Liten spårlös järnvägsstation med början till stort varuhus (Byggnad)

av Bengt H, Värnamo, Thursday, May 12, 2011, 21:38 (4290 dagar sedan)

I juni 1971 cyklade jag och en kamrat längs Varberg - Ätrans järnväg och fotograferade vad som fanns kvar av stationshusen. Ett av dessa stationshus var Ullared och nu när jag 40 år senare får syn på bilden ser jag att den har en skylt "Ge-kås". Det är alltså embryot till det varuhus som nu har gjort Ullared rikskänt. Ge-kås har flyttat från huset till större lokaler, men stationshuset står, såvitt jag vet, kvar än i dag.

[image]

Liten spårlös järnvägsstation med början till stort varuhus

av Patrik E, Friday, May 13, 2011, 00:05 (4290 dagar sedan) @ Bengt H

Ja herregud hittar man stationshuset i det myllret är man inte dålig. Men visst står det kvar. Lägg gärna ut de andra stationerna också.

Liten spårlös järnvägsstation med början till stort varuhus

av Markus F, Friday, May 13, 2011, 11:14 (4289 dagar sedan) @ Patrik E

Stationshuset innehåller numer den verksamhet som man kan se till höger på bilden, nämligen Ni-Mos. Sympatisk tanke för övrigt, man hämtar sina kundvagnar på normalspårsbangården, och äter och köper skor på smalspårsbangården.

Fler byggnader mellan Varberg och Ätran [många bilder]

av Bengt H, Värnamo, Friday, May 13, 2011, 23:40 (4289 dagar sedan) @ Patrik E

Ja herregud hittar man stationshuset i det myllret är man inte dålig. Men visst står det kvar. Lägg gärna ut de andra stationerna också.

Om det inte blir för enahanda så...

Från Varberg och österut juni 1971:

Träslövs stationshus
[image]

Träslövs godsmagasin
[image]

[image]

Hunnestads stationshus
[image]

Hunnestads godsmagasin
[image]

Grimetons stationshus. Här var posten kvar.
[image]

Grimtons godmagasin
[image]

Rolfstorps stationshus
[image]

Rolfstorps godsmagasin
[image]

Obbhult stationshus
[image]

Åkulla stationshus
[image]

Åkulla godsmagasin
[image]

Skinnarlyngen godsmagasin
[image]

Skinnarlyngen stationshus
[image]

Skinnarlyngen avträdeshus
[image]

Sedan var det Ullared, men det har vi redan sett, så vi fortsätter i stället till Spetsebo
[image]

Därefter var det dags att ta sig ut till stora vägen för att ta dagens sista buss tillbaka till Varberg.
[image]