Attsjö - Furuby Järnväg Del 3. (Bana)

av Krister P @, Växjö, torsdag, juni 09, 2011, 12:41 (3754 dagar sedan)

Jag fortsätter med protokoll från besiktning av pannan för loket O&K 2080 som gick vid Attsjöbanan.
Konstigt nog så tycks man inte ha gjort yttre och inre besiktning samma år utom vid några enstaka tillfällen. Var detta ett vanligt förfarande?

Dokumenten är inte scannade utan avfotograferade varför det blev lite ojämn ljushet beroende på belysningskällan.

Fler besiktningsrapporter följer i del 4.

[image]

[image]

[image]

[image]

Attsjö - Furuby Järnväg Del 3.

av AJ anders Johansson ⌂ @, Växjö, torsdag, juni 09, 2011, 17:34 (3753 dagar sedan) @ Krister P

finns det någon banvall kvar och finns lokstallet

--
http://www.jarnvagshistoria.se/
http://www.vaxjobilfrakt.se/

Attsjö - Furuby Järnväg Del 3.

av Anders Johansson @, torsdag, juni 09, 2011, 18:18 (3753 dagar sedan) @ AJ anders Johansson

Det finns ett par hörnstenar av lokstallet, samt en minnesskylt.
Banvallen är delvis bilväg, i stort ner till "Lysteryds vägskäl" där något hundratal meter saknas. Därefter är den intakt ner till Nykvarn.
Söder om RC 25 kan man följa den i skogen även om den är igenvuxen.
Nere vid sjön ser man var bangården varit.

Attsjö - Furuby Järnväg Del 3 - besiktningar

av kurtan @, torsdag, juni 09, 2011, 20:22 (3753 dagar sedan) @ Krister P

Konstigt nog så tycks man inte ha gjort yttre och inre besiktning samma år utom vid några enstaka tillfällen. Var detta ett vanligt förfarande?


Det som då kallades yttre besiktning måste rimligen ha varit detsamma som dagens "ångtrycksprov", alltså kontroll av uppeldad panna med fullt arbetstryck. Men kanske har nomenklaturen ändrats i dag?

Då vi började ånga omkring med LOTTA på Lina-banan 1959 gällde följande:

- Varje år: ångtrycksprov - vattenståndsglas-injektorer-säkerhetare-manometer.

- Vartannat år: inre besiktning av torr o rengjord panna.

- Vart sjätte år: kalltryckning med vatten av helt avklädd, bräddfull panna. Armaturen helst demonterad o blindad. Endast kontrollmanometer + tryckpump anslutna.

Intervallen kunde ändras/kortas av (med särskild anteckning i pannboken) om anledning fanns att göra förstärkt kontroll av ev. ej åtgärdade, begynnande defekter...

powered by my little forum