Skånska vägskydd: Köpinge (Glemmingebro - Köpingebro) (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Thursday, March 17, 2011, 23:49 (4651 dagar sedan)

Denna plankorsning låg ungefär en kilometer före Köpingebros stationshus. Bilderna togs i oktober 1957.

[image]

Den mobila V-signalen har satts upp för att utröna bästa placering av en permanent sådan signal. Ännu så länge har korsningen dock kvar sin vridlykta och bomsignalskärm, monterade på ena fällbomsstativet.

Den mekaniska ledningen till höger på nedre bilden går antagligen till en skivförsignal. Man skymtar i bakgrunden ett runt föremål som skulle kunna vara en sådan signal.

[image]

En sammanställning av manuella vägkorsningar den 1 januari 1958 visar att korsningen bevakades av vägvakt, inte så konstigt med tanke på avståndet från Köpingebro. Dock finns ingen uppgift om bevakningskostnad, utan istället en hänvisning "se linjen E - Y". Detta borde betyda att vägvakten vid vägkorsningen Köpinge på sträckan Eslöv - Ystad bevakade båda banornas plankorsningar (och dessutom bommarna vid Stora Köpinge). På förstoringen nedan syns uppenbarligen Eslövs-banans plankorsning Köpinge i bakgrunden:

[image]

Kuren känns igen från Ystad - Eslöv-bilderna. Man får antaga att det gick en mekanisk ledning längs vägen mellan de två övergångarna. Någon sådan ledning går inte att se på bilderna, inte heller någon trumma för underjordisk ledning, men troligen var ledningen i varje fall bitvis nedgrävd med tanke på infarterna till husen.

För alla tre plankorsningarna finns på registerkorten uppgiften "ombyggd 15/8 1961", vilket antagligen innebar att man installerade automatiska signaler eller bommar som kunde manövreras från stationen.

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum

Skånska vägskydd: Köpinge (Glemmingebro - Köpingebro)

av Kjell Aghult @, Friday, March 18, 2011, 08:11 (4651 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Bommarna vid Köpinge (Km 67.057, Eslövslinjen) automatiserades 1961. Detta
markeras med s k nyhetsstreck i ändringstryck 7 till 10 trafiksektionens linjebok, ändringstrycksdatum 1961-10-01. Motsvarande ändringstryck för Gärsnäsbanan (30 trafiksektionen) finns inte tillgängligt
men de båda korsningarna torde ha fått automatiska bommar samtidigt.

Vid vägkorsningen St. Köpinge (Km 66.093 på eslövslinjen) hade däremot bommarna utbytts mot ljud- och ljussignaler redan tidigare.

Skånska vägskydd: Köpinge (Glemmingebro - Köpingebro)

av Anders Olsson, Friday, March 18, 2011, 08:23 (4651 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Köpinge på Eslövslinjen är korsningen vid banvaktsstugan Köpinge. Såvöl stuga som korsning finns fortfarande kvar.Fram till 1921 delade sig linjerna mot Eslöv och Gärnäs vid denna stuga. Treafikplatsen kallades Föreningsväxeln. Genom att Gärsnäslinjen fick egen utfart och växel sköttes av Köpingebro station försvann Föreningsväxelns fp och två vägkorsningar Köpinge uppkom. Det är därför rimligt att samma vägvakt (troligen banvaktens hustru) skötte båda korsningarna. Det blev ju samma antal tåg att bevaka.

St Köpinge - korrigering

av Gunnar Ekeving, Friday, March 18, 2011, 20:42 (4651 dagar sedan) @ Kjell Aghult

Vid vägkorsningen St. Köpinge (Km 66.093 på eslövslinjen) hade däremot bommarna utbytts mot ljud- och ljussignaler redan tidigare.

ja, jag ser nu att det på registerkortet för den övergången INTE fanns någon uppgift om ombyggnad eller utbyte mot annan typ av skydd, så det stämmer säkert att de ersattes med automatiska signaler innan de övriga korsningarna byggdes om