Skånska vägskydd: Navladal (Vittskövle - Degeberga) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, January 10, 2011, 20:02 (4934 dagar sedan)

Navladals lastplats vid km 91.7 skall enligt SJK-skriften "Järnvägsdata" ha existerat endast mellan 1951 och 1959, och då för säsongsmässiga bettransporter. Intressant med en lastplats som kom till så sent, när bettransport på järnväg redan var på väg att överges.

Vid km 92.041 fanns vägkorsningen Navladal, som ännu i november 1957 när bilderna nedan togs bevakades av vägvakt.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/Navladal_fv_5711.JPG[/img]

Det fanns antagligen röda lyktor på svängbommarna. Den fristående vridlyktan med bomsignalskärm syns på bilden ovan, och var antagligen mekaniskt kopplad till närmaste grind.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/Navladal_fb_5711.JPG[/img]

Nu hade signalteknikerna satt upp den mobila V-signalen för att utröna bästa placering av en permanent sådan signal.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Cr-Y/Navladal_mobil_signal_5711.JPG[/img]

Antagligen monterades aldrig någon permanent V-signal - bevakningen vid övergången drogs nämligen in senast 1959, kanske i samband med att lastplatsen slopades. Korsningen fick kanske vara kvar men utan skyddsanordningar? Sikten tycks ju ha varit ganska god

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Navladal (Vittskövle - Degeberga)

av Patrik E, Monday, January 10, 2011, 21:27 (4934 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Var höll denna vägvakt igentligen hus mellan tågen? Satt han i kuren med sin brännvinsplunta och höll modet uppe? ;-) Verkar inte varit något toppenjobb direkt.

Skånska vägskydd: Navladal (Vittskövle - Degeberga)

av Harald, Monday, January 10, 2011, 21:36 (4934 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Detta var landsvägen mellan Everöd och Degeberga som korsade banan här och sedan igen vid Degeberga, men någon gång senast 1970 har den fått en ny sträckning öster om banan, varvid vägen här blev enskild väg. Det är väl tänkbart att det var 1959 det skedde och att det var därför bevakningen drogs in. Axeltorp hade fått halvbommar 1959 och det kan väl också tänkas hänga ihop med en ombyggnad av vägen.

Skånska vägskydd: Navladal (Vittskövle - Degeberga)

av Kjell Aghult @, Tuesday, January 11, 2011, 09:20 (4933 dagar sedan) @ Harald

1) Navladal öppnades till 1951 års betkampanj enligt ett SJ-cirkulär. Platsen
saknas också i 1951 års graf men finns med i 1952 års. Visst kan man undra
över dess tillkomst, därtill bara 0,8 km söder om Vittskövle hlp.
Något önskemål från Vittskövle gods?

2) Vid icke-tågtid vistades vägvakten i sin bostad, jobbet var ju ett
slags "extraknäck". Det innehades nästan enbart av kvinnor p g a den låga
lönen. Lön, rekrytering etc behandlades i avsnittet om Everöds västra.

3) I 1961 års linjebok är lastplatsen och vägkorsningen borta och korsningen
vid Axeltorp har fått halvbommar.

Skånska vägskydd: Navladal (Vittskövle - Degeberga)

av Anders Olsson, Tuesday, January 11, 2011, 10:21 (4933 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Som framgår av bilderna från Vittskövle så var det en lite bangård. Kanske var det för trångt att ha betlastning samtidigt med växlingen till sågverket. Navladal var om jag minns Gunnar Sandins artiklar en ganska stor bet-lastplats och utrustades också med någon form av betelevator.

Skånska vägskydd: Navladal (Vittskövle - Degeberga)

av mormorsgruvan, Saturday, November 07, 2020, 12:56 (1345 dagar sedan) @ Anders Olsson

Navladal hade en skopkran av 1948 års modell.