Nattåg Göteborg - Karlskrona? (Tidtabeller)

av Sven Bårström, Wednesday, January 12, 2022, 14:20 (824 dagar sedan) @ Sven Bårström

Ser man på, och stort tack för detta svar!
Uppenbarligen försökte man, även om man använde sig enbart av dagtågen och fick ett långt uppehåll i Alvesta.
Att köra lite "snabbare" genom att låta vagnen gå Borås - Alvesta och åter i fjärrgodstågen kan ju ha varit en tanke som inte prövades i verkligheten.
Sven B


Hela tråden: