Skånska vägskydd: Östra Vemmerlöv och Virrestad (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Friday, February 18, 2011, 23:51 (4871 dagar sedan)

Ett par kilometer söder om Gyllebo fanns ytterligare två plankorsningar med fällbommar:

Östra Vemmerlöv (ej att förväxla med dagens Ö Vemmerlöv = f d Gyllebo) vid km 133.216

Virrestad vid km 133.734

De båda närbelägna övergångarna sköttes av samma vägvakt. Vid km 133.175 låg hållplatsen Virrestad, och där skall även ha funnits en banvaktstuga.

Några bilder som uppges vara tagna i november 1957, först Ö Vemmerlöv:

[image]

Kryssmärkeslyktor för signalering mot vägen, fristående vridlykta med bomsignalskärm för signalering mot banan

[image]

På bilden ovan ser vi till höger den mekaniska ledningen till vägvaktens plats, som kanske var vid Virrestads banvaktstuga/hållplats, alternativt ungefär mitt emellan övergångarna.

[image]


Tre bilder från Virrestad:

[image]

Kryssmärkeslyktor och vridlykta + bomsignalskärm precis som vid Ö Vemmerlöv.

[image]

Märkligt nog går det inte att se några fällbomsvindspel, ej heller någon vägvaktskur. Kanske var vakten placerad ungefär mitt emellan de två övergångarna?

[image]

Bommarna vid båda plankorsningarna byttes mot automatiska ljus- och ljudsignaler kl 12.00 den 12 december 1960 [3 signalsektionen dnr 77/58]

Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: