Förslag till nya kategorier (Forumet)

av Niklas Bygdestam @, Uppsala, fredag, december 28, 2007, 10:07 (5344 dagar sedan)

Hej! Först och främst vill jag säga att det nya forumet verkar bra. Mycket bättre än de tråkiga Parsimonyforumen som jag och många andra tröttnat på. Nu har Järnvägshistoriskt forum visat att man kunde byta forum före Postvagnen

Jag hoppas att ni nu är öppna för lite förslag när ni nu håller på och försöker köra in det här nya forumet. Det här med kategorier för inläggen är jättebra. Nu kan man på ett annat sätt förstå vad det handlar om. Varför då inte komplettera med lite fler kategorier? Jag föreslår att ni kompletterar med kategorierna Motorvagnar och Dressiner

Vad sägs om detta?

Förslag till nya kategorier

av Trafikchefen Järnvägshistoriskt Forum, fredag, december 28, 2007, 10:50 (5344 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Det låter bra Niklas. Vi tar det till oss och kommer efterhand att göra kompletteringar.

Förslag till nya kategorier

av janz, fredag, december 28, 2007, 10:54 (5344 dagar sedan) @ Niklas Bygdestam

Utmärkt bra.

Jag föreslår kategorin järnvägsstationer

Jan B

Jvstn?

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, fredag, december 28, 2007, 11:01 (5344 dagar sedan) @ janz

"Jag föreslår kategorin järnvägsstationer"

Menar du järnvägsstationer som trafikplats, miljö eller som byggnad (stationshus)?

Jvstn?

av janz, fredag, december 28, 2007, 11:22 (5344 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Som kategorin stationshus.
Jan B

Stationshus är byggnader

av Rasmus Axelsson ⌂ @, Västernärke, fredag, december 28, 2007, 12:22 (5344 dagar sedan) @ janz

Okej, men platsar inte stationshus under kategorin "byggnad" som redan finns?

Gör man en kategori för stationshus borde man vara konsekvent och göra kategorier för hållplatskurar, godsmagasin, avträden, vattentorn, lokstall, bostadshus, banvaktstugor, uthus och alla andra typer av järnvägsbyggnader...

För det första kan det vara svårt att skilja byggnadstyperna åt och för det andra tycker jag att det bara blir svårt att hitta byggnaderna för alla kategorier... det kansek skulle gå om lättare man kunde lägga till underkategorier till huvudkategorierna... t.ex. byggnad -> stationshus

Stationshus är byggnader

av janz, fredag, december 28, 2007, 12:42 (5344 dagar sedan) @ Rasmus Axelsson

Om det finns möjligheter att skapa underkataloger till varje kategori
så kan stationshus lämpligen ligga under kategori byggnad.
Men jag är inte så säker på att underrubriker kan göras, Trafikchefen må
kunna svara?

Jan B

Stationshus är byggnader

av Trafikchefen Järnvägshistoriskt Forum, fredag, december 28, 2007, 12:49 (5344 dagar sedan) @ janz

Helt rätt!
Forumet kan i nuläget inte hantera underrubriker utan att behöva byggas om. Underrukriker kan vara något att i stället ta med i den framtida utvecklingen. :-|

Stationshus är byggnader

av Jan Frelin @, Vällingby, söndag, december 30, 2007, 10:07 (5342 dagar sedan) @ Trafikchefen Järnvägshistoriskt Forum

Vi har nog ingen nytta av en jättetaxonomi. Håll det hanterligt, och så får vi hoppas att alla förstår ungefär samma sak med kategorierna.

powered by my little forum