Skånska vägskydd: Hammenhög norr (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, February 21, 2011, 21:40 (4892 dagar sedan)

[image]

Vid Hammenhögs station på sträckan Gärsnäs - Ystad fanns två fällbomsförsedda vägövergångar som bevakades av stationspersonalen. Hammenhög norr låg 112 meter norr om stationshuset. För att varna vägtrafiken finns röda lyktor på bomrören. Den ena bomrörslyktan har en skärm, troligen för att hindra att den syns från banan.

[image]

För signalering mot banan finns en vridlykta och bomsignalskärm på ena fällbomsstativet

Bilderna togs i november 1957

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Hammenhög norr

av Åke C., Monday, February 21, 2011, 22:47 (4892 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

....

Vad är de små svarta fyrkanterna i spårmitt?

[image]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Hammenhög norr

av Kjell Aghult @, Tuesday, February 22, 2011, 17:24 (4891 dagar sedan) @ Åke C.

Möjligen kan de markera det korrekta läget av spårmitt.

Skånska vägskydd: Hammenhög norr

av Kjell Aghult @, Tuesday, February 22, 2011, 17:16 (4891 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Som framgår av bilderna hade H. enbart klotväxlar, därtill envingade semaforer.
Stationen kunde inte trafikeras obevakad, ens med vägvakt. Tkl måste tjänstgöra
för alla tåg.

Godstågen förbi H. minskades 1962 från sex till två kördagar/vecka. Tydligen passade detta ändå huvudkunden, Hammenhögs Frö - vagnlast skulle fortsätta i ytterligare nästan 22 år! H. var även god styckegodskund. Ev. hade
styckegodsbefordran övertagits av Svelast redan före 1962.

Fröfirman hade industrispår, enligt uppgift byggt 1973.

Vagnutbytet i H. sköttes 1962-1964 med lokomotor från Ystad, 1964-ca 1973 från Tomelilla. Därefter blev på nytt Ystad utgångspunkt, nu via T.

1970-09-27 nedlades den mesta trafiken Köpingebro-Gärsnäs och H. avbemannades. För styckegodset anställdes ett godsombud. Spåret till G. fortsatte att vagnslasttrafikeras och betraktades nu som bispår till G. stn.

1983 gick Ystadslokomotorn fem dagar/vecka till Gärsnäs (Kund?). Tre av dagarna fortsatte den till H. och Simrishamn. Mängderna blev dock till sist för små och vagnlasten på H. upphörde 1984-04-01. Möjligen kan styckegodstrafiken ha varit kvar till detta trafikslags nedläggning 1986-1987 (Det fick ett års avvecklingstid).