Attsjö - Furuby Järnväg Del 6. Vagnsrester. (Bana)

av Krister P @, Växjö, fredag, juni 17, 2011, 14:15 (3746 dagar sedan)

Attsjöbanan hade 40 st. så kallade timmertruckar.
32 hade glidlager och 8 rullager.
Efter banans nedläggning så är vagnarnas öde okänt.
Emellertid så berättade Claes Lissing, ordförande i Hemmesjö hembygdsförening, att han hade hört av lokalbefolkningen att några av vagnarna hade tagits omhand av Åryds Bruk för att användas på det interna 600mm spårsystemet. Några små rester finns fortfarande kvar i gräset vid bruksområdet.
Hos en man stod resterna av en vagn som ursprungligen skall ha gått på Attsjöbanan enligt lokala uppgifter.
Så småningom skänkte han dessa rester till Hemmsjö Hembygdsförening och Claes tog hand om dem och flyttade dem till ett förråd.

Jag har tagit bilder på dessa vagnsrester och publicerar vissa av dem här.
Den stora frågan är om det verkligen är rester av en sådan timmertruck som har gått på Attsjöbanan?
Jag emotser med spänning era åsikter i denna fråga.
Det finns sådant som talar både för och emot att det skulle vara det.

Låt oss först ta en titt på alla de rester som finns kvar av vagnen.

[image]

Hjulparet har olika axeldiameter vilket måste innebära att de inte kommer från samma vagn, för inte hade man väl olika diametrar på samma vagn?

[image]


Hjulparet är glidlagrat och här är två bilder på lagerboxen. På den understa bilden kan hålet för påfyllning av olja synas.
Jag tycker dock lagerboxen ser väl klen ut för att gå med tung last långa sträckor.

[image]

[image]

Och jämför jag med en uppförstoring av bilden med truckarna så tycker jag inte lagerboxarna liknar de man ser på den bilden.
Detta talar emot att det är vagnsrester från Attsjönanan.

[image]

Tittar man närmare på hjulbanan så är den rejält nedgröpt av slitaget mot rälsen.
Har svårt att tänka mig att det kan uppstå ett sådant slitage på ett ganska litet internt spårsystem på bruket.
Tycker det verkar mer logiskt att slitaget uppkommit genom tunga transporter och långa sträckor vilket skulle tala för att vagnen gått på Attsjöbanan.
Men körde man verkligen omkring med hjul i sådant här skick på en bana av denna typ?

[image]

Och så några vagnsdetaljer.
Vad detta föremåls funktion?

[image]

Och vad är det här? Tycker det ser för klent ut för att vara en koppelkrok.

[image]

Nu väntar jag ivrigt på vad expertisen här kommer fram till då det gäller dessa vagnsrester.
Min personliga åsikt är att det inte är vagnsrester från Attsjöbanan.
Troligen mer från en enklare tralla från det interna spårsystemet vid bruket.
Tyvärr..

Attsjö - Furuby Järnväg Del 6. Vagnsrester.

av Olov Kalderén ⌂ @, Västerås, fredag, juni 17, 2011, 23:34 (3745 dagar sedan) @ Krister P

Spontant tror jag inte att detta är resterna av en timmertruck. En vanlig tralla med träram verkar troligare och då stämmer krokarna väl. Varför skulle man göra sig av med den stadiga stålramen från en timmertruck? Lagren verkar dessutom vara i klenaste laget. Slitaget kan ju också bero på att hjulen är av en sämre, billigare kvarlitet.
/Olov

Attsjö - Furuby Järnväg Del 6. Vagnsrester.

av Krister P @, Växjö, tisdag, juni 21, 2011, 13:22 (3742 dagar sedan) @ Krister P

Jag hade förväntat lite mer inlägg och diskussioner om vagnen.
Åtminstone från er som sysslar med 600mm materiel.
Ingen mer som har någon åsikt i frågan?

Attsjö - Furuby Järnväg Del 6. Vagnsrester.

av Kent A, Mariefred, tisdag, juni 21, 2011, 16:02 (3741 dagar sedan) @ Krister P

Det är det som är så fascinerande med helt öppna forum som detta.

Det finns ingen (utom möjligen någon siare då) som kan förutse vilka ämnen som kommer att generera ett respektive 6 470 343 svar.

Titta bara över de tre senaste sidorna, massor av historiskt och tekniskt intressanta inlägg och vilket har fått flest reaktioner? Jo, ytterligare en strejk i strejkernas hemvist på jorden GB.

Attsjö - Furuby Järnväg Del 6. Vagnsrester.

av Kurtan, tisdag, juni 21, 2011, 18:30 (3741 dagar sedan) @ Krister P

Jag skulle tro att Olovs kommentarer är korrekta - klen vagn utan broms, byggd av ngn bysmed; enkla ohärdade gjutjärnshjul m klena axlar (överblivna fr ngt annat trallbygge, därav olika diametrar)...

powered by my little forum