Skånska vägskydd: Hedvigsdal (Gärsnäs - Köpingebro) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving @, lördag, mars 12, 2011, 18:11 (3196 dagar sedan)

[image]

Vid Hedvigsdals station fanns en plankorsning 127 meter från stationshuset sett i riktning mot Gärsnäs.

[image]

Enligt SJK-boken "Järnvägsdata" blev Hedvigsdal håll- och lastplats 1961. Redan tidigare hade man nog börjat köra obevakat vissa tider. I tredje signalsektionens arkiv finns en besiktningsrapport från den 13 juni 1958, där signalingenjören och trafikinspektören gav tillstånd att trafikera med stationen obevakad. Hastigheten fick då vara högst 40 km/h och fällbommarna skulle manövreras av särskild vägvakt.

Signalering mot banan skedde med lågt placerad fristående vridlykta kombinerad med bomsignalskärm. Signalanordningen syns mellan spåren på bilden nedan

[image]

Antagligen en betelevator i bakgrunden på bilden ovan. Den gamla personvagnen är nog en bangårds- eller tjänstevagn.

[image]

Bilderna från Sveriges Järnvägsmuseum och tagna i november 1957

Hedvigsdal stn

av Kjell Aghult @, söndag, mars 13, 2011, 09:55 (3196 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Hedvigsdal, Glemmingebro och Gyllebo var gärsnäsbanans minsta stationer och hade veterligen 'alltid' varit enmans. De nedsattes också alla tre till bemannade håll- och lastplatser, H. och Gyllebo båda 1961.

H. är obevakad Soh i grafen av 1958-06-01. Men tydligen försenades premiären två veckor i väntan på slutbesiktning. Obevakade körningen avsåg bara Soh för
att undvika skick av tkl-utbildad helgvikarie. Vardagar inrymdes tkl-tjänst för
alla tåg i arbetstiden.

Vid ombyggnaden utbyttes T-semaforen mot treskens huvudljussignaler.

Nedklassningen till hlp räckte dock inte vid vikande volymer. 1966-12-01
förändrades H. till obemannad hållplats med vägvakt. Både vagnslast- och styckegodstrafiken nedlades. Sidospåren revs 1967 men huvudljussignalerna lämnades av något skäl kvar till 1968-02-12.

H. vagnslastbetjänades (lokalgodståg) alla vardagar till 1962, därefter - till 1964 - två dagar i veckan. De sista två åren vid behov, med lokomotor från Ystad.

Hedvigsdal stn

av Patrik E, söndag, mars 13, 2011, 10:21 (3196 dagar sedan) @ Kjell Aghult

H. vagnslastbetjänades (lokalgodståg) alla vardagar till 1962, därefter - till 1964 - två dagar i veckan. De sista två åren vid behov, med lokomotor från Ystad.

Hur länge gick lokalgodståget Kristianstad-Ystad? Jag har sett bilder på lgt med Z65 mellan Gärsnäs och Kristianstad relativt sent innan banan lades ned men gick dessa till Ystad via Köpingebro eller via Tomelilla?
Vilka loktyper gick i lgt J,E,S,Z65?

Hedvigsdal stn

av Kjell Aghult @, söndag, mars 13, 2011, 11:28 (3196 dagar sedan) @ Patrik E

Genomgående lokalgodståg gick Kristianstad-Ystad till tdtskiftet 1962-05-27,
med möte och inbördes personalbyte i Brösarp. Sedan 'styckades' körningen,
troligen hade Svelast redan övertagit styckegodstransporterna.

E-loken hade 1960 utbytts mot dubbla Z43.

Från 1962 gick 'norra' lokalgodståget vardagar Kristianstad-S:t Olof. Därefter flyttades vändpunkten stegvis upp till Vittskövle (sågverket) i takt med godstrafikstängningen av stationerna. Någon gång under perioden insattes Z65.

'Södra' lgt gick 1962-1964 tisdag och fredag Ystad-Gärsnäs o å. Sedan inlades betjäningen av Hammenhög-Löderup på Tomelillas lokomotortur till Simrishamn och förblev så tiden ut.
Hedvigsdal och Glemmingebro angjordes därefter bara behovsvis från Ystad
Lokomotortyp här är okänd.

På bolagstiden fanns lokalgodståg både Tomelilla-S:t Olof och Gärsnäs-S:t Olof. Samtrafikvagnar drogs alltid kortaste väg.

Hedvigsdal stn

av Anders Olsson @, söndag, mars 13, 2011, 18:14 (3195 dagar sedan) @ Kjell Aghult

En godsfinka tyde på någon sorts trafik som inte ät sockerbetor. Varför fanss det en bangårdsvagn i Hedvigsdal?

Hedvigsdal stn

av Jan-Anders Wihrén @, Veberöd, söndag, mars 13, 2011, 20:21 (3195 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Tomelillas lokomotor, som gick på Simrishamn och med avstickare mot Hammenhög och Löderup, var på senare år av litt Z65.

RSS-feed av trådar
powered by my little forum