Tjänstetidtabell Mjölby-Hästholmen frågor (Järnväg allmänt)

av Hans XH Karlsson, Friday, December 02, 2022, 15:23 (502 dagar sedan) @ Överkörmästaren

Går inte rörelserna Mora-Mora Strand som växling?
Jim

Förut var det så men nu har man ju bytt ställverk i Mora, det är nu en 95:a med huvudsignaler överallt och Morastrand är en driftplatsdel. Så nu är det nog tågfärd hela vägen, i alla fall i normalfallet!

Från och med tågplaneskiftet 2021-12-12 övergick man till att köra som tåg mellan Mora central och Morastrand. Tidigare har resandetågen till/från Morastrand framförts som växlingsrörelse mellan Mora och Morastrand då det ej funnits signaler för att kunna köra som tåg. Vid ställverksinkopplingen bytte Mora namn till Mora central. Mora är numera det övergripande namnet på driftplatsen med driftplatsdelarna Mora central och Morastrand.

Kan även nämna för den som forskar i gamla tidtabellsböcker att i Tågplan 2015 (T15) finns det i körplanerna felaktigt angivet som tågrörelse hela vägen till/från Morastrand för TiB-tågen. Dessa tåg ställdes dock formellt in mellan Mora och Morastrand och ersattes av växlingsrörelser eftersom det inte var möjligt att köra tåg pga avsaknad av signaler. Så det är alltså först från och med T22 som man började köra tågrörelser mellan Mora central och Morastrand.


Hela tråden: