Linfrön till SOAB – hur? (Fordon: vagnar)

av johanmmolin, Monday, November 20, 2023, 09:53 (8 dagar sedan) @ Göran Kannerby

Det beror nog på tidpunkt. Det fraktades mycket varor till och från Göteborg den väg jag beskrivit: Lastångare direkt Göteborg - Vätterns hamnar, eller västgötska smalspårsnätet - s/s TRAFIK - Hästholmen - MHJ eller FVÖJ.
Detta torde dock främst ha gällt VÄSTRA Östergötland.

Att så var fallet har jag på pränt, som jag försökte visa i mitt föregående inlägg. Och det finns många andra exempel - exportsmör t ex, - men det blir lite OT för just denna fråga.


Hela tråden: