Bommar bara vid Bragevägen (Bana)

av Ulf Pålsson, Tuesday, August 02, 2022, 08:39 (568 dagar sedan) @ Leif B

Noterar att även Eddavägen saknade bommar. Hade några övergångar på Eddavägslinjen bommar utöver Bragevägen, eller var det ljus/ ljud som gällde?
På Näsby Park-linjen saknade Östberga bommar in i "modern" tid (tidigt 90-tal..?)


Enligt den här ritningen var det bara Bragevägen som hade bommar.

https://www.ekeving.se/r/sr_Ebrsi/Ebrsi_570-001.jpg


Men den ritningen visar ju inte vad det var för typ av "vägsignalanläggning" vid Eddavägen.

Dessutom kan ju möjligen något hunnit förändras mellan 1964 och -76. Kan det tillkommit bommar vid någon olycksdrabbad korsning?

På Eddavägslinjen var det bara plankorsningen vid Bragevägen som fick en helbomsanläggning (A). Övriga vägskyddsanläggningar bestod av endast ljussignaler (C), alltså inte en ljus- och ljud (CD):

Sköldvägen (till 1968: Vasavägen)
Sveavägen
Danavägen
Vendevägen
Germaniavägen
Eddavägen

Över plankorsningen Sköldvägen (f.d. Vasavägen) fanns det, åtminstone på 1970-talet, en hastighetsnedsättning till 10 km/h. Troligen berodde det på att normerna för vägskydd inte godkände endast en C-anläggning på dubbelspår, och dessutom var sikten dålig i kombinationen vägtrafik norrifrån och tåg från Djursholms Ösby. Och kanske hade det inträffat någon olycka där?
/up

P.S. Namnbytet på gatan/vägen Vasavägen i Djursholm till Sköldvägen föranleddes sannolikt av inkorporerandet 1967 i Djursholms stad av Stocksunds köping, i vilken det också fanns en Vasavägen. Denna korsade också järnvägen, vid den plankorsning mellan Stocksund och Mörby som omväxlande under årens lopp hette antingen Mormors grind eller Vasavägen.


Hela tråden: