Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, måndag, januari 24, 2011, 22:03 (3691 dagar sedan)

På sträckan Maglehem - Brösarp fanns i varje fall på 1950-talet två manuella fällbomsanläggningar, Knäbäcksvägen vid km 106.189 och Brostorp vid km 107.016. Båda anläggningarna bevakades av samma vägvakt. Det är troligt att vakten var placerad i anslutning till Brostorps banvaktstuga som enligt banvakt.se låg ungefär vid km 106.8 - alltså mellan de två plankorsningarna.

Båda korsningarna fotograferades i november 1957, och vi börjar med Knäbäcksvägen:

[image]

Kanske är det signalmästarens portfölj som syns till vänster på bilden nedan?

[image]

Det fanns inga kryssmärkeslyktor, däremot röda lyktor (av lite ålderdomlig typ) på bomrören. Signaleringen mot banan skedde med en fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm

[image]

Två bilder från Brostorp:

[image]

Här var det kryssmärkeslyktor istället för bomrörslyktor. Fristående vridlykta av samma typ som vid Knäbäcksvägen. Ingen portfölj är synlig; kanske låg den kvar vid Knäbäcksvägen under hela fotosessionen.

Huset i bakgrunden är med största säkerhet Brostorps banvaktstuga. Likheten med den på banvakt.se avbildade byggnaden är mycket stor. Det ser ut att kunna finnas en liten vägvaktskur invid spåret ungefär mitt för banvaktshuset. Antagligen fanns det två fällbomsvindspel utanför den kuren.

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp

av Per Rasmusson @, måndag, januari 24, 2011, 22:25 (3691 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Ja, det är banvaktsstugan i Brostorp.
På andra bilden skymtas livmedelsindustrin i Maglehem rakt fram. Till vänster bakom telelinjen syns sågverket. Vid lägsta punkten på linjen i bilden finns bron över Julebodaån.

Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp

av Erik Andersson @, Lund, måndag, januari 24, 2011, 22:42 (3691 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

[image]

Nu börjar det snart bli riktigt intressant... Ungefär där fotografen står på bilden står stoppbocken för spår 22 i Brösarp, SkJ:s norraste utpost. Vid lämpligt tillfälle kompletterar jag med bilder på djungeln här
(och om du fortsätter serien, vilket jag hoppas, ska jag försöka ta moderna bilder på samtliga korsningar).

Hälsningar Erik

Spår 22 i Brösarp?

av Lasse M @, onsdag, januari 26, 2011, 01:17 (3689 dagar sedan) @ Erik Andersson

Nu börjar det snart bli riktigt intressant... Ungefär där fotografen står på bilden står stoppbocken för spår 22 i Brösarp, SkJ:s norraste utpost. Vid lämpligt tillfälle kompletterar jag med bilder på djungeln här
(och om du fortsätter serien, vilket jag hoppas, ska jag försöka ta moderna bilder på samtliga korsningar).

Hälsningar Erik

Spår 22, är det alltså en del av linjen norrut? Visste inte att det fanns en stoppbock uppsatt på linjen norr om Brösarp. När tillkom denna?

Har det aldrig funnits planer/idéer om att ha dressintrafik på kvarvarande sträckan norrut från Brösarp?

Spår 22 i Brösarp?

av Erik Andersson @, Lund, onsdag, januari 26, 2011, 17:14 (3689 dagar sedan) @ Lasse M

Spår 22, är det alltså en del av linjen norrut? Visste inte att det fanns en stoppbock uppsatt på linjen norr om Brösarp. När tillkom denna?

Har det aldrig funnits planer/idéer om att ha dressintrafik på kvarvarande sträckan norrut från Brösarp?

Spår 22 är benämningen på de gamla linjen norrut från Brösarp. Eftersom det är ett sidospår anses hela spåret ligga inom Brösarps stations gränser (Även om spåret fortsätter förbi den numera slopade infartssignalen).

Angående stoppbocken längst i norr är det lite överkurs att säga att den är uppsatt. Den är snarare ditställd utan att vara monterad. Jag skulle gissa att den har kommit dit någon gång under första halvan av 2000-talet (decenniet alltså...) Någon gång mellan 2002, när jag har för mig att spåret revs och 2007 när jag garanterat vet att den fanns där.

Vid lämpligt tillfälle kommer den säkert att monteras, men av förhoppniningsvis förståeliga själ har jag valt att prioritera lite andra saker som ger mer nytta och bättre publik miljö.

Användningen av spåret är också ett spännande diskussionsämne med ungefär lika många åsikter som debattörer. Visst finns det säkert dem som är inne på dressinkörning, men det finns i så fall betydligt intressantare och vackrare sträckor att trampa längs vår bana. Spår 22 går i princip bara genom skogen.

I dagsläget används spåret för uppställning några avställda fordon (Grusvagnar, Spårrensare, Tankvagn och Postvagn om jag minns rätt). Sträckan bortanför vagnuppställningsplatsen är rejält igenvuxen. På sträckan norr om bron är så vitt jag vet inte en enda slipers bytt under SkJ-tiden, så överlag är slipersbeståndet där dåligt. Även bron börjar snart skrika efter nya slipers. Med lite tur kanske den kan få sig en behövlig renovering inom ett par år.

Det har funnits många tankar om vad som ska göras med sträckan, men den gemensamma nämnaren är väl att man först måste göra något åt bron, som blivit påkörd av en stridsvagn på 70-talet (?).
Vissa har tyckt att vi ska försöka anlägga någon "over flow"-parkering någonstans längs sträckan och köra anslutande rälsbusspendel vid stora evenemang. En annan spektakulär vision har varit att bygga treskenspår för 1067 att kunna visa upp 1067-i trafik i Sverige. Mer realistiska planer har varit att bygga vagnhall på banan, eller bara rusta upp den för att använda som "prova på att spaka ångloks-spår" under evenemang.
Inga av dessa mer eller mindre realistiska idéer har det beslutats om, och en större upprustning av sträckan ligger i princip längst ner på banavdelningens planeringslista så det är lååångt fram i tiden vi snackar om. Däremot är ambitionen från min sida att vi ska hålla sträckan trafikabel.

Hälsningar Erik, Banmästare SkJ

Spår 22 i Brösarp?

av Lennart Fransson @, onsdag, januari 26, 2011, 17:35 (3689 dagar sedan) @ Erik Andersson

Spår 22, är det alltså en del av linjen norrut? Visste inte att det fanns en stoppbock uppsatt på linjen norr om Brösarp. När tillkom denna?

Har det aldrig funnits planer/idéer om att ha dressintrafik på kvarvarande sträckan norrut från Brösarp?


Spår 22 är benämningen på de gamla linjen norrut från Brösarp. Eftersom det är ett sidospår anses hela spåret ligga inom Brösarps stations gränser (Även om spåret fortsätter förbi den numera slopade infartssignalen).

Angående stoppbocken längst i norr är det lite överkurs att säga att den är uppsatt. Den är snarare ditställd utan att vara monterad. Jag skulle gissa att den har kommit dit någon gång under första halvan av 2000-talet (decenniet alltså...) Någon gång mellan 2002, när jag har för mig att spåret revs och 2007 när jag garanterat vet att den fanns där.

Spåret norr om vägkorsningen Brostorp revs av OBJ under september-november 2005.


Vid lämpligt tillfälle kommer den säkert att monteras, men av förhoppniningsvis förståeliga själ har jag valt att prioritera lite andra saker som ger mer nytta och bättre publik miljö.

Användningen av spåret är också ett spännande diskussionsämne med ungefär lika många åsikter som debattörer. Visst finns det säkert dem som är inne på dressinkörning, men det finns i så fall betydligt intressantare och vackrare sträckor att trampa längs vår bana. Spår 22 går i princip bara genom skogen.

I dagsläget används spåret för uppställning några avställda fordon (Grusvagnar, Spårrensare, Tankvagn och Postvagn om jag minns rätt). Sträckan bortanför vagnuppställningsplatsen är rejält igenvuxen. På sträckan norr om bron är så vitt jag vet inte en enda slipers bytt under SkJ-tiden, så överlag är slipersbeståndet där dåligt. Även bron börjar snart skrika efter nya slipers. Med lite tur kanske den kan få sig en behövlig renovering inom ett par år.

Det har funnits många tankar om vad som ska göras med sträckan, men den gemensamma nämnaren är väl att man först måste göra något åt bron, som blivit påkörd av en stridsvagn på 70-talet (?).
Vissa har tyckt att vi ska försöka anlägga någon "over flow"-parkering någonstans längs sträckan och köra anslutande rälsbusspendel vid stora evenemang. En annan spektakulär vision har varit att bygga treskenspår för 1067 att kunna visa upp 1067-i trafik i Sverige. Mer realistiska planer har varit att bygga vagnhall på banan, eller bara rusta upp den för att använda som "prova på att spaka ångloks-spår" under evenemang.
Inga av dessa mer eller mindre realistiska idéer har det beslutats om, och en större upprustning av sträckan ligger i princip längst ner på banavdelningens planeringslista så det är lååångt fram i tiden vi snackar om. Däremot är ambitionen från min sida att vi ska hålla sträckan trafikabel.

Hälsningar Erik, Banmästare SkJ

Spår 22 i Brösarp?

av Lasse M @, onsdag, januari 26, 2011, 23:04 (3689 dagar sedan) @ Erik Andersson

Tack för utmärkt info Erik. Hade varit intressant med en artikel om Spår 22 och dess fortsättning fram till Maglehem stationsgräns (för det är väl dit spåret kvarligger?) i Skånska Järnvägar, en alltid lika läsvärd medlemstidning.

Spår 22 i Brösarp?

av Erik Andersson @, Lund, torsdag, januari 27, 2011, 00:04 (3688 dagar sedan) @ Lasse M

Tack för utmärkt info Erik. Hade varit intressant med en artikel om Spår 22 och dess fortsättning fram till Maglehem stationsgräns (för det är väl dit spåret kvarligger?) i Skånska Järnvägar, en alltid lika läsvärd medlemstidning.

Nja. Spåret ligger bara kvar till vägkorsningen Brostorp. Här. Kommunen (Kristianstad och Simrishamn tror jag)Ville väl ha en cykelväg som inte tog slut mitt ute i ingenstans. Om jag har rätt för mig så revs spåret norr om Julebodaån i en första etapp 2002? och resterande bit 2005? Anledningen till att det slutar här var att man inte ville ha cykelvägen till att sluta mitt ute i ingenstans. Här kan man sen fortsätta att cykla på mindre grusvägar in till Brösarp och vidare.

Ifall det blir brorenovering norr om lokstallet (bron har egentligen namnet Kungslandet) någon gång får vi försöka knåpa ihop en lite text i samband med det...

Brösarp - Maglehem?

av Lasse M @, onsdag, februari 02, 2011, 23:11 (3682 dagar sedan) @ Erik Andersson

Tack för utmärkt info Erik. Hade varit intressant med en artikel om Spår 22 och dess fortsättning fram till Maglehem stationsgräns (för det är väl dit spåret kvarligger?) i Skånska Järnvägar, en alltid lika läsvärd medlemstidning.


Nja. Spåret ligger bara kvar till vägkorsningen Brostorp. Här. Kommunen (Kristianstad och Simrishamn tror jag)Ville väl ha en cykelväg som inte tog slut mitt ute i ingenstans. Om jag har rätt för mig så revs spåret norr om Julebodaån i en första etapp 2002? och resterande bit 2005? Anledningen till att det slutar här var att man inte ville ha cykelvägen till att sluta mitt ute i ingenstans. Här kan man sen fortsätta att cykla på mindre grusvägar in till Brösarp och vidare.

Ifall det blir brorenovering norr om lokstallet (bron har egentligen namnet Kungslandet) någon gång får vi försöka knåpa ihop en lite text i samband med det...

Tack för infon. Men spåret låg alltså tidigare kvar fram till Maglehems stationsgräns ungefär? Revs av OBJ 2005 ser jag i ett annat inlägg. Hur kom det sig att man sparade denna sträcka från början när man rev banan norrut?

Brösarp - Maglehem?

av Kjell Aghult @, torsdag, februari 03, 2011, 08:02 (3681 dagar sedan) @ Lasse M

M. hade stationsgräns bara så länge den (Säo-mässigt) var station, d v s
till 1934. Då M. hade T-semafor gick stationsgränserna vid yttersta växlarna.
Är det dessa som avses i inlägget?

Brösarp - Maglehem?

av Lennart Fransson @, torsdag, februari 03, 2011, 08:32 (3681 dagar sedan) @ Lasse M

Tack för utmärkt info Erik. Hade varit intressant med en artikel om Spår 22 och dess fortsättning fram till Maglehem stationsgräns (för det är väl dit spåret kvarligger?) i Skånska Järnvägar, en alltid lika läsvärd medlemstidning.


Nja. Spåret ligger bara kvar till vägkorsningen Brostorp. Här. Kommunen (Kristianstad och Simrishamn tror jag)Ville väl ha en cykelväg som inte tog slut mitt ute i ingenstans. Om jag har rätt för mig så revs spåret norr om Julebodaån i en första etapp 2002? och resterande bit 2005? Anledningen till att det slutar här var att man inte ville ha cykelvägen till att sluta mitt ute i ingenstans. Här kan man sen fortsätta att cykla på mindre grusvägar in till Brösarp och vidare.

Ifall det blir brorenovering norr om lokstallet (bron har egentligen namnet Kungslandet) någon gång får vi försöka knåpa ihop en lite text i samband med det...


Tack för infon. Men spåret låg alltså tidigare kvar fram till Maglehems stationsgräns ungefär? Revs av OBJ 2005 ser jag i ett annat inlägg. Hur kom det sig att man sparade denna sträcka från början när man rev banan norrut?

Ungefär var det så att Banverket sålde sträckan (med några undantag) inom Kristianstad Kommun till nämnda kommun i början av 90-talet. Banverket hade sedan några år på sig att ta bort spåret annars tillföll det kommunen, vilket också skedde. Kommunen lät riva spåret ungefär 1999-2000. Kommungränsen går i Julebodaån.

Maglehem stationshus?

av Lasse M @, fredag, februari 04, 2011, 01:58 (3680 dagar sedan) @ Lennart Fransson

Tack för utmärkt info Erik. Hade varit intressant med en artikel om Spår 22 och dess fortsättning fram till Maglehem stationsgräns (för det är väl dit spåret kvarligger?) i Skånska Järnvägar, en alltid lika läsvärd medlemstidning.


Nja. Spåret ligger bara kvar till vägkorsningen Brostorp. Här. Kommunen (Kristianstad och Simrishamn tror jag)Ville väl ha en cykelväg som inte tog slut mitt ute i ingenstans. Om jag har rätt för mig så revs spåret norr om Julebodaån i en första etapp 2002? och resterande bit 2005? Anledningen till att det slutar här var att man inte ville ha cykelvägen till att sluta mitt ute i ingenstans. Här kan man sen fortsätta att cykla på mindre grusvägar in till Brösarp och vidare.

Ifall det blir brorenovering norr om lokstallet (bron har egentligen namnet Kungslandet) någon gång får vi försöka knåpa ihop en lite text i samband med det...


Tack för infon. Men spåret låg alltså tidigare kvar fram till Maglehems stationsgräns ungefär? Revs av OBJ 2005 ser jag i ett annat inlägg. Hur kom det sig att man sparade denna sträcka från början när man rev banan norrut?


Ungefär var det så att Banverket sålde sträckan (med några undantag) inom Kristianstad Kommun till nämnda kommun i början av 90-talet. Banverket hade sedan några år på sig att ta bort spåret annars tillföll det kommunen, vilket också skedde. Kommunen lät riva spåret ungefär 1999-2000. Kommungränsen går i Julebodaån.

Har jag förstått dig rätt så här:
Kristianstad kommun köpte alltså banan från Kristianstad till Julebodaån, rätt?

Därefter så rev inte Banverket upp spåret mellan Kristianstad - Julebodaån i tid så att det tillföll Kristianstad kommun, rätt?

Kristianstad kommun lät därför 1999-2000 riva spåret mellan Kristianstad - Julebodaån, rätt?

Stämmer detta så förstår jag varför man inte rev till en punkt närmre Brösarp, kommungränsen avgjorde helt enkelt.

Men jag har något svagt minne att jag läst någonstans just kring 1999-2000 att spåret låg kvar från Brösarp fram till Maglehems infartsväxel ungefär. Detta stämmer alltså inte?

Hur ligger det till med Maglehems stationshus idag. Finns det kvar? Vad används det till om det inte står tomt?

Maglehem stationshus?

av Jonny Saljefeldt @, fredag, februari 04, 2011, 07:28 (3680 dagar sedan) @ Lasse M

Hur ligger det till med Maglehems stationshus idag. Finns det kvar? Vad används det till om det inte står tomt?

