Skånska vägskydd: Ravlundabro (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, torsdag, januari 27, 2011, 21:42 (3839 dagar sedan)

Vid Ravlundabro strax söder om Brösarp fanns fällbommar som sköttes av platsvakten. I november 1957 såg det ut så här:

[image]

Mittför telefonstolpen mellan bommarna på bilden ovan finns en fristående bomsignalskärm och (troligen) en vridlykta.

[image]

Jag undrar vad det kan vara för fordon som är på väg uppför backen på bilden ovan? En häst- eller traktordragen tankvagn? Det som sticker upp är antagligen förarens/kuskens huvud

På bilden nedan ser det nästan ut som om vridlyktan ersatts med en V-signal, men när jag förstorar upp mitt reprofoto ser jag att det inte är någon rund bakgrundsskärm, utan antingen en vridlykta med kvadratisk bakgrundsskärm (ovanligt) eller något slags "hemmagjord" ljussignal, som ju förekom vid en del andra f d enskilda järnvägar i Skåne

[image]

Nedan syns nästan samma motiv men bommarna är på väg upp eller ned.

[image]

Enligt SJK-boken "Järnvägsdata" var Ravlundabro ursprungligen station, blev håll- och lastplats 1955 och hållplats 1967

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Ravlundabro

av Granis @, torsdag, januari 27, 2011, 22:02 (3839 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Och till vänster (riktning söderut) syns Bränneriet. Fortfarande hotell/ vandrarhem och restaurang (stället var till salu för ett par år sen)? Synnerligen diggabelt att sitta vid gaveln mot spåret (stickspåret är borta) med Nåt Gott i handen och se hur ångtågen på SkJ avgår mot Vitaby!

/ L G

Skånska vägskydd: Ravlundabro

av Dag Bonnedal @, torsdag, januari 27, 2011, 22:33 (3839 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving


[image]

Jag undrar vad det kan vara för fordon som är på väg uppför backen på bilden ovan? En häst- eller traktordragen tankvagn? Det som sticker upp är antagligen förarens/kuskens huvud

Något off track men... Ser ut att var ett större hjul främst på högersidan, vilket kunde tyda på en liten traktor utan hytt.
En tankvagn onekligen, när jag bodde på landet i slutet på 50-talet så kördes urinen från laggårn ut på åkrarna i en sådan. Den var byggd som ett laggkärl av plankor med spännband och med ett liggande ovalt tvärsnitt.
Det gällde att snabbt hoppa undan när man öppnade kranen baktill med en hammare annars blev man duschad.

Dag B

Tankvagn?

av Gunnar Ekeving @, torsdag, januari 27, 2011, 23:28 (3839 dagar sedan) @ Dag Bonnedal

En tankvagn onekligen, när jag bodde på landet i slutet på 50-talet så kördes urinen från laggårn ut på åkrarna i en sådan. Den var byggd som ett laggkärl av plankor med spännband och med ett liggande ovalt tvärsnitt.

Tack för beskrivningen, nu minns jag också dessa vagnar, och jag tycker mig ana att det är just en sådan som syns på bilden!

Tankvagn?

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, januari 28, 2011, 09:27 (3839 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Sådana tankar användes för flera ändamål. Vägförvaltningen använde sådana monterade på lastbilsflak för att sprida lut på grusvägarna. Det ser f.ö. ut att ha varit dåligt med den varan på de skånska grusvägarna när bilderna togs. De hade förstås långt till någon massafabrik där de kunde hämta lut.

Skånska vägskydd: Ravlundabro

av Å. Svensson, fredag, januari 28, 2011, 17:38 (3838 dagar sedan) @ Dag Bonnedal

Väldigt många trådar på järnvägens telefonledning. Var ledningen gemensam med televerket?

Skånska vägskydd: Ravlundabro

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, januari 28, 2011, 18:47 (3838 dagar sedan) @ Å. Svensson

Väldigt många trådar på järnvägens telefonledning. Var ledningen gemensam med televerket?

Det kan man nog utgå ifrån. Ledningarna till omgivande bebyggelse utgår ju från en av stolparna vid korsningen. På bilderna från Brostorp ser man att det inte går någon telefonledning längs landsvägen, så Televerkets ledning gick säkert längs järnvägen.

Skånska vägskydd: Ravlundabro

av Jakob E, torsdag, januari 27, 2011, 22:57 (3839 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Verkligen stort tack för ditt idoga arbete med dessa udda men likväl högdiggabla tidsdokument.

Ravlunda bränneri lades ner i slutet på 1960-talet men det ser ju ut som spåret till bränneriet inte används. Någon som känner till hur transporter inom brännerinäringen såg ut ? Tankvagnar med sprit ut och öppna vagnar med potatis eller spannmål in ? Gick denna näring samma öde till mötes beträffande järnvägstransporter som sockerindustrin kantro ?

Det fanns ju många brännerier i Skåne. Man kan ju fråga sig om V&S direkt eller indirekt hade samma inflytande som SSA när det gäller socker. Fanns speciella bolagsvagnar för sprit kantro ?

Det står någon mackapär där på bild 4 som inte är med på bild 3 men det är väl knappast något järnvägsrelaterat.

Skånska mackapärer

av Gunnar Ekeving @, torsdag, januari 27, 2011, 23:32 (3839 dagar sedan) @ Jakob E

Det står någon mackapär där på bild 4 som inte är med på bild 3 men det är väl knappast något järnvägsrelaterat.

När jag förstorar bilden maximalt ser det ut som en traktor med vindruta men utan hytt. För övrigt var det väl nästan inga traktorer som hade hytt på 1950-talet?

Skånska mackapärer

av Sverker @, Solna, fredag, januari 28, 2011, 00:31 (3839 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Jodå det hade börjat komma, först bara väderhytter som var värdelösa ur säkerhetssynpunkt, men vid den här tiden även säkerhetsbåge. Nu har jag inte rätt litteratur tillgänglig men vad jag minns så blev det krav någon gång i slutet av 50-talet att traktorn måste ha båge om den kördes av anställd personal.

Skånska mackapärer

av Harald ⌂ @, Göteborg, fredag, januari 28, 2011, 09:15 (3839 dagar sedan) @ Sverker

Jag körde 1960 som sommararbetande 15-åring traktor utan hytt på en gård i Uppland, men om det var lagligt eller ej vet jag förstås inte. Alla nya traktorer hade hytt vid den tiden, men det fanns förstås många äldre traktorer utan hytt.

Några traktorer med vindruta men utan hytt kan jag inte påminna mig. Däremot så var det inte ovanligt att man hade enbart skyddsbåge utan väggar och tak.

Skånska mackapärer

av Thomas Larsson, fredag, januari 28, 2011, 23:20 (3838 dagar sedan) @ Harald

I den här trakten var det vanligt med hytt lösa traktorer även i modern tid.
Här finns mycket fruktodlingar och hytten är ett hinder under träden.

Skånska vägskydd: Ravlundabro

av Kjell Aghult @, fredag, januari 28, 2011, 08:31 (3839 dagar sedan) @ Jakob E

Ravlundabro hade till 1955 års nedklassning den välkända T-semaforen.

Delsvar om bränneritrafiken:
En äldre kollega till mig hade som ung stationskarl arbetat på en skånsk bränneristation. Utfrakterna där gick delvis som styckegods, i plåtfat som liknade mejeriernas spannar. De forslades stående och kördes på handkärra. Längst ned fanns en tömningskran.

Faten återsändes så småningom till bränneriet, likaså som styckegods. SJ hade mycket förmånliga frakter för returemballage, givetvis för att behålla kunder. Fraktsedeln för framtransporten måste dock uppvisas för att den låga frakten skulle erhållas. Annars gällde högre belopp. Här måste godsexpeditören vara konsekvent.

Då faten lossats på bränneristationen "kontrollerades" de före utlämning till kund. Kranen öppnades och lämpligt kärl hölls redo. Sedan vickades faten, något kunde ju finnas kvar i botten...

Bild från 2005

av Jonny Saljefeldt @, fredag, januari 28, 2011, 07:32 (3839 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Vid Ravlundabro strax söder om Brösarp fanns fällbommar som sköttes av platsvakten. I november 1957 såg det ut så här:

[image]

Mittför telefonstolpen mellan bommarna på bilden ovan finns en fristående bomsignalskärm och (troligen) en vridlykta.

[image]

Jag undrar vad det kan vara för fordon som är på väg uppför backen på bilden ovan? En häst- eller traktordragen tankvagn? Det som sticker upp är antagligen förarens/kuskens huvud

På bilden nedan ser det nästan ut som om vridlyktan ersatts med en V-signal, men när jag förstorar upp mitt reprofoto ser jag att det inte är någon rund bakgrundsskärm, utan antingen en vridlykta med kvadratisk bakgrundsskärm (ovanligt) eller något slags "hemmagjord" ljussignal, som ju förekom vid en del andra f d enskilda järnvägar i Skåne

[image]

Denna bild tog jag den 11 december 2005. Vägvakten håller på att fälla bommarna för ett av Skånska Järnvägars jultåg. Till vänster skymtar bränneriet och plattformen till SkJ hållplats Ravlunda bränneri (Raä).

[image]

Skånska vägskydd: Ravlundabro med mera

av Per Rasmusson @, fredag, januari 28, 2011, 22:30 (3838 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Bomstativen ser ut att vara desamma som idag. Lägg märke till kuggsegmentet på bommen och att linan driver ett litet kugghjul mot segmentet. Jag tror att konstruktionen heter Södertälje modell äldre. Samma konstruktion finns på anläggningen i Vitaby. Det ser ut som att stativet till vridlyktan finns alldeles intill en bryttissa för linorna till bommen. Dagens V-signal står inte precis på samma plats. Det ursprungliga stativet för att manövrera bommarna finns kvar mittför stationshuset. Det som nu finns nära bommarna har tydligen blivit monterat efter 1957. Telefonledningen ägdes av televerket. Ungefär år 1980 rev televerket ledningen på grund av att stolparna och trådarna var i för dåligt skick. På 1970-talet var det endast järnvägens två trådpar kvar. Jag har klättrat i stolpen som syns mitt på bild 1 för att koppla in telefon till SkJs vägvakt.
Transporten med tunnan innehåller säkerligen drank som har hämtats på bränneriet. Drank är en restprodukt från destillation av den jästa mäsken. Den användes som kreatursfoder. Det gällde för brännmästaren att koka ur ordentligt, annars blev det livat i kostallet och för litet med sprit till tankvagnen. Brännerierna i Skåne var andelsföreningar eller ägda av någon stor gård. Det största tillhörde Hörlinge gård i Finja. Potatisen transporterades så gott som uteslutande via landsväg av odlarna själva. Jag tror att stickspåret i Ravlunda har använts enbart för tankvagn för spriten. Betongkonstruktionen intill traktorn på sista bilden hade förbindelse med potatismagasinet i Ravlunda. Det kan har funnits möjlighet att ta emot potatis med järnväg där. Angående väglut, så hade vägförvaltningen två stora behållare för väglut i Brösarp. Luten kom med tankvagnar som ställdes på spår 1. Sen fick luten rinna med självtryck till behållarna som stod i en sänka intill spåret. När luten skulle användas späddes den med vatten som togs med rörledning från vattentornet på lokstallet i Brösarp.

Skånska vägskydd: Ravlundabro med mera

av Kjell Aghult @, lördag, januari 29, 2011, 09:47 (3838 dagar sedan) @ Per Rasmusson

Ett ämne som aldrig förr berörts på forumet: Järnvägarnas bussar.

YJ öppnade 1933-11-01 sin första busslinje, Ystad-Tomelilla-Ravlundabro (Varför
den ej drogs fram till Brösarp är okänt). Syftet tycks främst ha varit att förbättra områdets förbindelser med Ystad. I 1932 års tidtabell (enbart tåg)
varade uppehållet i staden kl. 10.32-15.30. Med bussturer morgon och kväll kunde intervallet utsträckas till kl.8.45-19.05. Under dessa timmar gjorde bussen också en dubbeltur Ystad-Tomelilla och en Ystad-Onslunda. Bussen övernattade i Ravlundabro kl 20.45 (23.41 Soh)-06.45. Troligen med chaufförsöverliggning och hyrd garageplats. För en bussförare stationerad i R. hade arbetsdagen blivit för lång. Inga tåg drogs in, det var helt nya förbindelser som inrättades.

YJ-bussen hade s k upptagningsförbud på sträckan Ystad-Tomelilla. Här hade en
annan trafikutövare ett äldre trafiktillstånd.

YJ ansågs duktiga på vägtrafik (ej minst på lastbilssidan). Till 1933 års busslinjestart hade man bl a skaffat några av Skånes första biljettmaskiner.

Skånska vägskydd: Ravlundabro

av Mattias Månsson @, Arlöv - Skåne, söndag, januari 30, 2011, 14:37 (3836 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Här kommer några lite nyare bilder från Ravlundabro.

Igår påbörjades nämligen arbetet med att renovera dessa bommar. Det är en bit över 10 år sedan bommarna målades senast och det börjar synas. Förra gången skedde rostsanering och målning med bommarna monterade på plats. Det blev mycket vevande upp och ner hela tiden för att släppa förbi väntande bilar. För att få ett bättre resultat den här gången är planen att montera ner bommarna för att blästra och få till en riktigt bra grundmålning.

Gårdagens uppdrag var alltså demontering för blästring.

[image]
Plankorsning Ravlundabro före arbetets start.

[image]
Alla bultar testlossas först för att se om vi behöver hämta gasen för att hjälpa några på traven. Alla bultar i bomstativen var dock medgörliga.

[image]
Demontering av motvikterna. Dessa bultar var dock svårt rostskadade och lossade med hjälp av huggmejsel och bågfil. De sista åren har motvikterna varit försedda med ett "nödförband" pga dessa rostskadade bultar.

[image]
Bomstativet efter demonteringen av första bommen.

[image]
Båda bommarna nerplockade och inväntar lastbilen för transport upp till Brösarp.

[image]
Inlastning av motvikter.

[image]
Arbetsstyrkan som fick hugga i. Vi trodde först att bommarna skulle bli relativt lätta när motvikterna var demonterade men ack vad vi bedrog oss. Tydligen är nedersta delen av rören fyllda med betong för att hjälpa till att barlasta och slippa ytterligare vikter.

Förhoppningsvis blir det fler bilder när arbetet med rostsanering kommer igång nästa helg.

powered by my little forum