Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad (Järnväg allmänt)

av Eric Henriksson @, torsdag, januari 26, 2012, 23:29 (3083 dagar sedan)

Hittade några bilder från fjärren, en del dock visade förut
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]
[image]

Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad

av Gunnar Ekeving @, fredag, januari 27, 2012, 00:12 (3083 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Mycket intressant!

Det obekväma arbetssättet vid fjärrställverkets kombinerade manöver- och indikeringspanel framgår tydligt. Ericssons lösning med manövrering via nummerslagning på tastatur var bättre än både de tyska och amerikanska lösningarna för CTC-centraler

[image]
Det ser ut som om driftvakten/eldriftledaren ursprungligen inte hade någon panel för att övervaka och manövrera frånskiljare. Den har tillkommit senare, vilket syns på bl a sista fotot. Det framgår av en Siemens-broschyr om CTC-anläggningen att frånskiljare mm i kontaktledningsnätet styrdes från Skogstorp, via CTC-systemet. Oklart om det bara gällde den närbelägna omformarstationens matningsområde eller hela TGOJ (det sistnämnda förstås bara aktuellt om övriga omformarstationer fjärrstyrdes från Skogstorp). Kanske har bilden ovan tagits innan anläggningen togs i full drift, därför klarade man sig utan fjärrstyrning av frånskiljarna?

Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad

av Nicke nyfiken, fredag, januari 27, 2012, 02:31 (3083 dagar sedan) @ Gunnar Ekeving

Det kan man hålla med om vad gäller bekvämlighet och praktiskt ställverksarbete..
Lägg märke till den för 50-talet tidtypiska klädseln "fluga".

Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad

av Rolf Johansson @, fredag, januari 27, 2012, 08:33 (3083 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Hittade några bilder från fjärren, en del dock visade förut
[image]

[image]

Trevliga bilder. Jag tror att det är min gamle chef, sedemera Överingenjör Gösta Knall vid SJ, som synes demonstrera CTC-anläggningen som han under sin tid på TGOJ beställde från Siemens.

Rolf J

Fjärren i Skogstorp - ur "skrönikan"

av Roger Lundberg @, fredag, januari 27, 2012, 08:53 (3083 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Mycket trevliga bilder!!

Damen på bilden långt ner, var väldigt tillmötesgående då vi på 1980-talet skulle utbilda SJ förarna i Västerås på CTC. Det blev alltid stor genomgång av TGOJ som företag och företeelse, och vi som kom från SJ kände oss alltid välkomna till TGOJ. Det var inte utan att vi blev lite lätt "avundsjuka" på den genomtrevliga stämningen som härskade därstädes!:-P

Att "alla kände alla"-uttrycket fick vi några bevis för då vi var där.

Uttryck som "Jaha, nu är "Kopparbergarn" på gång", fälldes av driftvakten, och det visade sig att han genom tågets strömförbrukning kunde slutleda sig till vem det var som körde respektive tåg!!:-D

En annan gång så sade driftvakten att han hade varit där sedan starten (typ från 1954) men sällan eller aldrig haft några större problem..;-)

Just då han sagt detta, så "gungar hela berget till" och en omformare kommer ut fas, Berörd farbror blir givetvis rejält upprörd, samtidigt som det börjar ringa i flera telefoner. Nu blev där en febril aktivitet, och den nyss så ko-lugne driftvaktsfarbrorn som varit där sedan 1954 typ, börjar bli blåaktig i ansiktet och hans andning oregelbunden..

Det ordnade i alla fall upp sig, efter att han förbikopplat något ställe som fått kortslutning/jordfel eller liknande.

Ja det var en föreställning det!!:-)

Undrar var de vackra tavlorna på väggen blev av? Väggmålningarna rök väl då kåken revs??

Fjärren i Skogstorp - ur "skrönikan"

av Christer Fredriksson @, fredag, januari 27, 2012, 09:19 (3083 dagar sedan) @ Roger Lundberg

Ja TGOJ-andan genomsyrade hela TGOJ verksamhet vilket medförde att de flrsta trivdes mycket bra med sina arbeten.
När det gällde Fjärren, så kände all personal där till lokförarna och hur de körde och deras kapacitet så det var bara att manövrera signaleringen efter person och tåg så att allt flöt så bra som möjligt när det gällde att få fram tågen på smidigaste och ekonomiska sätt.
När det gällde ställverks-personalen på TGOJ stationer, Tkl, mfl.,och lokförare, så kände även de till personalen på Fjärren och hur de ville ha det och var därmed förberedda på vad som skulle hända under tågens gång på TGOJ. Vissa Fjtkl var mycket byråkratiska och skulle följa alla bestämmelser till punkt och pricka i ordets bemärkelse. Andra följde tågens rörelser på spårplanen och lade växlar och signaler därefter utan onödiga telefonsamtal mellan Ställverk, lokförare och Fjärren. Under hösten med lövfällningen samt vid mycket tunga tåg var något som de flesta Fjtkl med kunskap om förarnas kapacitet och körskicklighet kunde hantera på ett exemplariskt sätt. Mycket sällan att man körde "bet" med malmtågen, utan man såg alltid till att de kunde ha den hastighet de krävde denom att aldrig stoppa dem för nära väntade motlut. Här var TGOJ personalkännedom till stor nytta för alla parter!
Ggm var ett sådant ställe där några "försiktiga" Fjtkl alltid krävde tfn-samtal mellan lokförare och Fjtkl vid expediering av norrgående och norrifrån kommande tåg från och till Ggm via Spår B, där man skulle backa ut och in från huvudlinjen till själva bangården och vice versa, vilket alltid försinkade tågen.

Jag hade önskat att flera av dagens förare hade fått uppleva det som Roger framhäver, nämligen den fina TGOJ-andan som då genomsyrade alla personal i företaget. Alla hade fokus på rätt-tidighet och funktionalitet samt kunden i fokus med största möjliga glädje och hjälpsamhet mot alla!
Tider som gått forever!?!

Fjärren i Skogstorp - ur "skrönikan"

av Kjell Aghult, fredag, januari 27, 2012, 17:48 (3083 dagar sedan) @ Christer Fredriksson

Vi kommer inte undan att TGOJ var en medelstor organisation. Det befrämjade givetvis företagsandan, som var välkänd. Även vid NBJ var man som en stor familj.

Enligt 1987 års förarfördelning hade hela TGOJ 38 linjeturer, varav 9 på enbart motorvagn. SJ var än odelat och Hallsberg + Örebro hade tillsammans 139 turer, i både person- och godståg. Därtill kom personal från ett dussintal andra åkstationer, nog fler än vid TGOJ. Tågledarna kunde alltså inte veta vem som körde resp. tåg och lokledarna måste vid behov slå upp det i ett lokalt turregister.

Tåg- och lokledare måste därför behandla alla likadant och förväntade också enhetligt uppträdande tillbaka. Det brukade bli en bra dialog. T ex vagnvikterna ifrågasattes sällan. Hur förklarades förseningarna på mötande tåg om vissa förare måste "hjälpas" fram? Tågledaren har ansvar för alla tåg.

Givetvis höll man reda på varann - lokf och tkl på vem som var tl. Liksom tl höll reda på vem som var tkl på viktigare stationer och vem som var tl på granndistrikten.

TGOJ tl var även lok- och lokpersonalledare under icke-kontorstid. Viss personkännedom kan komma ur den rollen. Han var också eldriftvakt under samma
tid. Det gällde dock mest att kvittera vissa larm och vid behov kontakta jourhavande elmästare. Larmning av signalreparatör etc fick tl också göra själv.

Fjärren i Skogstorp - ur "skrönikan"

av Christer Fredriksson @, fredag, januari 27, 2012, 17:57 (3083 dagar sedan) @ Kjell Aghult

TGOJ hade 2 st åkstationer för lokförare, Et och Kpg (Oxd tillkom senare efter malmen), och 3 st för motorvagnsförare, Oxd, Et och Kpg från 1960-talets början då Ggm indrogs.
All personal- och lokledning sköttes från Et lokex samt fjärren på icke kontorstid.

Fjärren i Skogstorp - ur "skrönikan"

av Nicke nyfiken, fredag, januari 27, 2012, 12:37 (3083 dagar sedan) @ Roger Lundberg

Jasså det fanns en "Kopparbergare" även på TGOJ hos oss på RB körde Kopparbergarn rälsbuss

Fjärren i Skogstorp - ur "skrönikan"

av Eric Henriksson @, fredag, januari 27, 2012, 13:38 (3083 dagar sedan) @ Roger Lundberg

Undrar var de vackra tavlorna på väggen blev av?

förhoppningsvis i Gävle, de fanns inte kvar när huset mosades. Huset är ju till största delen kvar på platsen men i form av grus

Väggmålningarna rök väl då kåken revs??

Jepp, de följde med väggarna

Edit : Jag hitta lite snabbt några av fotona jag tog under rivningen där man ser lite av väggmålningarna
[image]
[image]
[image]
[image]

Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad

av Anders Ljung @, Uppsala, fredag, januari 27, 2012, 09:27 (3083 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Hittade några bilder från fjärren, en del dock visade förut

[image]

Taklagsfesten var visst snålt tilltagen?

--
Anders Ljung: Dilettant på flere områden, numera även dilettantisk ångloksförare och stentorisk stins.
En väldig, enväldig och enfaldig tidtabellsläggare.

Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad

av Calle Wickberg @, fredag, januari 27, 2012, 12:29 (3083 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Passande, i synnerhet som det väl i år är tio år sedan man stängde fjärren i Skogstorp!

Fjärren i Skogstorp - länk till några fler bilder

av Calle Wickberg @, fredag, januari 27, 2012, 13:14 (3083 dagar sedan) @ Calle Wickberg

I stället för att dubbelposta i olika forum vill jag istället dels passa på att göra lite reklam för nordpilen.se , dels tipsa om att jag gjort ett inlägg där med några bilder från 2002, sista året som skogstorpsfjärren var i drift. Jag hoppas att det är okej!

Inlägget i nordpilen.se

Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad

av Kent A @, fredag, januari 27, 2012, 13:12 (3083 dagar sedan) @ Eric Henriksson

Har funderat på ett besök på platsen (inkl f.d sågverket)
Har jag rätt i mitt antagande att byggnaden i tråden låg ca 500 NO om Skogstorpsvägen och ca 750 m SV om Skjulsta kvarnväg?

Fjärren i Skogstorp - en bildkavalkad

av Eric Henriksson @, fredag, januari 27, 2012, 13:33 (3083 dagar sedan) @ Kent A

Har funderat på ett besök på platsen (inkl f.d sågverket)
Har jag rätt i mitt antagande att byggnaden i tråden låg ca 500 NO om Skogstorpsvägen och ca 750 m SV om Skjulsta kvarnväg?

Det stämmer. Det går att åka in vid vägen till Ekenäs och parkera vid vägbommen som uppsattes i samband med rivningen av fjärren

Karta från hitta.se
[image]
/eric

RSS-feed av trådar
powered by my little forum