF. Förbundens specialisering, som ju i mångt är av godo, gör att den som inte är museibana (MRO) eller kör på statens spåranläggningar (JHRF) inte har någon naturlig riksorganisation att vara med i (förutom den allmänt inriktade ArbetSam) och det gäller t ex museiindustribanorna och museerna - de flesta av de ovan uppräknande tillhör någondera av dessa båda kategorier. //Anders

Ämnesområden - ett första utkast

av Anders Ö/NJM, Thursday, January 03, 2008, 12:46 (5632 dagar sedan) @ Anders Svensson

Jo jag avsåg förbundet och organisationen...;o)

Men om det är så många som inte är med i nått av förbunden med så vitt skillda intressesfärer och ska kunna behnadlas här, varför då inte bara gå på rubriken "föreningar"?
Hela forumet syftar ju till nått med historisk koppling och då är väl många av intresseföreningarna av modernt snitt knappast aktuella att diskutera här?
Varför det borde täcka allt eg....

Må TC ta den rubrik han anser bäst, han är ju den som till syvene å sist gör jobbet.

Nog nu om denna ordvrängar diskussion för min del :-P