Linfrön till SOAB – hur? (Fordon: vagnar)

av johanmmolin, Monday, November 20, 2023, 13:23 (8 dagar sedan) @ Stefan Nilsson

Tilläggas kan, jag jag kollar hamnliggare från 1943 och 1948 också:

1. Under kriget fortsatte linolja att fraktas via det västgötska smalspoårsnätet och TRAFIK över till västra Östergötland. Dock inte efter kriget, när i praktiskt sett all styckegodstrafik på Vättern och Göta Kanal försvann.

2. 1943 omnämns inte linfrökakor eller linkaksmjöl alls längre, och återkommer inte heller.

3. Efter kriget omnämns över huvud taget ingen mer frakt av fodermedel vare sig via s/s TRAFIK eller på Göta Kanal.

Tilläggas kan, avseende det senare, är att 1940 upphörde Samseglingens en gång mycket omfattande linjelasttrafik mellan Göteborg och Jönköping / Askersund / Linköping och bolaget avvecklades. Det var ett fåtal av Ångfartygs AB Göta Kanals ångare (fyra stycken) som efter kriget passerade hamnar såsom Hästholmen, Jönköping och Hjo under några år, men strax efter 1950 var det slut med sådan trafik.

Jag vet att det här inte är direkta svar på dina frågor, men det ger kanske en "känsla" för hur transportströmmarna gick. Om Mölndal övergick till bulktransporter av linfrö redan 1936 så var man tidigt ute, men "the writing was on the wall", så att säga.


Hela tråden: