Skånska vägskydd: Vallåkra östra (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, October 29, 2010, 21:36 (4984 dagar sedan)

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/VallakraOstra_fv1_5801.JPG[/img]

Vid Vallåkra finns två plankorsningar, den närmast Helsingborg hette tidigare [link=http://www.jvmv2.se/forum/index.php?mode=thread&id=65010]Vallåkra[/link] men numera Bokstigen. I Teckomatorpsänden av stationen finns Vallåkra östra, som hette likadant i januari 1958 när dessa bilder togs.

På bilden ovan syns en kryssmärkeslykta av nyare typ med stor diameter på ljusöppningen.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/VallakraOstra_fv2_5801.JPG[/img]

Nedan skymtar en bomsignalskärm och vridlykta till vänster om spåret. Möjligen finns där även en elektrisk drivanordning för fällbommarna.

[img]http://www.ekeving.se/o/3sis/Rau-E/VallakraOstra_fb_5801.JPG[/img]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: