Instruktion trafikering Hästholmen-Hästholmens hamn. (Järnväg allmänt)

av S-O Johansson, Thursday, December 01, 2022, 17:20 (503 dagar sedan) @ johanmmolin

[image]
Och här kommer instruktionen för trafikeringen av spåret till hamnen från samma tid. Denna är tagen från 2 trafiksektionens, normalspårets, linjebok. Konstigt nog har jag inte hittat någon motsvarande från 38 trafiksektionens, smalspåret, linjebok eller i någon av de från TÖJ, Trafikförvaltningen Östergötlands Järnvägar, som jag har.
Fanns det en huvudsignal från hamnspåret?


Hela tråden: