Krigsbron vid Norrhult - Spår 2011 sid. 122 (Bana)

av Ola Almquist @, Göteborg, torsdag, april 07, 2011, 01:18 (3142 dagar sedan)

I årsboken finns ett kapitel om militären och järnvägen, bestående av diverse "spillror", texter skrivna av i huvudsak f.d. militärassistenter. Det finns en text om Järnvägsbro 3. Denna har jag inga synpunkter på och jag saknar kunskaper i ämnet. Däremot, bildtexten på samma sida, hörande till bilden som visar bron vid Norrhult innehåller nästan fler felaktiga än korrekta uppgifter. Bron byggdes inte 1987 utan redan 1973. Den är av typ 1 vilket inte framgår. VHVJ:s trafik pågick inte i fyra år utan i drygt fem. Det förekom dessutom viss sommartrafik senare på den numera upprivna sträckan. Rivningen revs 2001 enligt järnväg.net.

Nåväl, korrektare uppgifter om bron kan man hitta här:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d99615dc-bf38-4d39-bb13-f4a2a410...
http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=16069 (se 1973)
http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=18855 (se 2002)

M.v.h.
Ola (leg. felfinnare)

Krigsbron vid Norrhult - Spår 2011 sid. 122

av Krister P @, Växjö, torsdag, april 07, 2011, 02:22 (3142 dagar sedan) @ Ola Almquist

Jag noterade också dessa grova felaktigheter.
Frågan är om de inte har förväxlat själva tillkomsten med bron vid Rödlse.

Jag har tillskrivit redaktionen om detta och bett dom ta in en rättelse i nästa Sidospår.

Här kommer en bild på bron som jag tog den 28:e juni 1973 när den var alldeles nymonterad.
Jag praktiserade då vid Signalavdelningen vid SJ och Duetten på bilden var våran tjänstebil.

[image]

Krigsbron vid Norrhult - Spår 2011 sid. 122- Ing2 historik sid 121-124

av Hans B. Keller, Karlstad, torsdag, april 07, 2011, 03:02 (3142 dagar sedan) @ Ola Almquist

I årsboken finns ett kapitel om militären och järnvägen, bestående av diverse "spillror", texter skrivna av i huvudsak f.d. militärassistenter. Det finns en text om Järnvägsbro 3. Denna har jag inga synpunkter på och jag saknar kunskaper i ämnet. Däremot, bildtexten på samma sida, hörande till bilden som visar bron vid Norrhult innehåller nästan fler felaktiga än korrekta uppgifter. Bron byggdes inte 1987 utan redan 1973. Den är av typ 1 vilket inte framgår. VHVJ:s trafik pågick inte i fyra år utan i drygt fem. Det förekom dessutom viss sommartrafik senare på den numera upprivna sträckan. Rivningen revs 2001 enligt järnväg.net.

Nåväl, korrektare uppgifter om bron kan man hitta här:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d99615dc-bf38-4d39-bb13-f4a2a410...
http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=16069 (se 1973)
http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=18855 (se 2002)

M.v.h.
Ola (leg. felfinnare)

========
En utmärkt beskrivning av verksamheten med järnvägskrigsbroar vid Göta Ingenjörregemente (Ing2) finns i del 1 av förbandets mycket intressanta historik. "Göta Ingenjörkår" band ett, Luleå Grafiska 1998, ISBN 91-630-7188-6.

Järnvägskrigsbromaterielen beskrivs detaljerat på sid 121-124. Bro typ 1 var av österrikisk typ, system Roth-Wagner, och tillverkades huvudsakligen på licens av Götaverken och Motala MV åren 1939-1944. Viss materiel hade dock köpts direkt från Österrike. Materielen motsvarade en vikt av totalt 7 600 ton, vilket skulle räcka till ca 30 broar med 60 m spännvidd.

Denna bromateriel avvecklades åren 1974-1980, och ersattes av bro typ 3. Det nämns särskilt att en bro finns kvar, den ovannämnda bron vid Norrhult. Bron är en 1-våningsbro med farbana i underkant i ett spann med en längd av 30 meter. Bron byggdes 1973 under ledning av fanjunkare Per Sehlstedt, Ing2.

1986 omorganiserades järnvägsbataljonerna till förbindelsebataljoner, och 1998 överfördes förvaltningsansvaret för bromaterielen till Banverket.

Ovannämnda bok innehåller också beskrivningar av byggandet av broar på Svartåbanan, Morabanan, i Skåne och övningsplatser som Eksjö och i Bollnäs.
Intressant är också verksamheten under WWII efter 9 april 1940 där bla DJ berörs. På Öland byggdes en spärrlinje tvärs över ön, den sk Föralinjen, men hur ÖJ skulle ha påverkats framgår dock inte!/HK

RSS-feed av trådar
powered by my little forum