Småländska vägskydd: Emarp 1956 (Signaler/säkerhet)

av Gunnar Ekeving, Monday, June 15, 2009, 22:19 (5484 dagar sedan)

Emarp ligger på sträckan Nässjö - Oskarshamn, och var i varje fall tidigare en håll- och lastplats.
[image]

1956 fanns där en korsning med ljudsignaler och gasljussignaler

[image]

[image]

Nedan en detaljbild på blanktrådslinjen och enruskor/motsv för att markera korsningens läge för snöplogsskötare

[image]

Vintern 1955-1956 lär ha varit ovanligt snörik och långvarig

[image]

Signaltjänsten har troligen gjort en modifiering av ställbocken, kanske så att vägsignalerna kopplas bort om tågvägslåset är upplåst vid växling på lastplatsen, och så att varningssignaleringen kan startas med en tryckknapp när tåg eller vagnuttagning lämnar platsen efter växling? Antagligen är det signalarnas portföljer som lutar sig mot ställbocken

[image]

Samtliga bilder från Sveriges Järnvägsmuseum


Hela tråden: