Enhetlig färg (Historiskt material)

av Thomas Tell @, Vallentuna, lördag, juni 21, 2008, 22:23 (4542 dagar sedan)

Skrivelse i Kristianstads museums arkiv.

Enhetlig färg på lastbilar, traktorer, truckar, plattformsvagnar, kärror och lokomotorer. Skall hädanefter vara brun.

Stockholm 18 juli 1933

/tell

Enhetlig färg

av NOR ⌂, lördag, juni 21, 2008, 22:35 (4542 dagar sedan) @ Thomas Tell

Skrivelse i Kristianstads museums arkiv.

Enhetlig färg på lastbilar, traktorer, truckar, plattformsvagnar, kärror och lokomotorer. Skall hädanefter vara brun.

Stockholm 18 juli 1933

/tell

Ovan nämnda skrivelsen ändrades nästan omgående till följande lydelse:


Till samtliga Distriktschefer, Verkstadsföreståndare och Förrådsintendenter.

Ang. enhetlig färg å vissa statens järnvägars transportfordon.

I anslutning till skrivelse den 13 dennes i rubr. ärende bestämmer Järnvägsstyrelsen härmed, att vad i nämnda skrivelse sagts angående målning med brun färg av lastautomobiler icke skall gälla lastbilar, som gå i trafik å statens järnvägars billinjer.

Stockholm den 24 juli 1933.

1938 - Kanariegult

av NOR ⌂, lördag, juni 21, 2008, 22:51 (4542 dagar sedan) @ NOR

Till Tid, Ed, Frd, Brc Dbr.

Ang. målning av lastbilar för SJ:s eget bruk.

Generaldirektören har anmodat Mbr ombesörja att för SJ:s eget bruk använda lastbilar (förrådsbilar m.fl.) vid behov av ommålning målas med den kanariegula standardfärg, som användes för SJ motorvagnar, rälsbussar resp. landsvägsbussar och anhåller därför att de underställda tjänsteställen benäget beordras utföra behövlig ommålning av den för internt bruk tilldelade lastbilar med ifrågavarande färg.

Vid behov av nybeställning bör vid beställningen föreskrivas att dessa vid leveransen äro målade i standardfärgen. Befintliga lastbilar bör däremot endast successivt och i mån av behov ommålas.

Märkning med monogrammet SJ bör utföras medelst dekalkomanier på samma sätt som å SJ räls- och landsvägsbussar.

För erhållande av provplåtar, målade i kanariegul färg förslås att vederbörande hänvisas till Hvst Örebro.

Stockholm 13.8.1938

1938 - Kanariegult - dekaler

av Kurt Möller, lördag, juni 21, 2008, 23:02 (4542 dagar sedan) @ NOR

Ännu -38 måste detta ha varit = gamla metkroken, eller hur? Dock kanske inte skuggade sådana.

1938 - Kanariegult - dekaler

av NOR ⌂, lördag, juni 21, 2008, 23:28 (4542 dagar sedan) @ Kurt Möller

Ännu -38 måste detta ha varit = gamla metkroken, eller hur? Dock kanske inte skuggade sådana.


Sannolikt var det nog metkrokarna som gällde fortfarande då, åtminstone ett drygt år till.
I oktober 1939 beslutades att monogramet SJ i ring skulle användas på landsvägsbussar och lastbilar.

RSS-feed av trådar

powered by my little forum