Finnshyttan (Järnväg allmänt)

av H R Lorin, Saturday, March 18, 2023, 15:28 (434 dagar sedan) @ Anders.k.

Att det blev tre järnvägar som drogs till Filipstad samma år hade väl med konkurrens att göra samt att geografin i trakten inte var den bästa för att bygga järnvägar vid den tiden.
Först öppnades Filipstads Norra Bergslag järnväg (FNBJ) mellan Nordmarks stn vid NKlJ och Filipstads Västra station, som dock byggdes av Bergslagernas järnvägar (BJ), för deras bibana från Daglösen. FNBJ 3 april 1876 och BJ 1 augusti 1876. Stationen hade både smalspår och normalspår och FNBJ hade lokstall med vändskiva i nordvästra hörnet av stationen.

Även Östra Wermlands järnväg (ÖWJ) byggde en sidobana från Nyhyttan till Finnshyttan och anlade sin station Filipstads Östra i nordöstra delen av Filipstad, öppnad 1 december 1876. ÖWJ hade ett litet lokstall för ett lok i Finnshyttan. Dessa båda normalspåriga järnvägar hade ingen spårkontakt med varandra i Filipstad.

Intressant att veta är kanske att man på gamla stadsplaner för Filipstad kan se mark reserverad för en spårförbindelse mellan en punkt några hundra meter norr om Västra stationen till banan mellan Östra stationen och Finnshyttan. Någon spårförbindelse blev dock aldrig av utan det löstes med en omläggning som var färdig 1964 då inlandsbanan drogs via Daglösen - Filipstad - Persberg. Den reserverade marken har sedan bebyggts med villor, som är betydligt modernare än de omkringliggande.

Intressant att en så liten ort som Filipstad fick tre järnvägar samma år. Men det var då det, nu finns bara godsspåret från Daglösen kvar.

/Hans


Hela tråden: