Järnvägsbron Haparanda - Torneå som lastbilsbro? (Järnväg allmänt)

av BD, Monday, January 23, 2023, 20:40 (406 dagar sedan)

Bron ska 1966 varit belagd med plank som gjorde det möjligt för lastbilar att använda bron för höga transporter.
Finns det foton som visar bron med sådan plankbeläggning?

Länk

[image]

Bilden visar problem när en omväg används för hög last.


Hela tråden: