Skånska vägskydd: Maglehem (Kristianstad - Gärsnäs) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, lördag, januari 22, 2011, 12:11 (3970 dagar sedan)

Enligt senaste utgåvan av SJK-boken "Järnvägsdata" var Maglehem station fram till 1934, sedan håll- och lastplats, åter station från 1960-talet, lastplats igen den förste januari 1972, nedlagd en månad senare. Vad kan orsaken ha varit till att platsen åter blev station på 1960-talet? Kraftigt ökad trafik pga industrietablering???

Ett par hundra meter söder om stationshuset fanns en plankorsning med fällbommar:

[image]

Bilderna togs i november 1957.

Bommarna manövrerades av platsvakten. Anläggningen har kryssmärkeslyktor och vad som ser ut att vara en lågt placerad V-signal.

[image]

Spärrbommen (en föregångare till nutidens spårspärr) har antagligen till uppgift att hindra vagnar att rulla ut från den del av det vänstra spåret som finns bakom fotografens rygg. En mer vanlig placering hade varit närmare växeln.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Maglehem (Kristianstad - Gärsnäs)

av Kjell Aghult @, söndag, januari 23, 2011, 08:46 (3969 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Uppgiften om platsens återuppklassning saknar veterligen täckning. Den inkom
till JD-gruppen från en extern bidragsgivare och underkändes då källa ej
lämnades. Tyvärr glömdes strykning ur databasen.

Maglehem hade T-semafor vid förstatligandet, när den nedtogs är okänt.

M. hade två av de fåtaliga industrispåren på Brösarpsbanan. De gick till Österlens fruktcentral och till ett sågverk. Källa är växlingsinstruktionerna
i äldre linjeböcker. På småplatser som M. skulle ju godstågskonduktören växla. I 1971 års tidtabell hade dock godstågen bara behovsuppehåll i M. Frakterna hade övergått till bil.

M. hade kvar platsvakt och styckegodstrafik (Svelast) till P-trafikens nedläggning 1972-01-01. Varför vagnslasttrafikens nedläggning drog över till 1 februari är okänt.

Skånska vägskydd: Maglehem (Kristianstad - Gärsnäs)

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, januari 23, 2011, 13:50 (3969 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Någon gång på 50-talet ändrades stilsorten för namnet Maglehem i Sveriges Kommunikationer från fin till normal, men det berodde väl bara på att man ändrade innebörden av fin resp. normal från hållplats resp. station till obemannad resp. bemannad plats. Dock kan det ju ha uppfattats som att platsen hade blivit station, särskilt som man i kommunikationen till allmänheten ibland inbegrep hållplatser med platsvakt när man använde ordet station. T.ex. så har 1965 vissa tåg vid Maglehem den trekant som enligt teckenförklaringen betyder "Stationen har i regel ingen personal i tjänst vid tåget".

[image]

Skånska vägskydd: Maglehem (Kristianstad - Gärsnäs)

av Anders Olsson, söndag, januari 23, 2011, 16:28 (3969 dagar sedan) @ Harald

Jag kan tänka mig att jag är den externa källa som Kjell Aghult antyder. I Skånska Järnvägar nr 2/2007 skrev jag om trafikplatserna på banan och återanvände då uppgifter från en artikel jag tidigare skrivit i ÖSJ-bladet.
ÖSJ klassade ner Maglehem 1934 i samma besparingsrunda som även innebar nedläggning av Kastberga station. Presis som Harald har jag märkt att Maglehem fick "stor" text i tidtabellen runt 1960. De "snabba" tågen stannar här men inte i Olseröd som ju nedklassats. Jag har vid denna koll missat de trekantiga symbolerna. Därav min uppgift. I viss mån hade Maglehem fått ökad status när Olseröd nedklassades men den blev alltså inte riktig station igen. I Trafikplatsförteckningen (tryckt 1962) står Maglehem som håll- och lastplats underordnad Brösarp. I linjeboken 1970 som lasplats. Persontrafik fanns till dennas nedläggning nyåret 1971/72. Att godstrafiken fortlevde en månad längre torde bero på att det var en annan avdelning inom SJ som hade ansvaret för detta.
Spåret till fruktlagret kan anas på den undre bilden. Spåret fanns ännu kvar vcåren 2007 trots att huvudlinjen är riven sedan 2000.

Skånska vägskydd: Maglehem (Kristianstad - Gärsnäs)

av Harald ⌂ @, Göteborg, söndag, januari 23, 2011, 18:45 (3968 dagar sedan) @ Anders Olsson

Den ofyllda trekanten betydde "Stationen har vid veckoskiften och helger ingen personal i tjänst vid tåget", så på vardagar fanns tydligen personal vid de flesta tågen.

Skånska vägskydd: Maglehem (Kristianstad - Gärsnäs)

av Per Rasmusson @, söndag, januari 23, 2011, 19:51 (3968 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Byggnaden till vänster i bild 1 hade en spårförbindelse vars banvall ses längst till höger på bild 2. Jag har ett minne av att en charkuterifabrik etablerades i den byggnaden och att stickspåret, åtminstone växeln blev renoverad 1971. Spåret med bommen som spårspärr gick till sågverket. Sågverket lade ner verksamheten 1971 eller -72. Detta är skrivet fritt från mitt minne. Det vore trevligt om någon kunde komplettera.

powered by my little forum