Huset finns kvar och är privatbostad sedan länge. En spårstump har bevarats framför huset:

[image]

Maglehem stationshus?

av Lasse M @, måndag, februari 14, 2011, 18:26 (3670 dagar sedan) @ Jonny Saljefeldt

Hur ligger det till med Maglehems stationshus idag. Finns det kvar? Vad används det till om det inte står tomt?


Huset finns kvar och är privatbostad sedan länge. En spårstump har bevarats framför huset:


Tack för bilden och infon, kul att man bevarat en spårstump.

Maglehem stationshus?

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, fredag, februari 04, 2011, 07:48 (3680 dagar sedan) @ Lasse M

Se mina svar nedan:

Har jag förstått dig rätt så här:
Kristianstad kommun köpte alltså banan från Kristianstad till Julebodaån,
rätt?

Ja!

Därefter så rev inte Banverket upp spåret mellan Kristianstad - Julebodaån i tid så att det tillföll Kristianstad kommun, rätt?

Ja!

Kristianstad kommun lät därför 1999-2000 riva spåret mellan Kristianstad - Julebodaån, rätt?

Det var Banverket som i slutändan fick riva spåret efter mycket diskussioner med kommunen. Industrispår AB i Ystad utförde ritningen.
SkJ hade lite diskussioner med Kristianstads kommun om att bevara spåret upp till Maglehem men det föll på att ingen ville stå för spårrivningen om det inte skulle bli något av projektet.

Stämmer detta så förstår jag varför man inte rev till en punkt närmre Brösarp, kommungränsen avgjorde helt enkelt.

Men jag har något svagt minne att jag läst någonstans just kring 1999-2000 att spåret låg kvar från Brösarp fram till Maglehems infartsväxel ungefär. Detta stämmer alltså inte?

Delar av Maglehems bangård var stympad innan rivningen. SkJ hade fått tillstånd att plocka reservdelar till ett antal 34 kg-växlar där. Från Brösarp till Forsakar låg spåret kvar i alla vägövergångar medan från Forsakarsvägen och norrut revs spåret genom alla vägar ca 1994 när Banverket plogade ner en optokabel på hela sträckan.

Hur ligger det till med Maglehems stationshus idag. Finns det kvar? Vad används det till om det inte står tomt?

Soffdressin från Maglehem

av Johan Vinberg, fredag, februari 04, 2011, 11:11 (3680 dagar sedan) @ Mattias Månsson

Mattias!

Var det inte en excentrisk konstnär i Maglehem som på eget bevåg satte järnvägshjul på en soffa, anslöt en motorgrsklippare som drivlina, bökade på ekipaget på spåret och tog sig till Brösarp med skapelsen ifråga?
(där det lär ha konfiskerats av SkJ:s personal)?

Det kanske togs en bild på soffdressinen rentutav? :-)

Hilsen
Johan

Soffdressin från Maglehem

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, måndag, februari 14, 2011, 20:10 (3670 dagar sedan) @ Johan Vinberg

Mattias!

Var det inte en excentrisk konstnär i Maglehem som på eget bevåg satte järnvägshjul på en soffa, anslöt en motorgrsklippare som drivlina, bökade på ekipaget på spåret och tog sig till Brösarp med skapelsen ifråga?
(där det lär ha konfiskerats av SkJ:s personal)?

Det kanske togs en bild på soffdressinen rentutav? :-)

Hilsen
Johan

Konfiskerades var väl att ta i... Men det skedde en viss rättsprocess och om jag inte blivit felinformerad dömdes konstnären till böter. Han lär visst ha gjort en konstinstallation av böteslappen.

Efter "soffdressin-incidenten" har jag för mig att spåret blev kapat. Det sammanföll bra med att vi behövde reservdelar till växlar från Maglehems bangård.

Tyvärr har jag inga bilder själv på dressinen.

Maglehem stationshus?

av Lasse M @, måndag, februari 14, 2011, 18:27 (3670 dagar sedan) @ Mattias Månsson

Tack Mattias, då vet jag hur det låg till. Får nog ta en promenad norrut från Brösarp i sommar och studera fortsättningen på spår 22.

Maglehem stationshus?

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, måndag, februari 14, 2011, 20:11 (3670 dagar sedan) @ Lasse M

Tack Mattias, då vet jag hur det låg till. Får nog ta en promenad norrut från Brösarp i sommar och studera fortsättningen på spår 22.

Ta gärna med dig handverktyg i form av machete och grensax när du studerar den allra nordligaste delen så blir banmästaren glad!

Maglehem stationshus?

av Lasse M @, fredag, februari 18, 2011, 17:09 (3666 dagar sedan) @ Mattias Månsson

Tack Mattias, då vet jag hur det låg till. Får nog ta en promenad norrut från Brösarp i sommar och studera fortsättningen på spår 22.


Ta gärna med dig handverktyg i form av machete och grensax när du studerar den allra nordligaste delen så blir banmästaren glad!

Det är inte omöjligt att jag skulle tänkas kunna göra, men då får nog machete och grensax tillhandahållas av banmästaren. :-)

Spår 22 i Brösarp?

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, torsdag, januari 27, 2011, 08:03 (3688 dagar sedan) @ Erik Andersson

Spår 22, är det alltså en del av linjen norrut? Visste inte att det fanns en stoppbock uppsatt på linjen norr om Brösarp. När tillkom denna?

Har det aldrig funnits planer/idéer om att ha dressintrafik på kvarvarande sträckan norrut från Brösarp?


Spår 22 är benämningen på de gamla linjen norrut från Brösarp. Eftersom det är ett sidospår anses hela spåret ligga inom Brösarps stations gränser (Även om spåret fortsätter förbi den numera slopade infartssignalen).

Angående stoppbocken längst i norr är det lite överkurs att säga att den är uppsatt. Den är snarare ditställd utan att vara monterad. Jag skulle gissa att den har kommit dit någon gång under första halvan av 2000-talet (decenniet alltså...) Någon gång mellan 2002, när jag har för mig att spåret revs och 2007 när jag garanterat vet att den fanns där.

Vid lämpligt tillfälle kommer den säkert att monteras, men av förhoppniningsvis förståeliga själ har jag valt att prioritera lite andra saker som ger mer nytta och bättre publik miljö.

Användningen av spåret är också ett spännande diskussionsämne med ungefär lika många åsikter som debattörer. Visst finns det säkert dem som är inne på dressinkörning, men det finns i så fall betydligt intressantare och vackrare sträckor att trampa längs vår bana. Spår 22 går i princip bara genom skogen.

I dagsläget används spåret för uppställning några avställda fordon (Grusvagnar, Spårrensare, Tankvagn och Postvagn om jag minns rätt). Sträckan bortanför vagnuppställningsplatsen är rejält igenvuxen. På sträckan norr om bron är så vitt jag vet inte en enda slipers bytt under SkJ-tiden, så överlag är slipersbeståndet där dåligt. Även bron börjar snart skrika efter nya slipers. Med lite tur kanske den kan få sig en behövlig renovering inom ett par år.

Det har funnits många tankar om vad som ska göras med sträckan, men den gemensamma nämnaren är väl att man först måste göra något åt bron, som blivit påkörd av en stridsvagn på 70-talet (?).
Vissa har tyckt att vi ska försöka anlägga någon "over flow"-parkering någonstans längs sträckan och köra anslutande rälsbusspendel vid stora evenemang. En annan spektakulär vision har varit att bygga treskenspår för 1067 att kunna visa upp 1067-i trafik i Sverige. Mer realistiska planer har varit att bygga vagnhall på banan, eller bara rusta upp den för att använda som "prova på att spaka ångloks-spår" under evenemang.
Inga av dessa mer eller mindre realistiska idéer har det beslutats om, och en större upprustning av sträckan ligger i princip längst ner på banavdelningens planeringslista så det är lååångt fram i tiden vi snackar om. Däremot är ambitionen från min sida att vi ska hålla sträckan trafikabel.

Hälsningar Erik, Banmästare SkJ

Tilläggas kan väl att den sydligaste biten av spår 22, fram till bron, används som utdragsspår i Brösarp. Vissa mindre slipersbytesinsatser har skett på senare år. En större insats planeras under året för att mer eller mindre färdigställa slipersbytet på detta avsnitt.

Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp

av Micael Lindgren ⌂ @, Örnsköldsvik, tisdag, januari 25, 2011, 08:53 (3690 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Jag gillar dina bilder, kan du lägga ut dom mer högupplösta?
Bilder med fordom gillar jag mest.

--
Micael Lindgren - Örnsköldsviks JärnvägsSällskap
www.ojs.nu

Högupplösta bilder med fordon från fordom?

av Gunnar Ekeving @, torsdag, januari 27, 2011, 20:31 (3688 dagar sedan) @ Micael Lindgren

Jag gillar dina bilder, kan du lägga ut dom mer högupplösta?
Bilder med fordom gillar jag mest.

Dessvärre har bilderna oftast inte sådan kvalitet att det är meningsfullt med högre upplösning. Jag har fotograferat av kopior i litet format och av varierande kvalitet. Bilderna har tagits av signalmästare i syfte att dokumentera siktförhållanden mm vid plankorsningar, och de har nog inte alltid tänkt på att optimera bildkvaliteten.

På sikt kommer Sveriges Järnvägsmuseum förhoppningsvis att kunna skanna bilderna, det kan även tänkas att negativ går att hitta i vissa fall, och då blir det förstås bättre kvalitet på många bilder.

Järnvägsfordon syns ganska sällan på dessa bilder, man har nog avsiktligt avstått från att fotografera när sådana fordon skymmer bommar och signaler på ena sidan av spåret. Däremot brukar signalteknikernas bilar/f d bussar skymta, och ibland någon traktor med sockerbetstransport:-)

Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, onsdag, januari 26, 2011, 19:19 (3689 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vid Knäbäcksvägen blev det sedermera en CD-anläggning som fanns kvar till trafiken upphörde. Kuren demonterades i samband med att spåret revs. Utan att vara 100% säker drar jag mig till minnes att det är denna kur som har placerats ut vid vägkorsningen Grevlunda söder om Vitaby för att bli ett nytt vägskydd där, förvisso med helt nytt innanmäte än vad som fanns vid Knäbäcksvägen.

Men vad hände vid Brostorp? Här fanns ingen vägskyddsanläggning på slutet vad jag vet. När rationaliserades den bort?

På det allra yttersta slutet, dvs innan spåret revs för ett nytt liv på Ohsabanan (och banvallen som cykelbana) var bevakningsalternativet "Vakt bevakar". Spårslopningen skedde 2005-11-21 enligt mitt plankorsningsregister men det var nog då spårrivningen ansågs avslutad.

MVH Mattias

Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp

av Harald ⌂ @, Göteborg, onsdag, januari 26, 2011, 20:23 (3689 dagar sedan) @ Mattias Månsson

Men vad hände vid Brostorp? Här fanns ingen vägskyddsanläggning på slutet vad jag vet. När rationaliserades den bort?

Vägen fick en ny sträckning väster om banan. Sedan ser det ut som om den gamla vägen klipptes av på ömse sidor om banan och fick anslutningar till den nya vägen, den södra delen via en plankorsning strax söder om den gamla. Det verkar bara finnas något enstaka hus längs den, så trafiken är nog mycket liten.

Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp

av Erik Andersson @, Lund, torsdag, januari 27, 2011, 22:58 (3688 dagar sedan) @ Mattias Månsson

I en äldre version av plankorsningsregistret, daterad 75-10-31 anges skyddet mot vägen vid Brostorp (km 107+044) vara "Ksv", vilket ska uttydas "Enbart kryssmärken och stopplikt för vägtrafikanter"

Skånska vägskydd: Knäbäcksvägen och Brostorp 47 år senare

av Lennart Fransson @, torsdag, januari 27, 2011, 21:36 (3688 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hösten 1994 kikade jag på den knappt kilometerlånga sträckan mellan Julebodaån och vägkorsningen Brostorp inför en eventuell rivning. Jag lägger ut några av bilderna, och man kan konstatera att naturen förämdrats sedan 1957.

Strax norr Knäbäcksvägen (dvs ungefär andra bilden i Gunnars inlägg). Jag står nog 100 meter norr om vägkorsningen. Stoppbocken skymtar.
[image]

Bron över Julebodaån norrut...
[image]

...och söderut.
[image]

Banvaksstugan Brostorp norrifrån...
[image]

...och söderifrån
[image]

Slutligen två bilder tagna vid vägkorsning Brostorp. Först mot Brösarp, dvs söderut (fotografen stod några meter fram när han tog sista bilden i originalinlägget).
[image]

Och slutligen norrut (dvs som sista bilden i originalinlägget)
[image]

powered by my little forum